Menneskerettigheder


Menneskerettigheder

Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og menneskerettighederne – det er værdier, der er forankret i EU-traktaterne. De er nu blevet styrket gennem chartret om grundlæggende rettigheder.

Både nuværende og kommende EU-lande skal overholde menneskerettighederne.

Tegning af vægt i balance med mennesker i begge vægtskåle

Menneskerettighederne gælder for alle.

Gennem sin menneskerettighedspolitik vil EU

  • forsvare borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
  • fremme rettigheder for kvinder, børn, mindretal og fordrevne personer
  • bekæmpe dødsstraf, tortur, menneskehandel og forskelsbehandling
  • forpligte sig til at forsvare, at menneskerettighederne er universelle og udelelige ved at indgå i fulde og aktive partnerskaber med partnerlande, internationale organisationer, regionale organisationer og grupper og foreninger i alle samfundslag.
Nøgleord forbundet med menneskerettigheder, såsom "almengyldighed" og "retfærdighed"

Menneskerettigheder betyder mange forskellige ting for mange forskellige mennesker.

Menneskerettigheder gør ikke forskel på folk

Den strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati fra 2012 skal forbedre effektiviteten og sammenhængen i EU's menneskerettighedspolitik som helhed. I 2012 udpegede EU sin første særlige repræsentant for menneskerettigheder, Stavros Lambrinidis. Hans opgave er at gøre EU's eksterne menneskerettighedspolitik mere effektiv og henlede folks opmærksomhed på den.

Tre børn, der holder hånd

Børn har brug for særlig beskyttelse.

Beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i EU

I EU er de grundlæggende rettigheder garanteret på nationalt plan af de enkelte landes forfatninger og på EU-plan af EU's charter om grundlæggende rettigheder (vedtaget i 2000 og bindende for medlemslandene siden 2009). Enkeltpersoner, der har ført en sag i de nationale retssystemer, kan som sidste udvej indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Alle EU-institutionerne – Kommissionen, Parlamentet og Rådet – har en rolle at spille i beskyttelsen af menneskerettighederne. De får hjælp fra agenturet for grundlæggende rettigheder, som udpeger og analyserer vigtige tendenser på dette område.

Chartret samler i ét enkelt instrument de grundlæggende rettigheder, som er bindende for EU's institutioner og organer. Det gælder også for de nationale regeringer, når de gennemfører EU-lovgivningen.

Beskyttelse af menneskerettighederne i verden

Børn sidder på jorden foran en bil fra en ngo

EU arbejder på at afhjælpe fattigdom og forebygge konflikter.

Menneskerettighedsarbejdet er en vigtig del af fattigdomsbekæmpelsen og konfliktforebyggelse og -løsning. Derfor har menneskerettighederne en central plads i EU's forbindelser med andre lande og regioner.

Alle aftaler om handel eller samarbejde med lande uden for EU indeholder en menneskerettighedsklausul, der fastslår, at menneskerettigheder spiller en vigtig rolle for forbindelserne med EU. Der er nu indgået over 120 aftaler. EU har indført sanktioner for krænkelse af menneskerettighederne i en række lande, herunder Belarus og Iran.

EU indgår også i dialoger om menneskerettigheder med over 40 lande og organisationer, herunder Rusland, Kina og Den Afrikanske Union. Årsberetningen hylder indsatsen for menneskerettigheder i hele verden.

Gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder støtter EU grupper, sammenslutninger og enkeltpersoner, som forsvarer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, demokratiet og retsstatsprincippet. Instrumentet har et budget på 1,3 mia. euro (næsten 10 mia. kroner) for 2014-2020.

 

 

Til toppen

Retfærdighed, borgerskab og grundlæggende rettigheder

Offentliggjort i oktober 2013

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?