Jednotný trh bez hranic


Na jednotném trhu EU (někdy také označovaném jako vnitřní trh) se mohou lidé, zboží, služby a kapitál pohybovat stejně svobodně jako v rámci jedné země a nejsou při tom nijak omezováni hranicemi států ani jinými překážkami jako v minulosti.

Občané EU mohou nyní žít, nakupovat, studovat, pracovat či pobírat důchod v kterékoli zemi Unie a i doma si mohou vybírat si ze širokého sortimentu produktů z celé Evropy.

Odstranění bariér mezi státy

Elektrikář © Bilderbox

Lidé ve většině evropských domácností si již dnes mohou dodavatele elektřiny vybírat.

K vytvoření jednotného trhu bylo nutné odstranit stovky technických, právních a administrativních překážek, které omezovaly volný obchod a volný pohyb mezi členskými státy EU, což v období 1992 až 2008 vedlo k vytvoření 2,77 milionu nových pracovních míst a k hospodářskému růstu ve výši 2,1 %.

Firmy využily možnosti volného podnikání v celé Unii a začaly expandovat. Zvýšení konkurence na trzích vedlo ke snížení cen a rozšíření nabídky pro spotřebitele.

Telefonní hovory v rámci EU nyní stojí zlomek toho, co stály před 10 lety. Stejně tak klesly ceny některých letenek a byly zavedeny lety do nových destinací. Řada domácností a podniků si může nyní vybrat dodavatele elektřiny a plynu.

Unie se zároveň snaží zajistit, aby tato větší volnost nebyla upřednostňována na úkor poctivého jednání, ochrany spotřebitele nebo životního prostředí. Zde sehrávají důležitou úlohu orgány pro ochranu hospodářské soutěže a regulační orgány.

Obrovské příležitosti k podnikání

Evropské firmy působící v EU mohou bez překážek oslovit téměř 500 milionů spotřebitelů. To jim umožňuje udržet si konkurenceschopnost ve světové ekonomice. Jednotný trh je navíc svou velikostí velmi přitažlivý pro zahraniční investory.

Hospodářská integrace může být i cennou ochranou proti periodicky se opakujícím recesím, jelikož státy EU mohou i nadále obchodovat mezi sebou a nejsou nuceny zavádět přísná protekcionistická opatření, která krizi prohlubují.

Přetrvávající překážky

Chirurgové © Shutterstock

Kvalifikovaní pracovníci se mohou za prací stěhovat bez omezení po celé Unii.

Stále se však nedaří rozvinout potenciál těch oblastí, kde si integrace vyžaduje více času:

  • Integraci a efektivnost jednotného trhu ztěžují odlišné vnitrostátní daňové systémy.
  • Odvětví služeb zaostává za trhem se zbožím (přestože od roku 2006 mohou firmy nabízet řadu služeb přes hranice).
  • Stále existují oddělené trhy jednotlivých států v oblasti finančních služeb, energetiky a dopravy.
  • Elektronický obchod mezi zeměmi EU se rozjíždí pomaleji než na vnitrostátní úrovni a existují výrazné rozdíly v předpisech, normách a postupech, jež každá země používá.
  • Je třeba zjednodušit pravidla pro uznávání odborných kvalifikací, aby bylo hledání práce pro kvalifikované pracovníky v ostatních zemích EU snazší.

Zvláštním případem je trh s finančními službami, kde chce EU docílit větší bezpečnosti a stability. Pomocí opatření, která zahrnují dohled nad finančními institucemi, regulaci složitých finančních produktů a přísnější požadavky na kapitálové rezervy bank se tak Unie snaží zabránit opakování krize z roku 2009.

Kontroly vnějších hranic

Schengenský prostor je oblastí bez vnitřních hranic. V současné době zahrnuje 26 zemí: Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko a také všechny členské státy EU kromě Spojeného království, Irska, Bulharska, Rumunska, Kypru a Chorvatska.

Země schengenského prostoru již neprovádějí hraniční kontroly na vnitřních hranicích, ale zpřísnily kontroly na svých vnějších hranicích.

K zajištění bezpečnosti v rámci tohoto prostoru bez hranic posílily zúčastněné země rovněž policejní spolupráci, zejména prostřednictvím pronásledování zločinců přes hranice sousedních států a přeshraničního dohledu. Schengenský informační systém umožňuje vnitrostátním orgánům hraniční kontroly, celním a policejním orgánům dovoluje sdílet záznamy o hledaných či nezvěstných osobách nebo o ukradených vozidlech a dokumentech.

Začátek stránky

Vnitřní trh

Zveřejněno v srpnu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Twitter

  • Evropská komise – Vnitřní trh a službyEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?