Μια αγορά χωρίς σύνορα


Στην ενιαία αγορά της ΕΕ (που επίσης αποκαλείται «εσωτερική αγορά») οι πολίτες, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια κυκλοφορούν σε όλη την ΕΕ εξίσου ελεύθερα όπως στο εσωτερικό μιας χώρας και δεν παρεμποδίζονται από εθνικά σύνορα και άλλα εμπόδια όπως στο παρελθόν.

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν τώρα να σπουδάζουν, να ζουν, να εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, ή να μένουν στη χώρα τους και να απολαμβάνουν μια τεράστια ποικιλία προϊόντων απ’ όλη την Ευρώπη.

Εξάλειψη των εθνικών φραγμών

Ηλεκτρολόγος © Bilderbox

Τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ευρώπη μπορούν πλέον να επιλέξουν ελεύθερα τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Για τη δημιουργία της ενοποιημένης αυτής αγοράς, εκατοντάδες τεχνικά, νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που περιόριζαν το ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη κυκλοφορία ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ καταργήθηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 2,77 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και να επιτευχθεί ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 2,1% το διάστημα 1992 - 2008.

Οι επιχειρήσεις, ελεύθερες πλέον να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την οικονομική ένωση, επέκτειναν τις δραστηριότητές τους και έτσι, χάρη στον μεγαλύτερο ανταγωνισμό, μειώθηκαν οι τιμές και αυξήθηκαν οι επιλογές των καταναλωτών.

Στην Ευρώπη οι τηλεφωνικές κλήσεις κοστίζουν ελάχιστα σε σύγκριση με την περασμένη δεκαετία, πολλοί αεροπορικοί ναύλοι μειώθηκαν σημαντικά και δημιουργήθηκαν νέες αεροπορικές συνδέσεις. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν σήμερα τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η ΕΕ, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών αρχών, μεριμνά ώστε οι μεγαλύτερες αυτές ελευθερίες να μην υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, την προστασία των καταναλωτών και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις εντός της ΕΕ έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε 500 περίπου εκατομμύρια καταναλωτές, γεγονός που τους προσδίδει μια στέρεη βάση για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια οικονομία. Η τεράστια ενοποιημένη αγορά αποτελεί επίσης πόλο έλξης για ξένους επενδυτές.

Η οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο μέσο άμυνας έναντι των περιοδικών υφέσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να αναπτύσσουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, αντί να καταφεύγουν σε αυστηρά προστατευτικά μέτρα που θα επιδείνωναν την τυχόν κρίση.

Ορισμένα εμπόδια όμως παραμένουν

Surgeons © Shutterstock

Οι ειδικευμένοι επαγγελματίες μπορούν να εργαστούν οπουδήποτε στην ΕΕ.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αναξιοποίητες δυνατότητες σε τομείς των οποίων η ολοκλήρωση απαιτεί περισσότερες προσπάθειες:

  • τα κατακερματισμένα εθνικά φορολογικά συστήματα αποτελούν τροχοπέδη για την ολοκλήρωση και την αποτελεσματικότητα της αγοράς
  • ο τομέας των υπηρεσιών υπολείπεται των αγορών αγαθών (παρότι από το 2006 οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν από την έδρα τους ευρύ φάσμα διασυνοριακών υπηρεσιών)
  • εξακολουθούν να υπάρχουν ξεχωριστές εθνικές αγορές στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας και των μεταφορών
  • το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΕΕ αναπτύσσεται με βραδύτερο ρυθμό απ’ ό,τι σε εθνικό επίπεδο και υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τους κανόνες, τα πρότυπα και τις πρακτικές που εφαρμόζει κάθε χώρα
  • οι κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να απλουστευθούν, ώστε οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι να μπορούν ευκολότερα να βρουν δουλειά σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Η αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, όπου η ΕΕ επιδιώκει να οικοδομήσει έναν ισχυρό και ασφαλή χρηματοπιστωτικό τομέα, αποτρέποντας την επανάληψη της κρίσης του 2009. Αυτό θα επιτευχθεί με την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τη ρύθμιση σύνθετων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και την υποχρέωση των τραπεζών να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση.

Έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα

Ο χώρος Σένγκεν δεν έχει εσωτερικά σύνορα και προς το παρόν περιλαμβάνει 26 χώρες: Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και την Κροατία.

Οι χώρες Σένγκεν δεν πραγματοποιούν πλέον ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, έχουν όμως ενισχύσει τους ελέγχους στα εξωτερικά τους σύνορα.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια στον άνευ συνόρων χώρο, οι χώρες αυτές αύξησαν επίσης την αστυνομική συνεργασία, ιδίως με τη δυνατότητα καταδίωξης πέραν των συνόρων και τη διασυνοριακή παρακολούθηση. Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν επιτρέπει στις εθνικές αρχές συνοριακών ελέγχων, στις τελωνειακές και τις αστυνομικές αρχές να ανταλλάσσουν ειδοποιήσεις για καταζητούμενα ή εξαφανισμένα άτομα ή για κλεμμένα οχήματα και έγγραφα.

Αρχή σελίδας

Εσωτερική αγορά

Δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο 2013

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Twitter

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Εσωτερική αγορά και υπηρεσίεςEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;