Prawa człowieka


Prawa człowieka

Poszanowanie godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka – te wartości były zapisane w traktatach UE od samego początku. Następnie zostały ujęte w Karcie praw podstawowych.

Kraje UE i przyszłe państwa członkowskie UE muszą przestrzegać praw człowieka.

Rysunek przedstawiający wagę, w której szalkach w kształcie połówek Ziemi znajdują się ludzie

Prawa człowieka mają charakter powszechny.

Poprzez swoją politykę w obszarze praw człowieka UE:

  • broni praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturowych
  • dąży do wzmocnienia praw kobiet, dzieci, mniejszości i osób wysiedlonych
  • sprzeciwia się karze śmierci, torturom, handlowi ludźmi i dyskryminacji
  • stara się bronić powszechnego i niepodzielnego charakteru praw człowieka, w pełni i aktywnie współpracując z krajami partnerskimi, organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi oraz organizacjami i grupami na wszystkich poziomach społeczeństwa.
Słowa kluczowe związane z prawami człowieka, takie jak „powszechność” i „sprawiedliwość”

Prawa człowieka oznaczają dla wielu ludzi wiele różnych rzeczy.

Prawa człowieka są takie same dla wszystkich

Ramy strategiczne i plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji z 2012 r. mają zwiększyć skuteczność i spójność unijnej polityki w obszarze praw człowieka. W 2012 r. powołano pierwszego w historii Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka, którym został Stavros Lambrinidis. Jego zadaniem jest zwiększenie skuteczności zewnętrznej polityki UE w dziedzinie praw człowieka i zwrócenie na nią uwagi społeczeństwa.

Troje dzieci trzymających się za ręce

Dzieci potrzebują szczególnej ochrony

Ochrona praw podstawowych na terytorium UE

W UE prawa podstawowe są gwarantowane na szczeblu krajowym przez systemy konstytucyjne poszczególnych państw, a na szczeblu UE unijną Kartą praw podstawowych (przyjętą w 2000 r. i wiążącą kraje UE od 2009 r.). Po wyczerpaniu krajowej drogi sądowej osoby fizyczne mogą w ostateczności wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wszystkie instytucje UE – Komisja, Parlament i Rada – odgrywają rolę w ochronie praw człowieka. Wspiera je Agencja Praw Podstawowych, która ustala i analizuje główne tendencje w obszarze praw człowieka.

Karta ujmuje w jednym dokumencie prawa człowieka wiążące dla unijnych instytucji i organów. Ma także zastosowanie do rządów krajowych, gdy te wykonują prawo UE.

Promowanie praw człowieka na świecie

Dzieci siedzące na ziemi przed samochodem jednej z organizacji pozarządowych

UE działa na rzecz walki z ubóstwem i zapobiegania konfliktom.

Praca na rzecz praw człowieka stanowi zasadniczy element walki z biedą oraz zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania. Dlatego prawa człowieka mają pierwszorzędne znaczenie w stosunkach UE z innymi krajami i regionami.

Wszystkie umowy handlowe i umowy o współpracy z państwami trzecimi zawierają klauzulę praw człowieka mówiącą, że prawa człowieka są zasadniczym elementem współpracy między stronami. Obecnie podpisano już ponad 120 takich umów. UE obłożyła sankcjami za łamanie praw człowieka wiele krajów, w tym Białoruś i Iran.

UE prowadzi także dialog dotyczący praw człowieka z ponad 40 krajami i organizacjami, w tym z Rosją, Chinami i Unią Afrykańską. Działania UE w dziedzinie praw człowieka na całym świecie są podsumowywane w unijnym sprawozdaniu rocznym.

Za pomocą Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka UE wspiera grupy, stowarzyszenia i osoby, które walczą w obronie praw człowieka, podstawowych wolności, demokracji i praworządności. Budżet tego instrumentu na lata 2014-2020 wynosi 1,3 mld euro.

 

 

Początek strony

Sprawiedliwość, obywatelstwo, prawa podstawowe

Opublikowano w październiku 2013 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?