Трудова заетост и социални въпроси


Европа се стреми към създаване на повече и по-добри работни места, нужни за едно динамично и основано на знанието общество. Това изисква инвестиции в образованието, науката и политиките по заетостта, за да не изостава ЕС от промените и да преодолее икономическата криза.

ЕС и правителствата на страните членки си поделят отговорността за политиките в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването. Европейският съюз:

  • координира и наблюдава националните политики,
  • насърчава обмена на добри практики в области като заетост, бедност, социално изключване и пенсии,
  • създава закони и следи за тяхното прилагане в области като трудовите права и координацията на социалноосигурителните схеми.

Повече и по-добри работни места

В съответствие със стратегията за растеж „Европа 2020“, Европейската стратегия за заетостта насърчава действия, насочени към:

  • създаване на работни места,
  • динамизиране и балансиране на трудовия пазар,
  • наблюдение на политиките за заетост наред със страните от ЕС
Жена, работеща в бюро по труда — © ЕС

Млада жена пред офиса на агенцията за заетост Manpower Job в Атина

чрез следните инициативи:

Права на работното място

ЕС има голям принос в областта на правата на работещите. Например има закони на ЕС, които ограничават работното време, подобряват условията на труд и гарантират компенсации за травми, получени на работното място.

ЕС работи с широк кръг партньори, включително работодатели и профсъюзи, за да гарантира, че тези закони действително отговарят на най-важните проблеми.

Социална закрила и приобщаване

ЕС насърчава социалната закрила и приобщаване, като координира, насърчава и предоставя финансиране в подкрепа на усилията на страните членки да инвестират в хората — в области като образование, грижи за децата, здравеопазване, обучение, помощ при търсене на работа и професионална рехабилитация, както и за реформиране на техните системи.

Жена сипва супа в купичка — © ЕС

Раздаване на храна на бедните

Живот и работа в чужбина

ЕС и неговите страни членки си сътрудничат, за да улеснят желаещите да живеят и работят в чужбина, като координират социалноосигурителните системи в страните от Съюза и позволяват на работниците да получават пенсиите и социалноосигурителните си обезщетения дори когато сменят работата си и работят в други страни от ЕС.

Програми на ЕС за финансиране

Основните програми за заетост и социална политика са:

Правителствата на страните от ЕС носят основната отговорност за заетостта и социалната политика. Финансирането от ЕС в тази област цели само подкрепа и допълване на техните усилия.

Нагоре

Трудова заетост и социални въпроси

Публикувано през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Facebook

  • Социална ЕвропаEnglish (en)

Twitter

  • Социална ЕвропаEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?