Mogħdija tan-navigazzjoni

Suq wieħed mingħajr fruntieri


Fis-suq uniku tal-UE (xi kultant imsejjaħ ukoll ‘is-suq intern’) in-nies, l-oġġetti, is-servizzi u l-flus jistgħu jiċċaqalqu madwar l-UE faċilment bħalma jagħmlu f’pajjiż wieħed — minflok jiġu blukkati minn fruntieri u ostakli nazzjonali kif kien jiġri fl-imgħoddi.

Bħala ċittadini tal-UE issa nistgħu nistudjaw, ngħixu, nixtru, naħdmu u nirtiraw fi kwalunkwe pajjiż tal-UE. Jew nistgħu nibqgħu d-dar u ngawdu minn għadd kbir ta’ prodotti mill-Ewropa kollha.

Daqshekk fruntieri nazzjonali

Elektrixin © Bilderbox

Il-biċċa l-kbira tad-djar fl-Ewropa huma liberi li jagħżlu mingħand min jixtru l-elettriku.

Biex toħloq dan is-suq unifikat, mijiet ta’ ostakli tekniċi, legali u burokratiċi li fl-imgħoddi kienu joħonqu l-kummerċ ħieles u l-moviment ħieles bejn il-pajjiżi membri tal-UE ġew aboliti. Dan iġġenera 2.77 miljun impjieg addizzjonali u tkabbir ta’ 2.1% bejn 1992 u 2008.

Ħielsa li jagħmlu negozju mal-blokk ekonomiku kollu, il-kumpaniji espandew l-operat tagħhom, bil-kompetizzjoni li rriżultat li kemm naqqset il-prezzijiet kif ukoll żiedet l-għażla tal-konsumatur.

It-telefonati fl-Ewropa jqumu farka ta' kemm kienu 10 snin ilu, bosta titjiriet roħsu sew u nfetħu rotot ġodda. Ħafna djar u negozji issa jistgħu jagħżlu huma stess minn għand min jieħdu d-dawl u l-gass.

Fl-istess ħin l-UE taħdem biex tiżgura li dawn il-libertajiet ma jaħdmux kontra l-ġustizzja,il-protezzjoni tal-konsumatur jew is-sostenibbiltà tal-ambjent - megħjuna mill-bosta awtoritajiet regolatorji u tal-kompetizzjoni tal-Ewropa.

Opportunità ta’ negozju enormi

Intrapiżi Ewropej li jbigħu fl-UE għandhom aċċess bla restrizzjonijiet għal kważi 500 miljun konsumatur - li jagħtihom bażi solida biex jibqgħu kompetittivi fl-ekonomija dinjija. Mingħajr ma nsemmu l-attrazzjoni ta' suq unifikat daqshekk vast għall-investituri barranin.

U l-integrazzjoni ekonomika tista' tkun difiża imprezzabbli kontra riċessjonijiet perjodiċi, u tippermetti lill-pajjiżi tal-UE jkomplu l-kummerċ bejnithom minflok ma jkollhom imorru għal miżuri protezzjonisti li jġibu l-kriżi għall-agħar.

Għad hemm xi ostakli

Kirurgi © Shutterstock

Il-professjonisti jistgħu jaħdmu fejn iridu fl-UE.

Ħafna oqsma ta’ potenzjal mhux sfruttat jibqgħu, madankollu, f’oqsma fejn l-integrazzjoni qed iddum iktar:

  • Sistemi fiskali nazzjonali frammentati jimpedixxu l-integrazzjoni u l-effiċjenza tas-suq
  • Is-settur tas-servizzi għadu lura meta mqabbel mas-swieq tal-merkanzija (minkejja li l-kumpaniji ilhom mill-2006 jistgħu joffru għadd ta’ servizzi f'pajjiż ieħor minn fejn huma bbażati)
  • għadhom jeżistu swieq nazzjonali separati għal servizzi finanzjarji, enerġija u trasport
  • il-kummerċ elettroniku bejn il-pajjiżi tal-UE dam iktar biex jingrana milli fuq livell nazzjonali, u hemm differenzi sinifikanti fir-regoli, standards u prattiki applikati minn kull pajjiż
  • ir-regoli għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jeħtieġu li jiġu simplifikati għall-ħaddiema kwalifikati għal biex dawn isibu iktar faċilment xogħol f’pajjiż ieħor tal-UE.

Is-suq fis-servizzi finanzjarji huwa każ speċjali, fejn l-UE qed tipprova tibni settur finanzjarju qawwi u sikur — filwaqt li tiġi evitata ripetizzjoni ta’ kriżi tal-2009 — b'superviżjoni fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji, ir-regolamentazzjoni ta' prodotti finanzjarji kumplessi u r-rekwiżit li l-banek ikollhom aktar kapital.

Il-kontrolli tal-fruntieri esterni

Iż-żona Schengen hija spazju mingħajr fruntieri interni. Bħalissa tinkludi 26 pajjiż: In-Norveġja, l-Islanda, l-Isvizzera u l-Liechtenstein u pajjiżi Membri kollha tal-UE minbarra r-Renju Unit, l-Irlanda, il-Bulgarija, ir-Rumanija, Ċipru u l-Kroazja.

Il-pajjiżi ta’ Schengen m'għadhomx jagħmlu kontrolli fil-fruntieri interni tagħhom iżda żiedu l-kontrolli fil-fruntieri esterni.

Biex tiġi żgurata s-sigurtà fiż-żona mingħajr fruntieri, dawn il-pajjiżi żiedu wkoll il-kooperazzjoni tal-pulizija, b’mod partikolari permezz ta’ insegwiment b’determinazzjoni kbira u sorveljanza transkonfinali. Is-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen tippermetti kontroll tal-fruntieri nazzjonali, l-awtoritajiet tad-dwana u tal-pulizija li jiċċirkolaw allerti dwar persuni mfittxija jew nieqsa jew vetturi u dokumenti misruqa.

Fuq

Suq intern

Ippubblikat f'Awwissu 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Twitter

  • Kummissjoni Ewropea - Suq Intern u ServizziEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?