Zaměstnanost a sociální věci


Evropská unie usiluje o větší počet a vyšší kvalitu nových pracovních míst. Právě ta totiž dynamická a na znalostech založená společnost potřebuje. To se však neobejde bez investic do školství, vědy a také do politiky zaměstnanosti, která musí držet krok s vývojem a vyvést Unii z hospodářské krize.

Za tvorbu politiky v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování odpovídá Evropská unie společně s členskými státy. Evropská unie:

  • koordinuje a monitoruje politiky členských států
  • podporuje výměnu osvědčených postupů v otázkách zaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení a v důchodové politice
  • vytváří právní předpisy a dohlíží na jejich implementaci například při koordinaci systémů sociálního zabezpečení a dodržování práv zaměstnanců.

Nová pracovní místa ve vyšším počtu i kvalitě

V souladu se strategií růstu Evropa 2020 se Evropská strategie zaměstnanosti zaměřuje na kroky vedoucí:

  • k vytváření pracovních míst
  • ke stimulaci a větší vyváženosti pracovních trhů
  • ke kontrole politik zaměstnanosti v zemích EU
Žena vstupující do pobočky pracovní agentury - © EU

Mladá žena u pobočky personální agentury v Aténách

a to prostřednictvím následujících iniciativ:

Práva zaměstnanců

V oblasti práv zaměstnanců se Evropská unie doposud zasadila o mnoho významných změn. Tak například došlo k přijetí právních předpisů s celounijní platností, které upravují maximální délku pracovní doby, zaručují vyšší bezpečnost na pracovišti i odškodnění v případě pracovního úrazu.

EU spolupracuje při přípravě podobných právních předpisů s řadou partnerských organizací, včetně odborů a zaměstnavatelů, aby se zajistilo, že se danými pravidly účinně ošetří ty nejdůležitější otázky dané oblasti.

Sociální ochrana a začleňování

Sociální ochrana a začleňování je další z prioritních oblastí. Unie proto koordinuje a poskytuje členským státům finanční prostředky na podporu projektů sociálních investic, které pomáhají lidem, např. v oblasti vzdělávání, péče o děti, zdravotní péče, odborné přípravy, pomoci při hledání práce a návratu do pracovního prostředí. Také členské státy podporuje v reformách jejich systémů.

Žena nalévající polévku do misky – © EU

Distribuce potravin chudým

Život a práce v zahraničí

EU i jednotlivé členské státy se snaží o to, aby lidem, kteří chtějí odjet do zahraničí například za prací, ulehčili situaci tím, že koordinují systémy sociální zabezpečení v celé Unii. Pracující tak nepřijdou o možnost pobírat důchod a sociální příspěvky ani v případě, že změní zaměstnání a budou pracovat v různých zemích EU.

Financování z programů EU

Finanční podpora na otázky zaměstnanosti a sociální politiku se poskytuje především z těchto programů:

Za politiku zaměstnanosti a sociálních věcí jsou i nadále primárně odpovědné vlády členských států. Účelem financování ze strany Unie je podpořit a doplnit jejich úsilí.

Začátek stránky

Zaměstnanost a sociální věci

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

  • Sociální EvropaEnglish (en)

Twitter

  • Sociální EvropaEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?