Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις


Η Ευρώπη επιδιώκει τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για μια δυναμική κοινωνία, βασισμένη στη γνώση. Αυτό απαιτεί επενδύσεις σε πολιτικές για την εκπαίδευση, την επιστήμη και την απασχόληση κατάλληλα προσαρμοσμένες ώστε να συμβαδίζουν με τον ρυθμό των εξελίξεων και να μπορούν να οδηγήσουν την ΕΕ σε έξοδο από την οικονομική κρίση.

Η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις μοιράζονται την ευθύνη για την πολιτική στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης. Η ΕΕ:

  • συντονίζει και παρακολουθεί τις εθνικές πολιτικές
  • προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τομείς όπως η απασχόληση, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι συντάξεις,
  • καταρτίζει νομοθετικές πράξεις και παρακολουθεί την εφαρμογή τους σε τομείς όπως τα εργατικά δικαιώματα και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

Ευθυγραμμιζόμενη με την αναπτυξιακή στρατηγική "Eυρώπη 2020", η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση ενθαρρύνει την ανάληψη δράσης για:

  • τη δημιουργία απασχόλησης
  • την ενεργοποίηση και ισόρροπη λειτουργία των αγορών εργασίας
  • την παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλησης των χωρών της ΕΕ
Μια γυναίκα μπαίνει σε κέντρο εύρεσης εργασίας - © EU

Νεαρή γυναίκα μπροστά από γραφείο εύρεσης εργασίας στην Αθήνα

μέσα από τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

Εργασιακά δικαιώματα

Η ΕΕ έχει συμβάλει τα μέγιστα στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, έχει θεσπίσει νομοθεσία που περιορίζει τις ώρες εργασίας και κατοχυρώνει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και την καταβολή αποζημιώσεων για τραυματισμούς κατά την εργασία.

Η ΕΕ συνεργάζεται με διάφορους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για να διασφαλίσει ότι η σχετική νομοθεσία καλύπτει τα σημαντικότερα ζητήματα.

Κοινωνική προστασία και ένταξη

Η ΕΕ προωθεί την κοινωνική προστασία και ένταξη συντονίζοντας, προωθώντας και χρηματοδοτώντας τις προσπάθειες των κρατών μελών να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό -σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η φροντίδα των παιδιών, η υγειονομική περίθαλψη, η επαγγελματική επιμόρφωση, η βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας και η αποκατάσταση- καθώς και να μεταρρυθμίσουν τα συστήματά τους.

Γυναίκα βάζει σούπα σε ένα μπολ– © ΕΕ

Συσσίτια σε φτωχούς

Διαμονή και εργασία στο εξωτερικό

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεργάζονται για να κάνουν ευκολότερη για τους πολίτες τη διαμονή και την εργασία τους στο εξωτερικό, συντονίζοντας τα καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης σε όλες τις χώρες της ΕΕ και δίνοντας στους εργαζομένους τη δυνατότητα να λαμβάνουν τη σύνταξή τους και τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης ακόμη κι όταν αλλάζουν εργασία και μεταβαίνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

Τα κύρια μέσα χρηματοδότησης της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής είναι:

Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πρωτίστως υπεύθυνα για την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική. Η χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα αυτό αποσκοπεί μόνο στη στήριξη και τη συμπλήρωση των προσπαθειών τους.

Αρχή σελίδας

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

  • Κοινωνική ΕυρώπηEnglish (en)

Twitter

  • Κοινωνική ΕυρώπηEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;