Cale de navigare

Drepturile omului


Drepturile omului

Demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului sunt valori care se regăsesc în toate tratatele Uniunii Europene. Acum ele sunt consolidate de Carta drepturilor fundamentale.

Actualele și viitoarele state membre ale UE trebuie să respecte drepturile omului.

Desen: o balanță în echilibru, în care talgerele sunt reprezentate prin două jumătăți de glob cu oameni înăuntru

Drepturile omului sunt universale.

Prin politica sa în domeniul drepturilor omului, UE:

  • apără drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale
  • se străduiește să promoveze drepturile femeii, ale copilului, ale minorităților și ale persoanelor strămutate
  • se opune pedepsei capitale, torturii, traficului de persoane și discriminării
  • face dovada angajamentului de a apăra natura universală și indivizibilă a drepturilor omului, în colaborare deplină și activă cu țările partenere, cu organizații internaționale, cu organizații regionale, cu grupuri și asociații situate la toate nivelurile societății civile.
Cuvinte-cheie asociate cu drepturile omului, cum ar fi „universalitate” și „justiție”

Drepturile omului au o mare însemnătate pentru numeroase persoane.

Drepturile omului nu discriminează

Cadrul strategic și planul de acțiune din 2012 privind drepturile omului și democrația vizează îmbunătățirea eficienței și a consistenței întregii politici a UE în domeniul drepturilor omului. În 2012, dl Stavros Lambrinidis a fost desemnat de UE primul Reprezentant special al UE pentru drepturile omului. Rolul său este de a eficientiza politica externă a UE în domeniul drepturilor omului și de a o aduce în atenția publicului.

Trei copii ținându-se de mână

Copiii au nevoie de protecție specială.

Apărarea drepturilor omului în UE

În UE, drepturile fundamentale sunt garantate la nivel național de constituție, iar la nivel european, de Carta drepturilor fundamentale a UE (adoptată în 2000 și obligatorie pentru țările UE începând din 2009). După ce s-au prezentat în fața instanțelor din propria țară, epuizând toate căile de recurs, cetățenii pot apela, în cele din urmă, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Toate instituțiile UE – Comisia, Parlamentul și Consiliul – au un rol important în apărarea drepturilor omului. Ele beneficiază de sprijinul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, care identifică și analizează tendințele majore în domeniu.

Carta reunește într-un singur instrument drepturile fundamentale pe care sunt obligate să le respecte instituțiile și organismele UE. De asemenea, Carta li se aplică și guvernelor naționale, atunci când pun în aplicare legislația europeană.

Promovarea drepturilor omului în lume

Copii stând pe jos, în fața unei mașini aparținând unui ONG

UE face eforturi pentru reducerea sărăciei și pentru evitarea conflictelor.

Acțiunile întreprinse în domeniul drepturilor omului reprezintă un aspecte esențial al eforturilor de reducere a sărăciei și de prevenire și de soluționare a conflictelor. Iată de ce drepturile omului reprezintă însuși nucleul relațiilor UE cu alte țări și regiuni.

Toate acordurile comerciale sau de cooperare cu țări din afara UE conțin o clauză care prevede că drepturile omului reprezintă un element esențial al acestor relații. În prezent, există peste 120 de astfel de acorduri. UE a impus sancțiuni pentru nerespectarea drepturilor omului mai multor țări, printre care Belarus și Iran.

De asemenea, UE participă la dialoguri pe tema drepturilor omului cu peste 40 de țări și organizații, inclusiv cu Rusia, China și Uniunea Africană. În raportul său anual, UE face o analiză a activității în domeniul drepturilor omului la nivel internațional.

Prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, UE sprijină grupuri, asociații sau persoane care militează pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a democrației și a statului de drept. Acest instrument dispune de un buget de 1,3 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

 

 

Începutul paginii

Crearea unui spațiu european de justiție

Publicată în octombrie 2013

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiCONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: