Zapošljavanje i socijalna pitanja


Europa želi stvoriti dodatna i bolja radna mjesta koja su potrebna dinamičnom društvu utemeljenom na znanju. Za to su nužna ulaganja u politike obrazovanja, znanosti i zapošljavanja koje će EU-u pomoći održati korak s promjenama i prevladati gospodarsku krizu.

EU i nacionalne vlade zajednički snose odgovornost za politike u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti. EU:

  • koordinira i prati nacionalne politike
  • potiče razmjenu najbolje prakse u područjima kao što su zapošljavanje, siromaštvo, socijalna isključenost i mirovine
  • donosi propise i prati njihovu provedbu u područjima kao što su prava na radu i koordinacija sustava socijalnog osiguranja.

Više radnih mjesta i bolja radna mjesta

U skladu sa strategijom rasta Europa 2020., europskom strategijom zapošljavanja potiču se mjere za:

  • otvaranje radnih mjesta
  • oživljavanje tržišta rada i postizanje veće ravnoteže na njima
  • praćenje politika zapošljavanja u suradnji s državama EU-a
Žena ulazi u ured za zapošljavanje – © EU

Mlada žena u Manpowerovom uredu za zapošljavanje u Ateni

poduzimanjem sljedećih inicijativa:

Prava na radu

Europska unija dala je velik doprinos u području radničkih prava. Primjerice, doneseni su europski propisi koji ograničavaju radno vrijeme, radne uvjete čine sigurnijima i predviđaju naknade za ozljede na radu.

EU surađuje s brojnim partnerima, uključujući poslodavce i sindikate, kako bi se zajamčila učinkovitost spomenutih propisa u najvažnijim pitanjima.

Socijalna zaštita i uključenost

EU promiče socijalnu zaštitu i uključenost koordiniranjem, promicanjem i pružanjem financijskih sredstava za potporu napora država članica u pogledu ulaganja u ljude, u područjima kao što su obrazovanje, briga o djeci, zdravstvo, osposobljavanje, pomoć pri traženju zaposlenja i rehabilitacija, te reforme njihovih sustava.

Žena ulijeva juhu u zdjelu – © EU

Dijeljenje hrane siromašnima

Život i rad u inozemstvu

EU surađuje s državama članicama u nastojanjima da se građanima olakša život i rad u inozemstvu, tako što koordinira sustave socijalnog osiguranja u državama EU-a te radnicima omogućuje primanje mirovina i naknada u okviru socijalne sigurnosti prilikom promjene radnog mjesta i zaposlenja u drugoj državi EU-a.

EU-ovi programi financiranja

Glavni programi za zapošljavanje i socijalnu politiku su sljedeći:

Za zapošljavanje i socijalnu politiku prvenstveno su nadležne nacionalne vlade. Financijska sredstva koja EU osigurava u tom području služe samo kao potpora i nadopuna njihovim naporima.

Vrh

Zapošljavanje i socijalna pitanja

Rukopis ažuriran u studeni 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhOstanite povezani

Facebook

  • Socijalna EuropaEnglish (en)

Twitter

  • Socijalna EuropaEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?