Enotni trg brez meja


Na enotnem trgu EU (ki mu včasih rečemo tudi notranji trg) se ljudje, blago, storitve in denar gibljejo tako svobodno kot na trgu ene države: drugače kot v preteklosti jih ne ovirajo več državne meje in omejitve.

Državljani EU lahko zdaj študirajo, živijo, nakupujejo, delajo in se upokojijo v vsaki državi EU. Lahko seveda ostanejo tudi doma in kar tam uživajo v pestri ponudbi izdelkov iz vse Evrope.

Nič več nacionalnih ovir

Električar © Bilderbox

Večina evropskih gospodinjstev lahko prosto izbere svojega ponudnika električne energije.

Pri oblikovanju enotnega trga smo odpravili na stotine tehničnih, pravnih in birokratskih ovir, ki so zavirale prosto trgovino in pretok med državami članicami EU, kar je v letih od 1992 do 2008 ustvarilo 277 milijonov novih delovnih mest in 2,1-odstotno gospodarsko rast.

Podjetja lahko poslujejo v vsej gospodarski uniji, zato širijo svoje dejavnosti, posledično se zaradi večje konkurence znižujejo cene in hkrati veča izbira za potrošnike.

Cena telefonskega klica v Evropi je le delček tiste izpred desetih let, letalske vozovnice so precej cenejše in odprle so se številne nove letalske proge. Mnoga gospodinjstva in podjetja zdaj lahko sama izberejo dobavitelja elektrike in plina.

Hkrati si EU prizadeva preprečiti, da večje svoboščine ne bi ogrozile pravičnosti ter varstva potrošnikov in okolja – pri tem ji pomagajo različni regulativni organi.

Izjemna poslovna priložnost

Evropska podjetja, ki poslujejo v Evropski uniji, imajo neomejen dostop do trga, na katerem kupuje skoraj 500 milijonov potrošnikov – to pa je trdna podlaga za konkurenčnost na svetovnem trgu. Tako obsežen enoten trg je seveda privlačen tudi za tuje naložbe.

Gospodarsko povezovanje je tudi pomembna zaščita pred občasno recesijo, saj omogoča državam EU, da še naprej trgujejo med seboj, namesto da uvajajo omejevalne protekcionistične ukrepe, ki bi krizo le še okrepili.

Nekatere ovire ostajajo

Kirurgi © Shutterstock

Usposobljeni strokovnjaki se lahko zaposlijo kjerkoli v EU.

Neizkoriščenega potenciala je še veliko, saj na nekaterih področjih povezovanje še ni končano:

  • razdrobljenost nacionalnih davčnih sistemov zavira povezovanje in učinkovitost trga,
  • trg storitev se odpira počasneje od trga blaga (čeprav lahko podjetja od leta 2006 ponujajo številne čezmejne storitve s sedeža v matični državi),
  • še vedno imamo nepovezane nacionalne trge za finančne storitve, energijo in prevoz,
  • e-poslovanje med državami EU se uveljavlja počasneje kot v nacionalnem okviru, države imajo tudi zelo različne predpise, standarde in prakse,
  • pravila za priznavanje poklicnih kvalifikacij je treba poenostaviti, da bodo usposobljeni delavci laže poiskali delo v drugi državi EU.

Poseben primer je trg finančnih storitev. Evropska unija si prizadeva vzpostaviti trden in varen finančni sektor, in pri tem preprečiti, da bi se ponovila kriza iz leta 2009, zato je uvedla nadzor nad finančnimi ustanovami, regulirala je trg zahtevnih finančnih proizvodov in zahtevala od bank, da morajo razpolagati z več kapitala.

Nadzor na zunanjih mejah

Schengensko območje je prostor brez notranjih meja in obsega zdaj 26 držav: Norveško, Islandijo, Švico in Lihtenštajn ter vse države EU razen Združenega kraljestva, Irske, Bolgarije, Romunije, Cipra in Hrvaške.

Države v schengenskem območju ne opravljajo več kontrol na svojih notranjih mejah, zato pa so poostrile nadzor na zunanjih.

Tesnejše je tudi sodelovanje med policijskimi organi teh držav, zlasti pri takojšnjem zasledovanju in čezmejnem nadzoru. Schengenski informacijski sistem omogoča nacionalnim organom za nadzor meja, carinskim in policijskim organom, da pošljejo opozorila o pogrešanih in iskanih osebah, ukradenih vozilih in dokumentih.

Na vrh

Notranji trg

Objavljeno avgusta 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Twitter

  • Evropska komisija – notranji trg in storitveEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?