Jeden trh bez hranic


Na jednotném trhu EU (někdy též nazývaném vnitřní trh) je volný pohyb osob Deutsch (de) English (en) français (fr) , zboží English (en) , služeb Deutsch (de) English (en) français (fr) a kapitálu Deutsch (de) English (en) français (fr) stejně svobodný jako na trzích jednotlivých států. Zásadním prvkem, který umožňuje obchodovat bez překážek, je vzájemné uznávání English (en) norem.

Občané EU mohou studovat, žít, nakupovat, pracovat a pobírat důchod v kterékoli zemi EU a využívat produktů z celé Evropy.

Odstranění bariér mezi státy

K vytvoření jednotného trhu bylo nutné odstranit stovky technických, právních a administrativních překážek, které omezovaly volnou obchodní výměnu a volný pohyb mezi členskými státy EU.

Díky tomu mohly firmy rozšířit působnost svého podnikání. Větší konkurence snížila ceny a přinesla spotřebitelům širší nabídku zboží a služeb:

 • Telefonní hovory v rámci Evropy nyní stojí zlomek toho, co stály před 10 lety.
 • Výrazně se snížily ceny řady letenek a zavedlo se mnoho nových linek.
 • Řada domácností i podniků si může nyní vybrat dodavatele elektřiny a zemního plynu.

Unie se zároveň snaží zajistit, aby tato větší volnost nebyla na úkor poctivého jednání, ochrany spotřebitele nebo životního prostředí. Zde sehrávají důležitou úlohu orgány pro ochranu hospodářské soutěže a regulační orgány.

Velká příležitost pro podnikatele

Evropské podniky působící v EU mohou bez překážek oslovit téměř 500 milionů spotřebitelů. To jim umožňuje udržet si konkurenceschopnost. Jednotný trh je také atraktivní pro zahraniční investory.

Hospodářská integrace může být také velkou výhodou v době recese, jelikož státy EU mohou i nadále obchodovat mezi sebou a nejsou nuceny zavádět protekcionistická opatření, která krizi prohlubují.

Přetrvávající překážky

V oblastech, v nichž je integrační proces složitější, však přetrvávají mnohé překážky:

 • odlišné daňové systémy jednotlivých států překáží integraci trhů a oslabují jejich účinnost
 • oddělené vnitrostátní trhy stále existují v odvětvích finančních služeb, energetiky a dopravy
 • rozvoj elektronického obchodování mezi státy Unie je pomalejší než v rámci jednotlivých států, přičemž se velmi liší pravidla, normy a postupy, kterými se řídí
 • odvětví služeb zaostává za trhem se zbožím (i když je už od roku 2006 možné, aby podniky poskytovaly své služby přeshraničně přímo ze země, kde jsou usazeny)
 • je nutné zjednodušit pravidla pro uznávání odborných kvalifikací, aby se mohli kvalifikovaní pracovníci snáze ucházet o zaměstnání v jiné zemi EU.

Zvláštním případem je trh s finančními službami. Evropská unie se snaží vybudovat silný, bezpečný finanční sektor (a zároveň zabránit opakování krize z roku 2009) zavedením dohledu nad finančními institucemi, regulací složitých finančních produktů a přísnějšími požadavky na kapitálové rezervy bank. Vytvoření bankovní unie znamenalo v řadě zemí Unie převedení bankovního dohledu a mechanismu řešení krizí z vnitrostátní úrovně na úroveň EU. V plánu je také vytvoření evropské unie kapitálových trhů, díky níž by se:

 • snížila roztříštěnost finančních trhů
 • diverzifikovaly zdroje financování
 • posílily kapitálové toky mezi zeměmi EU
 • zlepšila nabídka finančních prostředků pro podniky, zejména ty malé a střední.

Kontroly na vnějších hranicích

Občané EU, kteří cestují v rámci schengenského prostoru se nemusí prokazovat cestovním pasem. Tento prostor v současnosti zahrnuje 26 zemí:

 • všechny země EU kromě Bulharska, Chorvatska, Irska, Kypru, Rumunska a Spojeného království
 • Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Země schengenského prostoru již sice neprovádějí kontroly na vnitřních hranicích, o to více však posílily kontroly na vnějších hranicích Unie.

Pro zajištění bezpečnosti v schengenském prostoru musí tyto země více spolupracovat v policejní oblasti, zejména prostřednictvím pronásledování a nepřetržitého sledování podezřelých osob, které se pohybují mezi státy. Schengenský informační systém umožňuje, aby si policie, celníci a vnitrostátní orgány ostrahy hranic předávaly hlášení o hledaných či pohřešovaných osobách, příp. o odcizených vozidlech nebo dokladech.

Začátek stránky

Vnitřní trh

Zveřejněno v srpnu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Bankarstvo i financije

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Twitter

 • Evropská komise – Vnitřní trh a službyEnglish (en)
 • Finance EUEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?