Пазар без граници


На единния пазар на ЕС (наричан понякога също „вътрешен пазар“) хора, стоки, услуги и пари могат да се движат в ЕС свободно, както в една страна, вместо да бъдат възпрепятствани от национални граници и бариери, както бе в миналото.

Сега гражданите на ЕС могат да учат, живеят, работят и се пенсионират в която и да е държава от Съюза. Можем също така да си останем у дома и да се възползваме от широка гама продукти от цяла Европа.

Премахване на националните пречки

Електротехник © Bilderbox

Повечето домакинства в Европа са свободни да избират доставчика си на електричество.

За да бъде създаден този обединен пазар, стотици технически, правни и бюрократични пречки, които преди задушаваха свободната търговия и свободното движение между страните от ЕС бяха премахнати, което доведе до създаването на 2,77 млн. допълнителни работни места и растеж от 2,1 % между 1992 и 2008 г.

Компаниите, свободни да развиват бизнес в целия икономически блок, разшириха дейността си. Възникналата в резултат на това конкуренция доведе до понижаване на цените и повишаване на избора на потребителите.

Телефонните обаждания в Европа сега са доста по-евтини, отколкото преди 10 години. Цените на много самолетни пътувания спаднаха значително, бяха открити нови линии. Много домакинства и предприятия в Европа вече могат да избират доставчиците си на електричество и газ.

В същото време с подкрепата на различни европейски регулаторни органи и органи за конкуренция ЕС работи, за да се гарантира справедливостта, защитата на потребителите или устойчивостта на околната среда.

Огромна бизнес възможност

Европейските фирми, предлагащи продуктите си в ЕС, разполагат с неограничен достъп до близо 500 млн. потребители, което е стабилна основа за запазването на тяхната конкурентоспособност в световната икономика. Освен това този огромен обединен пазар е привлекателно място за чуждестранни инвеститори.

Икономическата интеграция може да бъде важен защитен механизъм срещу циклични рецесии, позволяващ на страните от ЕС да продължават да търгуват една с друга, вместо да прибягват до строги протекционистични мерки, които биха влошили ефекта от кризата.

Някои пречки остават

Хирурзи © Shutterstock

Квалифицираните професионалисти могат да работят навсякъде в ЕС.

Все още има области с неизползван потенциал, в които интеграцията отнема повече време:

  • разпокъсаните национални данъчни системи са пречка за интеграцията и ефективността на пазара,
  • секторът на услугите изостава от сектора на стоки (въпреки че компаниите могат да предлагат широк набор от трансгранични услуги от своите страни от 2006 г.),
  • в областта на финансовите услуги, енергетиката и транспорта все още съществуват отделни национални пазари,
  • електронната търговия между страните от ЕС се развива по-бавно, отколкото на национално равнище, като се наблюдават значителни различия в правилата, стандартите и практиките във всяка страна,
  • правилата за признаване на професионалните квалификации трябва да бъдат опростени, за да могат квалифицираните работници да намират по-лесно работа в други страни от ЕС.

Пазарът на финансови услуги е специален случай. ЕС се опитва да изгради силен и безопасен финансов сектор (и същевременно да избегне повторение на кризата от 2009 г.) чрез надзор над финансовите институции, регулиране на сложни финансови продукти и изискване към банките да разполагат с повече капитал.

Контрол по външните граници

Шенгенското пространство е пространство без вътрешни граници. То обхваща 26 страни: Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенщайн и всички страни от ЕС без Обединеното кралство, Ирландия, България, Румъния, Кипър и Хърватия.

Страните от Шенгенското пространство вече не извършват гранични проверки по вътрешните си граници, но засилват проверките по своите външни граници.

За да гарантират безопасността в пространството без граници, тези страни също така засилиха полицейското сътрудничество чрез преследване по гореща следа и трансгранично наблюдение. Шенгенската информационна система позволява на националните гранични, митнически и полицейски органи да изпращат предупреждения за издирвани или изчезнали хора или откраднати автомобили и документи.

Нагоре

Вътрешен пазар

Публикувано през август 2013 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Twitter

  • Европейска комисия – Вътрешен пазар и услугиEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?