Työllisyys- ja sosiaaliasiat


EU:n tavoitteena on luoda dynaamisen tietoyhteiskunnan tarvitsemia uusia ja parempia työpaikkoja. Tavoitteen toteuttamiseksi on panostettava koulutukseen ja tutkimukseen sekä työllisyyspolitiikkaan, jonka avulla voidaan ennakoida talouden muutokset ja selvitä maailmanlaajuisesta talouskriisistä.

Työllisyys- ja sosiaaliasioissa ja syrjäytymisen torjunnassa toimintapoliittinen vastuu jakautuu EU:n ja jäsenmaiden kesken. EU:n vastuulla on

  • koordinoida ja valvoa kansallisia toimintapolitiikkoja
  • edistää työllisyyteen, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan sekä eläkkeisiin liittyviä hyviä toimintatapoja
  • säätää esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia edistäviä lakeja ja valvoa niiden täytäntöönpanoa sekä koordinoida sosiaaliturvajärjestelmiä.

Työpaikkojen määrän ja laadun lisääminen

Eurooppa 2020 -kasvustrategian mukaisesti Euroopan työllisyysstrategialla pyritään

  • luomaan uusia työpaikkoja
  • lisäämään työmarkkinoiden dynaamisuutta ja tasapainoisuutta
  • seuraamaan eri maiden työllisyyspolitiikkaa.
Nainen menossa rekrytointi- ja henkilöstöpalvelutoimistoon © EU

Nuori nainen menossa rekrytointi- ja henkilöpalvelutoimistoon Ateenassa

Näihin tavoitteisiin pyritään seuraavilla hankkeilla:

Työntekijöiden oikeudet

EU on monin tavoin edistänyt työntekijöiden oikeuksia. EU-lainsäädännön avulla on esimerkiksi rajoitettu työaikaa, tehty työoloja turvallisemmiksi ja huolehdittu työtapaturmien korvausjärjestelmästä.

EU tekee yhteistyötä esimerkiksi työnantajien ja ammattiliittojen kanssa, jotta lainsäädäntö vastaa todellisia tarpeita.

Sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen

EU edistää sosiaalista suojelua ja osallisuutta sekä sosiaaliturvajärjestelmien uudistamista antamalla rahoitustukea jäsenmaiden hankkeille, joissa investoidaan ihmisiin. EU myös koordinoi näitä hankkeita, joita toteutetaan mm. seuraavilla aloilla: koulutus, päivähoito, terveydenhoito, ammatillinen koulutus, työnhakuohjaus ja kuntoutus.

Keittoa kaadetaan kauhasta kulhoon © EU

EU-maissa jaetaan ruokaa vähävaraisimmille

Asuminen ja työskentely ulkomailla

EU ja sen jäsenmaat tekevät yhteistyötä, jotta ihmisten olisi helpompi asua ja työskennellä ulkomailla. Eri maiden sosiaaliturvajärjestelmiä koordinoidaan ja huolehditaan siitä, että työntekijän eläkkeenmaksu ja sosiaaliedut eivät vaarannu, vaikka hän asuisi tai työskentelisi eri EU-maissa.

EU:n rahoitusohjelmat

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alan tärkeimmät ohjelmat ovat

Ensisijainen vastuu työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla on jäsenmailla. EU:n antaman rahoituksen tarkoituksena on vain tukea ja täydentää kansallisia toimia.

Sivun alkuun

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

  • Sosiaalinen EurooppaEnglish (en)

Twitter

  • Euroopan komissio – Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat: "Sosiaalinen Eurooppa"English (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.