Človekove pravice


Človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic – te vrednote so od samega začetka zapisane v pogodbah EU. Dodatno moč jim daje zdaj Listina o temeljnih pravicah.

 

Risba, na kateri ljudje v kroglastih koših visjo z ogromne tehtnice.

Človekove pravice so univerzalne.

Človekove pravice morajo spoštovati države članice in države, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Enako velja za države, ki z Evropsko unijo sklenejo sporazume o trgovini in sodelovanju.

Evropska unija s svojo politiko človekovih pravic:

  • brani civilne, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice
  • uveljavlja pravice žensk, otrok, manjšin in pregnanih oseb
  • nasprotuje smrtni kazni, mučenju, trgovanju z ljudmi in diskriminaciji
  • brani univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic, pri čemer polno in dejavno sodeluje s partnerskimi državami, mednarodnimi organizacijami, regionalnimi organizacijami in civilno družbo.
Ključne besede, povezane s človekovimi pravicami, denimo „univerzalnost“ in „pravičnost“

Človekove pravice mnogim pomenijo mnoge stvari.

Človekove pravice ne poznajo diskriminacije

Strateški okvir in akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo iz leta 2012 sta namenjena izboljšanju učinkovitosti in doslednosti politike EU na področju človekovih pravic na splošno. Leta 2012 so imenovali tudi prvega posebnega predstavnika EU za človekove pravice, in sicer Stavrosa Lambrinidisa. Njegova naloga je skrbeti za učinkovitost in prepoznavnost zunanje politike EU za človekove pravice.

Letna poročila

EU objavlja letno poročilo o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah ter človekovih pravicah in demokraciji v svetu. Poročilo je ocena prizadevanj EU za človekove pravice.

Trije otroci se držijo za roke

Otroci potrebujejo posebno varstvo.

Varstvo človekovih pravic doma

Temeljne pravice v EU jamči na nacionalni ravni ustavni sistem posamezne države, na ravni EU pa Listina EU o temeljnih pravicah (sprejeta leta 2000, z letom 2009 zavezujoča za države EU). Posamezniki lahko po pritožbi na nacionalnem sodišču v skrajnem primeru vložijo tožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice.

Varstvo človekovih pravic je naloga vseh institucij EU – Komisije, Parlamenta in Sveta. Pri tem jim pomaga Agencija za temeljne pravice, ki ugotavlja in preučuje najpomembnejša gibanja v zvezi s človekovimi pravicami.

Listina o temeljnih pravicah združuje v enem samem dokumentu temeljne pravice, ki so zavezujoče za institucije in organe EU. Listina se uporablja tudi za države članice, vendar samo pri izvajanju zakonodaje EU.

Uveljavljanje človekovih pravic v svetu

Otroci sedijo na tleh pred vozilom nevladne organizacije

Evropska unija si pri uveljavljanju človekovih pravic prizadeva odpraviti revščino in preprečiti vojne spopade.

Uveljavljanje človekovih pravic je neločljivo povezano s prizadevanji za odpravo revščine ter preprečevanjem spopadov in iskanjem rešitev. Evropska unija je zato človekove pravice postavila v ospredje odnosov z drugimi državami in regijami.

Vsi sporazumi o trgovini in sodelovanju z državami, ki niso članice Unije, vsebujejo klavzulo o človekovih pravicah, po kateri so človekove pravice temeljni vidik medsebojnih odnosov. Takih sporazumov je danes že več kot 120. Zaradi kršitev človekovih pravic je Evropska unija uvedla sankcije proti številnim državam, med njimi Belorusiji in Iranu.

EU vodi tudi dialog o človekovih pravicah z več kot 40 državami in organizacijami, med njimi Rusijo, Kitajsko in Afriško unijo.

Z evropskim instrumentom za demokracijo in človekove pravice podpira organizacije civilne družbe in posameznike, ki se zavzemajo za demokracijo in nasprotujejo mučenju in rasizmu. V obdobju 2007–2013 je instrumentu namenila proračunska sredstva v višini 1,1 milijarde evrov.

Na vrh

Sodno varstvo, državljanstvo, temeljne pravice

Objavljeno oktobra 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrh


Videoposnetki


KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?