Beskæftigelse og sociale anliggender


Europa arbejder på at skabe flere og bedre job, hvilket der er behov for i et dynamisk og videnbaseret samfund. Det kræver investeringer i uddannelses-, forsknings- og beskæftigelsespolitikker, som er gearet til at holde trit med udviklingen og få EU gennem den økonomiske krise.

EU og medlemslandene deler ansvaret for politikken for beskæftigelse, sociale spørgsmål og inklusion. EU:

  • koordinerer og overvåger nationale politikker
  • fremmer deling af bedste praksis inden for bl.a. beskæftigelse, fattigdom og social eksklusion og pension
  • laver regler og overvåger, at de gennemføres, f.eks. med hensyn til rettigheder på arbejdspladsen og koordinering af sociale sikringsordninger.

Flere og bedre job

I tråd med Europa 2020-strategien for vækst, tilskynder Den europæiske beskæftigelsesstrategi tiltag, der skal:

  • skabe job
  • tilføre energi og en bedre balance til arbejdsmarkedet
  • overvåge beskæftigelsespolitikken sammen med EU-landene
Kvinde på vej ind på arbejdsformidlingen - © EU

Ung kvinde på et Manpower-jobsøgningskontor i Athen

Det gør den gennem følgende initiativer:

Rettigheder på arbejdspladsen

EU har gjort en stor forskel på området arbejdstageres rettigheder. F.eks. er der nu EU-regler, der begrænser arbejdstiden, giver sikrere arbejdsforhold og garanterer erstatning ved arbejdsskader.

EU arbejder sammen med en lang række partnere som bl.a. arbejdsgivere og fagforeninger om at sikre, at disse love tager effektivt fat om de vigtigste spørgsmål.

Social beskyttelse og inklusion

EU arbejder for social beskyttelse og inklusion ved at koordinere, fremme og sørge for finansiering til støtte for EU-landenes bestræbelser på at investere i mennesker – inden for områder som uddannelse, børnepasning, sundhedspleje, kurser, hjælp til jobsøgning og rehabilitering samt ved at forny deres systemer.

Kvinder hælder suppe i en skål © EU

Uddeling af mad til de fattige

At arbejde og bo i udlandet

EU og medlemslandene arbejder sammen for at gøre det lettere for folk at bo og arbejde i udlandet ved at koordinere de sociale sikringsordninger i hele EU og give arbejdstagere mulighed for at få deres pension og sociale sikringsydelser udbetalt, selv når de skifter job og arbejder i forskellige EU-lande.

EU-støtteprogrammer

De vigtigste programmer for beskæftigelse og socialpolitik er:

Landene har det primære ansvar for beskæftigelses- og socialpolitik. EU's finansiering inden for dette område skal kun understøtte og supplere deres indsats.

Til toppen

Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

  • Et socialt EuropaEnglish (en)

Twitter

  • Et socialt EuropaEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?