Ihmisoikeudet


Ihmisoikeudet

EU:n perussopimusten keskeisiä arvoja ovat ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen. Ne on vahvistettu EU:n perusoikeuskirjassa.

EU-maiden ja EU:n jäseniksi pyrkivien maiden on kunnioitettava ihmisoikeuksia.

Piirros tasapainossa olevasta vaa'asta, jonka molemmissa vaakakupeissa on ihmisiä

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia.

Ihmisoikeuspolitiikassaan EU:

  • puolustaa kansalaisuuteen liittyviä, poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia
  • pyrkii edistämään naisten, lasten, vähemmistöjen ja pakolaisten oikeuksia
  • vastustaa kuolemanrangaistusta, kidutusta, ihmiskauppaa ja syrjintää
  • on sitoutunut puolustamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta aktiivisessa ja kattavassa yhteistyössä kumppanimaiden sekä kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen sekä yhteiskunnan kaikkia tasoja edustavien ryhmien ja järjestöjen kanssa.
Ihmisoikeuksiin liittyviä avainsanoja, kuten "yleismaailmallisuus" ja "oikeus"

Ihmisoikeudet merkitsevät monia asioita.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva strategiakehys ja toimintasuunnitelma (2012) on suunniteltu tehostamaan ja johdonmukaistamaan EU:n ihmisoikeuspolitiikkaa yleisellä tasolla. EU nimitti vuonna 2012 Stavros Lambrinidisin ensimmäiseksi ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n erityisedustajaksi. Hänen tehtävänään on parantaa EU:n ulkoisen ihmisoikeuspolitiikan tehokkuutta ja tiedottaa siitä.

Kolme lasta käsi kädessä

Lapset tarvitsevat erityistä suojaa.

Perusoikeuksien suojelu EU-maissa

EU:ssa perusoikeuksien turvana on kansallisella tasolla kunkin jäsenmaan perustuslaki ja EU:n tasolla EU:n perusoikeuskirja (joka annettiin vuonna 2000 ja joka on sitonut EU-maita vuodesta 2009). Ihmisillä on kansallisten oikeusmenettelyjen jälkeen viimeisenä keinona mahdollisuus viedä asiansa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Kaikilla EU:n toimielimillä – komissiolla, parlamentilla ja neuvostolla – on oma osansa ihmisoikeuksien turvaamisessa. Niiden työtä tukee EU:n perusoikeusvirasto, joka kartoittaa ja analysoi alan tärkeimpiä suuntauksia.

Perusoikeuskirjaan on koottu yhteen perusoikeudet, jotka sitovat EU:n toimielimiä ja laitoksia. Se koskee myös kansallisia hallituksia, kun ne panevat täytäntöön EU:n oikeutta.

Ihmisoikeuksien edistäminen maailmanlaajuisesti

Lapsia istumassa kansalaisjärjestön auton edessä

EU pyrkii lievittämään köyhyyttä ja ehkäisemään konflikteja.

Ihmisoikeustyö on olennainen osa köyhyyden torjuntaa ja konfliktien estämistä ja ratkaisemista. Tämän vuoksi ihmisoikeudet ovat keskeisessä asemassa EU:n suhteissa muihin maihin ja alueisiin.

Kaikkiin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyihin kauppa- tai yhteistyösopimuksiin on sisällytetty ihmisoikeuslauseke, jonka mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa sopimuspuolten välisiä suhteita. Tällaisia sopimuksia on nyt yli 120. EU on määrännyt ihmisoikeusloukkausten vuoksi pakotteita esimerkiksi Valko-Venäjälle ja Iranille.

EU käy myös vuoropuhelua ihmisoikeuksista yli 40 maan ja organisaation, kuten Venäjän, Kiinan ja Afrikan unionin, kanssa. Se arvioi kansainvälisen ihmisoikeustyönsä tuloksia vuosiraportissaan.

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen avulla EU tukee ryhmiä ja järjestöjä tai henkilöitä, jotka puolustavat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Rahoitusvälineen budjetti on 1,3 miljardia euroa vuosille 2014–2020.

 

 

Sivun alkuun

Oikeusasiat, kansalaisuus ja perusoikeudet

Julkaistu lokakuussa 2013

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.