Regionalpolitik


Regionalpolitiken är inriktad på EU:s regioner och städer. Den ska främja den ekonomiska tillväxten och höja livskvaliteten genom strategiska investeringar. Den har också en aktiv, solidarisk verksamhet genom att koncentrera stödet till mindre utvecklade regioner.

EU:s regionalpolitik är inriktad på fyra prioriterade frågor:

Regionalpolitiken ger konkreta resultat. Mellan 2007 och 2012 hjälpte den EU-länderna att

  • skapa 594 000 jobb
  • investera i 198 000 småföretag
  • finansiera 61 000 forskningsprojekt
  • ge ytterligare knappt 5 miljoner människor tillgång till bredband
  • förbättra livskvaliteten i städerna med hjälp av 9 432 olika projekt.

Regionalpolitiken finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden. Nationella och regionala förvaltningsmyndigheter förvaltar fonderna i samarbete med kommissionen. Förvaltningsmyndigheterna väljer, finansierar och övervakar de projekt som bäst tillgodoser de lokala behoven. De ger också potentiella stödmottagare information om finansieringsmöjligheter, till exempel

  • myndigheter
  • privata sektorn (företag)
  • universitet och högskolor
  • föreningar och icke-statliga organisationer.

Läs mer om EU:s regionalpolitik

Kontakta förvaltningsmyndigheten i ditt land

Till början

Regionalpolitiken

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Twitter

  • EU-kommissionen – RegionalpolitikEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?