Mensenrechten


Mensenrechten

Menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten zijn de waarden die in de verdragen van de EU vastgelegd zijn. Deze waarden zijn nu bevestigd door het Handvest van de grondrechten.

De EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten moeten de mensenrechten respecteren.

Tekening met weegschaal met halve globes met aan beide zijden mensen daarin

Mensenrechten zijn universeel.

Het mensenrechtenbeleid van de EU:

  • verdedigt burgerrechten, politieke rechten, economische rechten, sociale rechten en culturele rechten
  • probeert de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en ontheemden te bevorderen
  • verzet zich tegen de doodstraf, marteling, mensenhandel en discriminatie
  • verdedigt de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten, door middel van volwaardige en actieve partnerschappen met partnerlanden, internationale organisaties, regionale organisaties en groepen en organisatie op alle niveaus van de maatschappij.
Trefwoorden die verband houden met mensenrechten, zoals "universaliteit" en "rechtvaardigheid"

Mensenrechten betekenen veel verschillende dingen voor veel mensen.

Mensenrechten discrimineren niet

Het strategisch kader en het actieplan voor de mensenrechten en democratie uit 2012 moet de doeltreffendheid en de samenhang van het mensenrechtenbeleid van de EU in zijn geheel verbeteren. In datzelfde jaar werd ook Stavros Lambrinidis benoemd tot de eerste speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten. Het is zijn taak om de doeltreffendheid en de zichtbaarheid van het externe mensenrechtenbeleid van de EU te vergroten.

Drie kinderen hand in hand.

Kinderen hebben speciale bescherming nodig.

De bescherming van de grondrechten in eigen land

In de EU worden de grondrechten op nationaal niveau gewaarborgd door de grondwetten van de EU-landen en op EU-niveau door het Handvest van de grondrechten van de EU (aangenomen in 2000, sinds 2009 bindend voor de EU-landen). Als iemand al bij de nationale rechtbank is geweest, kan hij in laatste instantie een zaak aan het Europees Hof voor de rechten van de mens voorleggen.

Alle EU-instellingen (de Commissie, het Parlement en de Raad) hebben een taak bij de bescherming van de mensenrechten. Zij worden ondersteund door het Bureau voor de grondrechten, dat de belangrijkste tendensen op het gebied van grondrechten vaststelt en analyseert.

Het Handvest omvat alle grondrechten die bindend zijn voor alle EU-instellingen en organen in één enkel instrument. Het Handvest geldt ook voor nationale overheden wanneer zij het EU-recht toepassen.

De wereldwijde bescherming van de mensenrechten

Kinderen die voor een auto van een ngo op de grond zitten.

De EU zet zich in voor armoedebestrijding en conflictbeheersing.

Het promoten van de mensenrechten is een onmisbaar deel van armoedebestrijding en conflictbeheersing. Daarom staan de mensenrechten centraal in de relaties van de EU met andere landen en regio's.

Alle handels- of samenwerkingsovereenkomsten met landen buiten de EU bevatten een mensenrechtenclausule waarin wordt bepaald dat mensenrechten voor de betrekkingen met de EU van essentieel belang zijn. Momenteel zijn er ruim 120 van dergelijke overeenkomsten. De EU heeft een aantal landen, waaronder Wit-Rusland en Iran, sancties opgelegd wegens schending van de mensenrechten.

De EU voert ook mensenrechtendialogen met meer dan 40 landen en organisaties, waaronder Rusland, China en de Afrikaanse Unie. In haar jaarverslag evalueert zij wat zij wereldwijd voor de mensenrechten doet.

Door middel van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) steunt de EU organisaties of personen die de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, democratie en de rechtstaat verdedigen. Het EIDHR heeft een budget van 1,3 miljard euro voor de periode 2014-2020.

 

 

Naar boven

Justitie, burgerschap, grondrechten

Gepubliceerd in oktober 2013

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?