Navigačný riadok

Ľudské práva


Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv – tieto hodnoty, ktoré sú zakotvené v zmluvách EÚ od samého začiatku, boli nedávno posilnené prijatím Charty základných práv.

 

Členské štáty EÚ a krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo a štáty, ktoré uzatvoria s EÚ dohody o obchode a spolupráci, musia rešpektovať ľudské práva.

Kresba zobrazujúca ľudí sediacich v dvoch pologuliach Zeme, ktoré tvoria misky váh.

Ľudské práva sú univerzálne.

Prostredníctvom svojej politiky v oblasti ľudských práv EÚ:

  • chráni občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva;
  • usiluje sa o podporu práv žien, detí, menšín a vysídlených osôb;
  • bojuje proti trestu smrti, mučeniu, obchodovaniu s ľuďmi a diskriminácii;
  • chráni univerzálny a nedeliteľný charakter ľudských práv prostredníctvom mnohostrannej a aktívnej spolupráce s partnerskými krajinami, medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou.
Univerzálnosť, spravodlivosť a iné kľúčové pojmy viažuce sa k ľudským právam

Ľudské práva znamenajú rôzne veci pre rôznych ľudí.

Ľudské práva majú všetci

Strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2012) má zlepšiť účinnosť a súdržnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv ako celku. V roku 2012 bol Stavros Lambrinidis menovaný prvým osobitným zástupcom EÚ pre ľudské práva. Jeho úlohou je zvyšovať efektívnosť a viditeľnosť vonkajšej politiky EÚ v oblasti ľudských práv.

Výročné správy

EÚ vydáva výročnú správu o uplatňovaní Charty základných práv a ľudských právach a demokracii na svete. Ide o posúdenie práce EÚ v oblasti ľudských práv.

Tri deti držiace sa za ruky

Deti potrebujú osobitnú ochranu.

Ochrana základných práv v EÚ

V EÚ sú základné práva na vnútroštátnej úrovni garantované ústavným poriadkom jednotlivých krajín a na úrovni EÚ prostredníctvom Charty základných práv Európskej únie. Charta bola prijatá v roku 2000 a od roku 2009 je právne záväznou pre všetky členské štáty EÚ. Ak jednotlivec vyčerpal všetky možnosti nápravy, ktoré mu poskytuje vnútroštátny súdny systém, môže sa obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva.

Všetky hlavné inštitúcie EÚ – Komisia, Parlament a Rada – zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane ľudských práv. Pomáha im Agentúra pre základné práva, ktorá identifikuje a analyzuje hlavné trendy v oblasti základných práv.

Charta je právnym aktom, ktorý v ucelenej podobe obsahuje všetky základné práva záväzné pre inštitúcie a orgány EÚ. Chartu musia pri vykonávaní práva EÚ dodržiavať aj členské štáty.

Presadzovanie ľudských práv vo svete

Deti sediace na zemi pred autom MVO

EÚ podporuje v oblasti ľudských práv boj proti chudobe a predchádzanie konfliktom.

Práca v oblasti ľudských práv je nevyhnutná z hľadiska riešenia a prevencie konfliktov a zmiernenia chudoby. EÚ preto považuje problematiku ľudských práv za prioritu vo svojich vzťahoch s inými krajinami a regiónmi.

Všetky dohody o obchode alebo o spolupráci s tretími krajinami obsahujú doložku, ktorá ustanovuje, že ľudské práva sú neodmysliteľným prvkom vzájomných vzťahov. V súčasnosti existuje už vyše 120 takýchto dohôd. EÚ z dôvodu porušenia ľudských práv uvalila sankcie napríklad na Bielorusko a Irán.

EÚ vedie dialóg o ľudských právach s viac ako 40 krajinami a organizáciami vrátane Ruska, Číny a Africkej únie.

Prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) EÚ podporuje organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivcov, ktorí chránia demokraciu a bojujú proti mučeniu a rasizmu. EIDHR disponuje na obdobie 2007 - 2013 rozpočtom vo výške 1,1 miliardy EUR.

Na začiatok

Spravodlivosť, občianstvo, základné práva

Uverejnené v októbri 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatok


Videá


Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?