Človekove pravice


Človekove pravice

Človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic – te vrednote so od samega začetka zapisane v pogodbah EU. Dodatno moč jim daje zdaj Listina o temeljnih pravicah.

Države članice in države, ki se želijo pridružiti Evropski uniji, morajo spoštovati človekove pravice.

Risba, na kateri ljudje v kroglastih koših visijo z ogromne tehtnice

Človekove pravice so univerzalne.

Evropska unija s svojo politiko človekovih pravic:

  • brani državljanske, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice
  • uveljavlja pravice žensk, otrok, manjšin in pregnanih oseb
  • nasprotuje smrtni kazni, mučenju, trgovanju z ljudmi in diskriminaciji
  • brani univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic, pri čemer polno in dejavno sodeluje s partnerskimi državami, mednarodnimi organizacijami, regionalnimi organizacijami ter skupinami in združenji na vseh ravneh družbe.
Ključne besede, povezane s človekovimi pravicami, denimo „univerzalnost‟ in „sodno varstvo‟

Človekove pravice mnogim pomenijo mnoge stvari.

Človekove pravice ne poznajo diskriminacije

Strateški okvir in akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo iz leta 2012 sta namenjena izboljšanju učinkovitosti in doslednosti politike EU na področju človekovih pravic na splošno. EU je leta 2012 imenovala tudi prvega posebnega predstavnika EU za človekove pravice, in sicer Stavrosa Lambrinidisa, ki si prizadeva za čim večjo učinkovitost in javno prepoznavnost zunanje politike EU za človekove pravice.

Trije otroci se držijo za roke

Otroci potrebujejo posebno varstvo.

Varstvo človekovih pravic doma

Temeljne pravice v Evropski uniji jamči na nacionalni ravni ustavni sistem posamezne države, na ravni EU pa Listina EU o temeljnih pravicah (sprejeta leta 2000, z letom 2009 je postala zavezujoča za države EU). Posamezniki lahko po pritožbi na nacionalnem sodišču v skrajnem primeru vložijo tožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice.

Varstvo človekovih pravic je naloga vseh institucij EU – Komisije, Parlamenta in Sveta. Pri tem jim pomaga Agencija za temeljne pravice, ki ugotavlja in preučuje najpomembnejša gibanja v zvezi s človekovimi pravicami.

Listina o temeljnih pravicah združuje v enem samem dokumentu temeljne pravice, ki so zavezujoče za institucije in organe EU. Listina se uporablja tudi za države članice, kadar izvajajo zakonodajo EU.

Uveljavljanje človekovih pravic v svetu

Otroci sedijo na tleh pred vozilom nevladne organizacije

EU si prizadeva odpraviti revščino in preprečiti vojne spopade.

Uveljavljanje človekovih pravic je neločljivo povezano s prizadevanjem za odpravo revščine, preprečevanjem vojnih spopadov in iskanjem rešitev. Človekove pravice so zato v ospredju odnosov EU z drugimi državami in regijami.

Vsi sporazumi o trgovini in sodelovanju z državami, ki niso članice Unije, vsebujejo klavzulo o človekovih pravicah, po kateri so človekove pravice temeljni vidik medsebojnih odnosov. Takih sporazumov je danes že več kot 120. Zaradi kršitev človekovih pravic je Evropska unija uvedla sankcije proti številnim državam, denimo Belorusiji in Iranu.

EU vodi tudi dialog o človekovih pravicah z več kot 40 državami in organizacijami, med njimi Rusijo, Kitajsko in Afriško unijo. V letnem poročilu ocenjuje uspešnost svojih prizadevanj na tem področju v svetu.

Z evropskim instrumentom za demokracijo in človekove pravice podpira organizacije in združenja ter posameznike, ki se zavzemajo za človekove pravice in temeljne svoboščine, demokracijo in pravno državo. V obdobju 2014–2020 je instrumentu namenila proračunska sredstva v višini 1,3 milijarde evrov.

 

 

Na vrh

Sodno varstvo, državljanstvo, temeljne pravice

Objavljeno oktobra 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?