Cale de navigare

Drepturile omului


Demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului sunt valorile care se regăsesc în toate tratatele Uniunii Europene, încă de la crearea acesteia. Acum ele sunt consolidate de Carta drepturilor fundamentale.

 

Ţările membre ale UE şi cele care doresc să obţină acest statut trebuie să respecte drepturile omului. Această obligaţie le revine şi ţărilor care încheie acorduri comerciale şi de cooperare cu UE.

Oameni stând în coşuri de forma globului pământesc, susţinute de o balanţă imensă

Drepturile omului sunt universale.

Prin politica sa în domeniul drepturilor omului, UE:

  • apără drepturile civile, politice, economice, sociale şi culturale
  • se străduieşte să promoveze drepturile femeii, copilului, minorităţilor şi persoanelor strămutate
  • se opune pedepsei capitale, torturii, traficului de persoane şi discriminării
  • se angajează să apere natura universală şi indivizibilă a drepturilor omului, colaborând cu diverse ţări, cu organizaţii internaţionale, cu organizaţii regionale şi cu societatea civilă.
Cuvinte-cheie asociate cu drepturile omului, cum ar fi „universalitate” şi „justiţie”

Drepturile omului au o mare însemnătate pentru numeroase persoane.

Drepturile omului nu discriminează

Cadrul strategic şi planul de acţiune 2012 pentru drepturile omului şi democraţie vizează îmbunătăţirea eficienţei şi consistenţei întregii politici a UE în domeniul drepturilor omului. Tot în 2012, Stavros Lambrinidis a fost desemnat primul Reprezentant special al UE pentru drepturile omului. Rolul său este să consolideze eficienţa şi vizibilitatea politicii externe a UE în domeniul drepturilor omului.

Rapoarte anuale

UE publică un raport anual privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale şi situaţia drepturilor omului şi a democraţiei în lume. Raportul reprezintă o evaluare a activităţii desfăşurate de UE în acest domeniu.

Trei copii ţinându-se de mână

Copiii au nevoie de protecţie specială.

Apărarea drepturilor omului în UE

În UE, drepturile fundamentale sunt garantate la nivel naţional de constituţie, iar la nivel european de Carta drepturilor fundamentale (adoptată în 2000 şi obligatorie pentru ţările UE începând din 2009). După ce s-au prezentat în faţa instanţelor din propria ţară, epuizând toate căile de recurs, cetăţenii pot apela, în cele din urmă, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Toate instituţiile UE – Comisia, Parlamentul şi Consiliul – au un rol important în apărarea drepturilor omului. Ele beneficiază de asistenţa Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale, care identifică şi analizează tendinţele majore în materie de drepturi fundamentale.

Carta reuneşte într-un singur instrument drepturile fundamentale pe care sunt obligate să le respecte instituţiile şi organismele UE. De asemenea, Carta li se aplică şi guvernelor naţionale, dar numai în relaţie cu punerea în aplicare a legislaţiei europene.

Promovarea drepturilor omului în lume

Copii stând pe jos, în faţa unei maşini aparţinând unui ONG

Acţiunile UE în domeniul drepturilor omului sprijină reducerea sărăciei şi prevenirea conflictelor.

Acţiunile în domeniul drepturilor omului sprijină reducerea sărăciei, precum şi prevenirea şi soluţionarea conflictelor. UE a reuşit să transforme chestiunea respectării drepturilor omului într-o preocupare majoră, aflată în centrul relaţiilor sale cu alte ţări şi regiuni.

Toate acordurile comerciale sau de cooperare cu ţări din afara UE conţin o clauză care prevede că drepturile omului reprezintă un element esenţial al acestor relaţii. În prezent, există peste 120 de astfel de acorduri. UE a impus sancţiuni pentru nerespectarea drepturilor omului mai multor ţări, printre care Belarus şi Iran.

De asemenea, UE participă la dialoguri pe tema drepturilor omului cu peste 40 de ţări şi organizaţii, inclusiv cu Rusia, China şi Uniunea Africană.

Prin intermediul Instrumentului european pentru democraţie şi drepturile omului, UE sprijină grupările societăţii civile sau cetăţenii care apără democraţia sau luptă împotriva torturii şi rasismului. Instrumentul dispune de un buget de 1,1 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013.

Începutul paginii

Crearea unui spațiu european de justiție

Publicată în octombrie 2013

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginii


Înregistrări video


CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: