Emberi jogok


Emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és az emberi jogok tisztelete – ezeket az uniós alapértékeket az Európai Unió szerződései a kezdetektől fogva rögzítik. Fontosságukat az Európai Unió Alapjogi Chartája is hangsúlyozza.

 

Az Európai Uniót alkotó és az Unióhoz csatlakozni kívánó országoknak egyaránt tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat. Ugyanez vonatkozik azokra az országokra, melyek kereskedelmi vagy együttműködési megállapodásokat kötnek az EU-val.

Mérleget ábrázoló gyermekrajz: a mérleg két serpenyője a Föld két féltekéje, melyben emberek ülnek

Az emberi jogok egyetemesek

Emberi jogi politikája révén az EU:

  • védelmezi a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokat;
  • arra törekszik, hogy érvényt szerezzen a nők, a gyermekek, a kisebbségek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberek jogainak;
  • fellép a halálbüntetés, a kínzás, az emberkereskedelem és a hátrányos megkülönböztetés ellen;
  • elkötelezetten kiáll amellett, hogy az emberi jogok egyetemesek és oszthatatlanok, s ennek védelmében teljes körűen és tevékenyen együttműködik a partnerországokkal, regionális és nemzetközi szervezetekkel, valamint a civil társadalom tagjaival.
Emberi jogokkal kapcsolatos fontos fogalmakat (pl. egyetemesség és igazságosság) jelölő angol szavak vízszintesen és függőlegesen elrendezve

Az „emberi jogok” tág fogalom – mindenki számára más-más jelentéssel bír.

Az emberi jogok mindenkit egyformán megilletnek

Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keretet és az annak végrehajtását szolgáló cselekvési tervet az EU azzal a céllal dolgozta ki 2012-ben, hogy javítsa az uniós emberi jogi politika általános hatékonyságát és következetességét. Ugyancsak 2012-ben Sztavrosz Lamprinídisz személyében az EU első alkalommal nevezett ki emberi jogokért felelős különleges képviselőt. A különleges képviselő feladata az, hogy hatékonyabbá tegye az EU harmadik országokkal kapcsolatban folytatott emberi jogi politikáját, és ráirányítsa a figyelmet az ennek keretében végzett munkára és annak eredményeire.

Éves jelentések

A Bizottság minden évben jelentést tesz közzé az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról, valamint az emberi jogok és a demokrácia globális helyzetéről. A jelentésben a Bizottság értékelést készít az emberi jogok területén végzett uniós munkáról.

Három, egymás kezét fogó kisgyerek

A gyermekek különleges védelmet igényelnek

Az alapjogok védelme az Európai Unióban

Az Európai Unióban az alapjogokat tagállami szinten az egyes országok alkotmányos jogrendje, uniós szinten pedig az Európai Unió Alapjogi Chartája garantálja. (A 2000-ben elfogadott chartában foglaltakat 2009 óta kötelező betartaniuk az uniós tagországoknak.) Ha ügyüket a tagállami bíróságok nem rendezik kielégítően, a polgárok utolsó lehetőségként az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhatnak.

Az emberi jogok védelmében az EU összes intézménye – a Bizottság, a Parlament és a Tanács is – szerepet játszik. Ebben az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége segíti őket. Az ügynökség azonosítja és elemzi az alapjogok területén érvényesülő legfontosabb tendenciákat.

Az alapjogi charta egyetlen dokumentumban rögzíti mindazokat az alapjogokat, melyeket az EU valamennyi intézményének és szervének be kell tartania. A dokumentumban foglaltak a tagállami kormányokra nézve is kötelezőek, de csak az uniós jogszabályok végrehajtása során.

Az emberi jogok világszintű érvényesítéséért

Földön ülő gyerekek, mögöttük egy civilszervezet gépkocsija áll

Az emberi jogok védelme terén végzett uniós munka segíti a szegénység felszámolását és a konfliktusmegelőzést.

Az emberi jogok védelméért és érvényre juttatásáért végzett munka szerves részét képezi a szegénység enyhítése, valamint a konfliktusok megelőzése és megoldása érdekében tett erőfeszítéseknek. Ezért a harmadik országokkal és az Unión kívüli régiókkal kialakított kapcsolataiban az EU különösen nagy hangsúlyt helyez az emberi jogok kérdésére.

Nem uniós országokkal kötött kereskedelmi és együttműködési megállapodásainak mindegyike záradékot tartalmaz, mely kimondja, hogy az emberi jogok tisztelete a kapcsolatrendszer nélkülözhetetlen eleme. E megállapodások száma ma már a 120-at is meghaladja. Az emberi jogok megsértése miatt az EU szankciókkal sújtott számos országot, köztük Fehéroroszországot és Iránt.

Ezen túlmenően az Európai Unió párbeszédet folytat az emberi jogokról több mint 40 országgal és szervezettel, köztük Oroszországgal, Kínával és az Afrikai Unióval.

Az EU a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszköze révén támogatást biztosít olyan civiltársadalmi csoportoknak és egyéneknek, akik tevékenyen tesznek a demokrácia védelméért, a kínzás beszüntetéséért és a rasszizmus felszámolásáért. Az eszköz költségvetése 1,1 milliárd euró a 2007 és 2013 közötti időszakban.

Az oldal tetejére

Jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság

Közzétéve 2013 októberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejére


Kisfilmek


Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?