Jedinstveno tržište bez granica


Na jedinstvenom tržištu EU-a (ponekad se naziva i "unutarnjim tržištem") ljudi, roba, usluge i novac mogu se kretati po Europskoj uniji jednako slobodno kao unutar jedne države – bez prepreka koje predstavljaju državne granice i barijera koje su postojale u prošlosti.

Građani EU sada mogu studirati, živjeti, kupovati, raditi i provesti mirovinu u bilo kojoj državi EU. Ili možemo ostati kod kuće i uživati u širokoj lepezi proizvoda koji stižu iz svih krajeva Europe.

Bez državnih granica

Electrician © Bilderbox

Većina kućanstava u Europi slobodno bira dobavljača električne energije.

Kako bi se stvorilo to ujedinjeno tržište, uklonjene su stotine tehničkih, pravnih i birokratskih barijera koje su gušile slobodnu trgovinu i kretanje među državama članicama EU-a, stvoreno je 2,77 milijuna novih radnih mjesta i od 1992. do 2008. godine ostvaren je rast od 2,1%.

Nakon što su dobila slobodu poslovanja u cijelom gospodarskom bloku, poduzeća su proširila svoje poslove, a kao posljedica toga ostvarena je konkurentnost koja je smanjila cijene i povećala mogućnost izbora potrošača.

Cijena telefonskih razgovora u Europi samo je djelić cijene od prije 10 godina, cijene mnogih zrakoplovnih karata značajno su se smanjile te su otvorene nove rute. Mnoga kućanstva i poduzeća sada mogu odabrati dobavljača električne energije i plina.

EU se istovremeno trudi osigurati da te veće slobode ne ugroze pravednost, zaštitu potrošača ili održivost okoliša u čemu im pomažu različite europske službe za konkurentnost i regulatorna pitanja.

Ogromna poslovna prilika

Europska poduzeća koja prodaju svoje proizvode i usluge u Uniji imaju neograničen pristup do gotovo 500 milijuna potrošača, što im daje solidnu osnovu za zadržavanje konkurentnosti u okvirima svjetskog gospodarstva. Ne moramo ni spominjati privlačnost tako opsežnog tržišta za strane ulagače.

Gospodarska integracija može predstavljati vrijednu obranu od povremenih recesija, što državama EU omogućuje nastavak međusobne trgovine umjesto traženja utočišta u uskim protekcionističkim mjerama koje bi dodatno produbile krizu.

Neke barijere ostaju

Surgeons © Shutterstock

Stručnjaci mogu raditi bilo gdje u Europskoj uniji.

Mnoga područja neiskorištenog potencijala, međutim, i dalje postoje na područjima gdje integracija dulje traje:

  • usitnjeni nacionalni porezni sustavi sprječavaju integraciju tržišta i učinkovitost
  • uslužni sektor zaostaje za tržištima roba (iako poduzeća nude niz prekograničnih usluga iz kućnih ureda od 2006.)
  • pojedinačna nacionalna tržišta još uvijek postoje na području financijskih usluga, energije i transporta
  • e-trgovina među državama EU sporije se pokrenula nego na nacionalnoj razini, a postoje i značaje razlike u propisima, normama i praksi koje primjenjuju različite države
  • propisi u vezi s priznavanjem obrazovanja moraju se pojednostaviti za obrazovanu radnu snagu kako bi ti ljudi lakše pronašli zaposlenje u drugim državama EU.

Tržište financijskih usluga poseban je slučaj. EU nastoji izgraditi snažan i siguran financijski sektor, a istovremeno pokušava izbjeći ponavljanje krize iz 2009. godine, nadzorom financijskih institucija, regulacijom složenih financijskih proizvoda i postavljanjem zahtjeva za većim kapitalom banaka.

Nadzor vanjskih granica

Schengensko područje prostor je bez unutarnjih granica. Trenutačno obuhvaća 26 država: Norvešku, Island, Švicarsku i Lihtenštajn te sve države članice EU osim Ujedinjene Kraljevine, Irske, Bugarske, Rumunjske, Cipra i Hrvatske.

Schengenske države više ne obavljaju provjere na svojim unutarnjim granicama, ali su pooštrile nadzor vanjskih granica.

Kako bi se zajamčila sigurnost u slobodnom prostoru bez granica, te su države povećale i suradnju s policijom, posebice putem izravnog praćenja i uhićenja bez potrebe za nalogom i prekograničnog nadzora. Schengenski informacijski sustav omogućuje cirkuliranje upozorenja o tjeralicama ili nestalim osobama, ukradenim vozilima i dokumentima od strane tijela za nadzor državnih granica, carine i policije.

Vrh

Unutarnje tržište

Objavljeno u kolovozu 2013.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhOstanite povezani

Twitter

  • Europska komisija - Unutarnje tržište i uslugeEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?