Regionalpolitik


Även om EU är en av världens rikaste regioner finns det stora skillnader i välstånd både mellan och inom EU-länderna. EU:s rikaste land Luxemburg är mer än sju gånger rikare än Rumänien och Bulgarien, som är EU:s fattigaste och nyaste medlemsländer.

Men EU-medlemskapets dynamiska effekter i kombination med en kraftfull och riktad regionalpolitik kan förbättra situationen.

Solidaritet och sammanhållning

Så här används regionalstödet © EU

EU:s regionalpolitik ska

 • hjälpa regionerna att utnyttja sin potential
 • stärka konkurrenskraften och bidra till fler jobb genom att man investerar i regionerna inom områden med stor tillväxtpotential och med ett mervärde för EU som helhet
 • höja levnadsstandarden till EU-genomsnittet i de medlemsländer som tillkommit sedan 2004.

Vad beror ojämlikheten på?

De regionala skillnaderna beror bland annat på

 • nackdelar på grund av det geografiska läget eller lågt invånarantal
 • sociala och ekonomiska förändringar på senare tid
 • arvet från tidigare centralstyrda planekonomiska system
 • en kombination av dessa och andra faktorer.

Konsekvenserna blir ofta

 • sociala missförhållanden
 • sämre skolor
 • hög arbetslöshet
 • otillräcklig infrastruktur.

Tillväxt och sysselsättning

Rumäner tar del av EU:s regionalstöd © DG REGIO

Regionalpolitik handlar om att investera i människor.

Tanken med regionalpolitiken är att den ska samverka med EU:s agenda för tillväxt och sysselsättning och

 • göra länder och regioner mer attraktiva för investeringar genom att förbättra tillgängligheten, erbjuda högkvalitativa tjänster (t.ex. snabbt internet) och skydda miljön
 • stimulera innovation, företagande och kunskapsekonomin genom att stötta regionerna att utnyttja sina starka sidor, använda de offentliga anslagen från EU, det egna landet och regionen effektivare och utveckla tillväxtstrategier för ”smart specialisering”
 • skapa fler och bättre jobb genom att få fler människor i arbete, förebygga att den attraktiva arbetskraften flyttar, förbättra arbetstagarnas anpassningsförmåga och öka investeringarna i humankapitalet.

EU:s regionalfonder

Regionalstödet för 2007–2013 utgör mer än en tredjedel av EU:s budget – cirka 347 miljarder euro.

Det finns tre olika fonder, beroende på typ av projekt och vilka länder eller regioner det gäller:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – allmän infrastruktur, innovation och investeringar.
 • Europeiska socialfonden (ESF) – yrkesutbildning, sysselsättningsstöd och program för att skapa nya jobb.
 • Sammanhållningsfonden – miljö, transportinfrastruktur och förnybar energi. Fonden hjälper de 15 länder vars BNP är lägre än 90 procent av EU-genomsnittet (de 13 nyaste EU-länderna plus Grekland, Portugal och Spanien).

Så används regionalstödet

Stödet går till investeringar i alla regioner i EU, i linje med Europa 2020-målen.

Man satsar särskilt på de central- och östeuropeiska medlemsländerna och på regioner med särskilda utvecklingsbehov i övriga EU-länder. Regionalpolitiken ska motverka krisen och se till att tillgängliga anslag används snabbare.

Tonvikten ligger främst på stöd till forskning och innovation, hållbar utveckling och gynnsamma förutsättningar för småföretagen, som är ryggraden i EU:s ekonomi. Det finns också bidrag för samarbetsprojekt mellan olika länder och regioner.

Till början

Till börjanHåll dig uppdaterad

Twitter

 • EU-kommissionen – RegionalpolitikEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?