Ihmisoikeudet


Ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen – nämä ovat olleet EU:n perusarvoja sen perustamisesta lähtien. Ne on nyt vahvistettu EU:n perusoikeuskirjassa.

 

EU-maiden ja EU:n jäsenyyttä hakevien maiden on kunnioitettava ihmisoikeuksia. Sama koskee maita, jotka tekevät EU:n kanssa kauppa- ja yhteistyösopimuksia.

Piirros, jossa on ihmisiä istumassa maapallon puolikkaissa isossa vaa'assa.

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia.

Ihmisoikeuspolitiikassaan EU:

  • puolustaa kansalaisuuteen liittyviä, poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia
  • pyrkii edistämään naisten, lasten, vähemmistöjen ja pakolaisten oikeuksia
  • vastustaa kuolemanrangaistusta, kidutusta, ihmiskauppaa ja syrjintää
  • on sitoutunut puolustamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta aktiivisessa ja kattavassa yhteistyössä kumppanimaiden sekä kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Ihmisoikeuksiin liittyviä avainkäsitteitä, kuten yleismaailmallisuus ja oikeus

Ihmisoikeudet merkitsevät monia asioita monille ihmisille.

Ihmisoikeudet eivät syrji

Vuoden 2012 ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva strategiakehys ja toimintasuunnitelma on suunniteltu tehostamaan ja johdonmukaistamaan EU:n ihmisoikeuspolitiikkaa yleisellä tasolla. Lisäksi vuonna 2012 Stavros Lambrinidis nimitettiin ensimmäiseksi ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n erityisedustajaksi. Hänen tehtävänään on parantaa EU:n ulkoisen ihmisoikeuspolitiikan tuloksellisuutta ja näkyvyyttä.

Vuosiraportit

EU julkaisee vuosiraportit EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta sekä maailman ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Niissä arvioidaan EU:n työtä ihmisoikeuksien alalla.

Kolme lasta käsi kädessä

Lapset tarvitsevat erityistä suojaa.

Perusoikeuksien suojelu EU-maissa

EU:ssa perusoikeuksien turvana ovat kansallisella tasolla kunkin jäsenmaan perustuslaki ja EU:n tasolla EU:n perusoikeuskirja (joka annettiin vuonna 2000 ja joka on sitonut EU-maita vuodesta 2009). Ihmisillä on kansallisten oikeusmenettelyjen jälkeen viimeisenä keinona mahdollisuus viedä asiansa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Kaikilla EU:n toimielimillä – komissiolla, parlamentilla ja neuvostolla – on oma osansa ihmisoikeuksien turvaamisessa. Niitä avustaa EU:n perusoikeusvirasto, joka kartoittaa ja analysoi tärkeimpiä suuntauksia perusoikeuksien alalla.

Perusoikeuskirjaan on koottu yhteen perusoikeudet, jotka sitovat EU:n toimielimiä ja laitoksia. Se koskee myös kansallisia hallituksia, mutta ainoastaan niiden täytäntöönpannessa EU:n oikeutta.

Ihmisoikeuksien edistäminen maailmanlaajuisesti

Lapsia istumassa kansalaisjärjestön auton edessä

EU:n ihmisoikeustyö tukee köyhyyden poistamista ja konfliktien ennaltaehkäisyä.

Ihmisoikeustyö on erottamaton osa köyhyyden poistamista sekä konfliktien ennaltaehkäisyä ja sovittelua. EU on sen vuoksi nostanut ihmisoikeuskysymykset etualalle suhteissaan muihin maihin ja alueisiin.

Kaikkiin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyihin kauppa- tai yhteistyösopimuksiin on sisällytetty ihmisoikeuslauseke, jonka mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa sopimuspuolten välisiä suhteita. Tällaisia sopimuksia on nyt yli 120. EU on määrännyt ihmisoikeusloukkausten vuoksi pakotteita useille maille, kuten Valko-Venäjälle ja Iranille.

EU käy myös vuoropuhelua ihmisoikeuksista yli 40 maan ja organisaation, kuten Venäjän, Kiinan ja Afrikan unionin, kanssa.

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen avulla EU tukee kansalaisyhteiskunnan ryhmiä tai yksityishenkilöitä, jotka puolustavat demokratiaa, toimivat kidutusta vastaan ja torjuvat rasismia. Välineen budjetti on 1,1 miljardia euroa vuosille 2007–2013.

Sivun alkuun

Oikeusasiat, kansalaisuus ja perusoikeudet

Julkaistu lokakuussa 2013

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuun


Videot

  • Oikeuksiasi suojellaan – kotona, ulkomailla ja tietoverkossaYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.