Menneskerettigheder


Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaten og menneskerettighederne – det er værdier, der har været forankret i EU-traktaterne lige fra begyndelsen. De er nu blevet styrket gennem chartret om grundlæggende rettigheder.

 

Tegning af mennesker i kurve, der hænger fra store vægte

Menneskerettighederne gælder for alle.

EU-landene og kandidatlande skal overholde menneskerettighederne. Og det samme gælder for lande, der indgår handels- eller samarbejdsaftaler med EU.

Gennem sin menneskerettighedspolitik vil EU:

  • forsvare borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
  • fremme rettigheder for kvinder, børn, mindretal og fordrevne personer
  • bekæmpe dødsstraf, tortur, menneskehandel og forskelsbehandling
  • forpligte sig til at forsvare, at menneskerettighederne er universelle og udelelige ved at indgå i fulde og aktive partnerskaber med partnerlande, internationale organisationer, regionale organisationer og civilsamfundet.
Nøgleord forbundet med menneskerettigheder, såsom "universalitet" og "retfærdighed"

Menneskerettigheder betyder mange forskellige ting for mange forskellige mennesker.

Menneskerettigheder gør ikke forskel på folk

Den strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati fra 2012 skal forbedre effektiviteten og sammenhængen i EU's menneskerettighedspolitik som helhed. I 2012 blev Stavros Lambrinidis desuden udnævnt som EU's første særlige repræsentant for menneskerettigheder. Han skal øge effektiviteten og synligheden af EU's eksterne menneskerettighedspolitik.

Årsrapporter

EU udgiver en årsrapport om anvendelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder og om menneskerettigheder og demokrati i verden. Det er en vurdering af EU's indsats inden for menneskerettigheder.

Tre børn, der holder hånd

Børn har brug for særlig beskyttelse.

Beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i EU

I EU er de grundlæggende rettigheder garanteret på nationalt plan gennem de enkelte landes forfatninger og på EU-plan gennem EU's charter om grundlæggende rettigheder (vedtaget i 2000 og bindende for medlemslandene siden 2009). Enkeltpersoner, der har ført en sag i de nationale retssystemer, kan som sidste udvej indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Alle EU-institutionerne – Kommissionen, Parlamentet og Rådet – spiller en rolle i beskyttelsen af menneskerettigheder. De får hjælp fra agenturet for grundlæggende rettigheder, som udpeger og analyserer vigtige tendenser inden for grundlæggende rettigheder.

Chartret samler i ét enkelt instrument de grundlæggende rettigheder, som er bindende for EU's institutioner og organer. Chartret gælder også for de nationale regeringer, men kun i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivningen.

Beskyttelse af menneskerettighederne i verden

Børn, der sidder på jorden foran en ngo's køretøj

EU's menneskerettighedsindsats støtter bekæmpelse af fattigdom og forebyggelse af konflikter.

Menneskerettighedsarbejdet er en integreret del af fattighedsbekæmpelse og forebyggelse og løsning af konflikter. EU har derfor sat menneskerettigheder øverst på dagsordenen i forbindelserne med andre lande og regioner.

Alle aftaler om handel eller samarbejde med lande uden for EU indeholder en menneskerettighedsklausul, der fastslår, at menneskerettigheder spiller en vigtig rolle for forbindelserne. Der er nu indgået over 120 aftaler. EU har indført sanktioner for krænkelse af menneskerettighederne i en række lande, herunder Belarus og Iran.

EU indgår også i dialoger om menneskerettigheder med over 40 lande og organisationer, herunder Rusland, Kina og Afrika.

Gennem det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder støtter EU grupper i civilsamfundet og enkeltpersoner, der forsvarer demokratiet og bekæmper tortur og racisme. Instrumentet har et budget på 1,1 milliard euro for 2007-2013.

Til toppen

Retfærdighed, borgerskab og grundlæggende rettigheder

Offentliggjort i oktober 2013

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppen


Videoklip

  • Beskyttelse af dine rettigheder - hjemme, i udlandet og på nettetKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?