Tööhõive ja sotsiaalküsimused


Euroopa eesmärk on luua rohkem ja paremaid töökohti, mis on vajalikud dünaamilise ja teadmistepõhise ühiskonna jaoks. See eeldab investeeringuid haridusse, teadusesse ja tööhõivepoliitikasse, et muutustega sammu pidada ning toibuda majanduskriisi tagajärgedest.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatusega seotud poliitika eest vastutavad EL ja selle liikmesriigid ühiselt. EL:

  • koordineerib liikmesriikide poliitikat ja teostab järelevalvet;
  • edendab parimate tavade jagamist sellistes valdkondades nagu tööhõive, vaesus, sotsiaalne tõrjutus ning pensionid;
  • koostab õigusakte ja teostab järelevalvet nende rakendamise üle sellistes valdkondades nagu õigused töökohal ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine.

Eesmärk on luua rohkem ja paremaid töökohti

Kooskõlas tööhõive ja majanduskasvu strateegiaga „Euroopa 2020” püütakse Euroopa tööhõivestrateegiaga:

  • luua töökohti;
  • ergutada ja paremini tasakaalustada tööturgu;
  • teostada koos ELi liikmesriikidega järelevalvet tööhõivepoliitika üle.
Woman walking into a job centre - © EU

Noor naine tööotsingufirmas Manpower Ateenas

Seda tehakse järgmiste algatuste abil:

Õigused töökohal

EL on teinud olulisi samme töötajate õiguste valdkonnas. Näiteks on nüüd olemas ELi õigusaktid, millega piiratakse töötunde, muudetakse töötingimusi ohutumaks ja tagatakse hüvitised tööõnnetuste korral.

EL teeb koostööd erinevate partneritega, sealhulgas tööandjate ja ametiühingutega, tagamaks, et asjaomased õigusaktid käsitleksid kõige olulisemaid küsimusi.

Sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus

EL edendab sotsiaalkaitset ja sotsiaalset kaasatust koordineerides, toetades ja pakkudes rahastamisvõimalusi, et aidata kaasa liikmesriikide jõupingutustele inimestesse investeerimisel – valdkondades nagu haridus, lastehooldus, tervishoid, koolitus, tööotsingute toetamine ja rehabilitatsioon ning asjaomaste riikide süsteemide reformimine.

Woman pouring soup into a bowl– © EU

Vaestele toidu jagamine

Välismaal elamine ja töötamine

EL ja selle liikmesriigid teevad koostööd selleks, et inimestel oleks välismaal elamine ja töötamine lihtsam, kooskõlastades sotsiaalkindlustusskeeme kõigis ELi liikmesriikides ja võimaldades töötajatel saada pensioneid ja sotsiaalkindlustushüvitisi isegi siis, kui nad vahetavad töökohta ja töötavad teises ELi liikmesriigis.

ELi rahastamisprogrammid

Peamised tööhõive- ja sotsiaalpoliitika programmid on järgmised:

Tööhõive- ja sotsiaalpoliitika eest vastutavad eelkõige ELi liikmesriikide valitsused. ELi rahastamise eesmärk kõnealuses valdkonnas on toetada ja täiendada nende jõupingutusi.

Üles

Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Facebook

  • Sotsiaalne EuroopaEnglish (en)

Twitter

  • Sotsiaalne EuroopaEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?