Piirideta ühtne turg


ELi ühtsel turul (nimetatakse ka siseturuks) liiguvad inimesed, kaubad, teenused ja raha ELis sama vabalt nagu ühe riigi piires, ilma et neid takistaks riigipiirid ja tõkked, nagu varem.

ELi kodanikud saavd nüüd õppida, elada, oste teha, töötada ja pensionile jääda ükskõik millises ELi liikmesriigis või jääda koju ja nautida kohapeal suurt tootevalikut kogu Euroopast.

Liikmesriikide vahel ei ole enam tõkkeid

Elektrik © Bilderbox

Enamus majapidamisi Euroopas võivad vabalt valida oma elektritarnija.

Sellise ühtlustatud turu loomiseks tuli kõrvaldada sadu tehnilisi, õiguslikke ja bürokraatlikke tõkkeid, mis takistasid vaba kaubandust ja liikumist ELi liikmesriikide vahel. Ajavahemikus 1992−2008 on loodud 2,77 miljonit täiendavat töökohta ja saavutatud 2,1% majanduskasv.

Vabadus tegeleda ettevõtlusega kogu majandusbloki piires on viinud ettevõtete tegevuse laienemisele, mis omakorda suurendab konkurentsivõimet selliselt, et selle tulemusena hinnad langevad ning ning tarbijate jaoks valik suureneb..

Telefonikõned maksavad Euroopas nüüd murdosa sellest, mis nad maksid 10 aastat tagasi, oluliselt on langenud ka paljude lennupiletite hinnad ning juurde on tekkinud uusi lennuliine. Paljud majapidamised ja ettevõtted saavad nüüd valida elektri- ja gaasitarnijate vahel.

Samas teeb EL jõupingutusi tagamaks selle, et suuremad vabadused ei kahjustaks õiglast turgu, tarbijakaitset ega keskkonna jätkusuutlikkust. Seda jälgivad mitmed Euroopa konkurentsi- ja regulatiivasutused.

Suured ettevõtlusvõimalused

ELis oma tooteid müüvatel Euroopa ettevõtetel on piiramatu juurdepääs peaaegu 500 miljonilise tarbijaga turule, mis annab neile tugeva aluse konkurentsiks maailmaturul. Lisaks on selline ülisuur ühtne turg atraktiivne ka välisinvestoritele.

Majanduslik integratsioon võib osutuda väärtuslikuks kaitsevahendiks perioodiliste majanduslanguste vastu, mis võimaldab ELi liikmesriikidel jätkata kauplemist omavahel, selle asemel, et kehtestada protektsionistlikke meetmeid, mis ainult halvendaksid olukorda.

Mõned tõkked siiski jäävad

Kirurgid © Shutterstock

Oskustega töötajad võivad tegutseda mis tahes ELi liikmesriigis.

Siiski on paljudes valdkondades potentsiaal kasutamata ning neid valdkondades võtab integratsioon rohkem aega.

  • Killustatud riiklikud maksusüsteemid takistavad turuintegratsiooni ja tõhusust
  • . Teenuste sektor on avanenud aeglasemalt kui kaubaturud, vaatamata sellele, et 2006. aastast alates on ettevõtjatel võimalus pakkuda oma asukohast paljusid teenuseid piiriüleselt.
  • Finantsteenuste ja transpordi puhul eksisteerivad jätkuvalt eraldiseisvad liikmesriikide turud.
  • E-kaubandus erinevate ELi liikmesriikide vahel on edenenud aeglasemalt kui riiklikul tasandil, ning riikide kohaldatavate eeskirjade, standardite ja tavade vahel on märkimisväärsed erinevused.
  • Kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitlevaid eeskirju tuleb lihtsustada, et kvalifitseeritud töötajad saaksid hõlpsamini leida töö mõnes teises ELi liikmesriigis.

Finantsteenuste turu puhul otsib EL võimalusi tugeva ja kindlustatud finantssektori rajamiseks (hoides samal ajal ära 2009. aasta kriisi kordumise) selliste meetmete abil, nagu finantsasutuste järelevalve, keerukate finantstoodete reguleerimine ning pankadele suurema kapitalivaru nõuete kehtestamine.

Välispiiride kontroll

Schengeni ala on sisepiirideta territoorium. Praegu koosneb see 26 riigist: Norra, Island, Šveits ja Liechtenstein ning kõik ELi liikmesriigid, välja arvatud Ühendkuningriik, Iirimaa, Bulgaaria, Rumeenia, Küpros ja Horvaatia.

Schengeni riigid ei teosta enam piirikontrolli oma sisepiiridel, kuid on tõhustanud kontrolle oma välispiiridel.

Turvalisuse tagamiseks piirideta alal on need riigid tõhustanud politseikoostööd, eelkõige jälistustegevuse ja piiriülese jälgimise kaudu. Schengeni infosüsteem võimaldab liikmesriikide piirikontrolli-, tolli- ja politseiasutustel edastada hoiatusteateid tagaotsitavate või kadunud inimeste, varastatud sõidukite ja dokumentide kohta.

Üles

Siseturg

Avaldatud augustis 2013

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Twitter

  • Euroopa Komisjon - Siseturg ja teenusedEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?