Emberi jogok


Emberi jogok

Emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és az emberi jogok tisztelete – ezeket az uniós alapértékeket az Európai Unió szerződései rögzítik. Fontosságukat az Európai Unió Alapjogi Chartája is hangsúlyozza.

Az Európai Uniót alkotó és az Unióhoz a jövőben csatlakozó országoknak egyaránt tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat.

Mérleget ábrázoló gyermekrajz: a mérleg két – egyensúlyban lévő – serpenyője a Föld két féltekéje, melyben emberek ülnek

Az emberi jogok egyetemesek.

Emberi jogi politikája révén az EU:

  • védelmezi a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokat;
  • arra törekszik, hogy érvényt szerezzen a nők, a gyermekek, a kisebbségek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberek jogainak;
  • fellép a halálbüntetés, a kínzás, az emberkereskedelem és a hátrányos megkülönböztetés ellen;
  • elkötelezetten kiáll amellett, hogy az emberi jogok egyetemesek és oszthatatlanok, s ennek az elvnek a védelmében teljes körűen és tevékenyen együttműködik a partnerországokkal, regionális és nemzetközi szervezetekkel, valamint a társadalom különböző szintjein működő csoportokkal és szövetségekkel.
Emberi jogokkal kapcsolatos fontos fogalmakat (pl. egyetemesség és igazságosság) jelölő angol szavak vízszintesen és függőlegesen elrendezve

Az „emberi jogok” tág fogalom – sok mindent magában foglal.

Az emberi jogok mindenkit egyformán megilletnek

Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keretet és az annak végrehajtását szolgáló cselekvési tervet az EU azzal a céllal dolgozta ki 2012-ben, hogy javítsa az uniós emberi jogi politika általános hatékonyságát és következetességét. 2012-ben Sztavrosz Lamprinídisz személyében az EU első alkalommal nevezett ki emberi jogokért felelős különleges képviselőt. A különleges képviselő feladata az, hogy hatékonyabbá tegye az EU harmadik országokkal kapcsolatban folytatott emberi jogi politikáját, továbbá hogy felhívja a figyelmet az ennek keretében végzett munkára és az elért eredményekre.

Három, egymás kezét fogó kisgyerek

A gyermekek különleges védelmet igényelnek.

Az alapjogok védelme az Európai Unióban

Az Európai Unióban az alapjogokat tagállami szinten az egyes országok alkotmánya, uniós szinten pedig az Európai Unió Alapjogi Chartája garantálja. (A 2000-ben elfogadott chartában foglaltakat 2009 óta kötelező betartaniuk az uniós tagországoknak.) A polgárok utolsó lehetőségként az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhatnak, ha ügyüket a tagállami bíróságok nem rendezik kielégítően.

Az emberi jogok védelme terén az EU összes intézményére – a Bizottságra, a Parlamentre és a Tanácsra is – feladat hárul. Feladatuk ellátásában az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége segíti őket. Az ügynökség azonosítja és elemzi az alapjogok területén érvényesülő legfontosabb tendenciákat.

Az alapjogi charta egyetlen dokumentumban rögzíti mindazokat az alapjogokat, melyeket az EU valamennyi intézményének és szervének be kell tartania. A dokumentumban foglaltak a tagállami kormányokra nézve is kötelezőek az uniós jogszabályok végrehajtása során.

Az emberi jogok világszintű érvényre juttatásáért

Földön ülő gyerekek, mögöttük egy civilszervezet gépkocsija áll

Az EU azon dolgozik, hogy enyhítse a szegénységet és megelőzze a konfliktusokat.

Az emberi jogok védelméért és érvényre juttatásáért végzett munka elengedhetetlenül fontos részét képezi a szegénység enyhítéséért, valamint a konfliktusok megelőzéséért és megoldásáért tett erőfeszítéseknek. A nem uniós országokkal és az Unión kívüli régiókkal kialakított kapcsolataiban az EU ezért központi kérdésként kezeli az emberi jogok kérdését.

Nem uniós országokkal kötött kereskedelmi és együttműködési megállapodásainak mindegyike záradékot tartalmaz, mely kimondja, hogy az emberi jogok tisztelete a kapcsolatrendszer nélkülözhetetlen eleme. E megállapodások száma ma már a 120-at is meghaladja. Az emberi jogok megsértése miatt az EU szankciókkal sújtott több országot, köztük Fehéroroszországot és Iránt.

Ezen túlmenően az Európai Unió párbeszédet folytat az emberi jogokról több mint 40 országgal és szervezettel, köztük Oroszországgal, Kínával és az Afrikai Unióval. Éves jelentésében számadást készít az emberi jogok érvényre juttatásáért világszerte végzett munkájáról.

Az EU a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszköze révén támogatást biztosít az emberi jogok és alapvető szabadságok, a demokrácia és a jogállamiság védelméért küzdő csoportoknak, szövetségeknek és magánszemélyeknek. Az eszköz költségvetése 1,3 milliárd eurót tesz ki a 2014 és 2020 közötti időszakban.

 

 

Az oldal tetejére

Jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság

Közzétéve 2013 októberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejéreSegítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?