Politica regională


Deşi Uniunea Europeană este una dintre cele mai bogate zone de pe glob, există diferenţe considerabile între standardele de viaţă atât la nivel european (între regiunile din diferite state membre), cât şi la nivel naţional (între regiunile fiecărei ţări în parte). Cea mai prosperă ţară din UE, Luxemburg, este de peste şapte ori mai bogată decât România şi Bulgaria, cele mai sărace state membre şi ultimele care au aderat la Uniunea Europeană.

Totuşi, efectele dinamice ale apartenenţei la UE, la care se adaugă o politică de investiţii solidă şi bine orientată, pot genera rezultate pozitive.

Solidaritate şi coeziune

Repartizarea fondurilor regionale pe activităţi © UE

Prin intermediul politicii regionale, UE îşi propune:

 • să ajute fiecare regiune să îşi atingă potenţialul maxim
 • să amelioreze competitivitatea şi rata de ocupare a forţei de muncă prin investiţii în zonele cu potenţial ridicat de creştere, ceea ce ar reprezenta o valoare adăugată pentru UE în ansamblul ei
 • să aducă standardele de viaţă din noile ţări membre la nivelul mediu înregistrat în UE, cât mai rapid posibil.

Cauzele decalajelor

Decalajele dintre regiuni pot avea diverse cauze, printre care:

 • dezavantaje persistente generate de izolarea geografică sau densitatea scăzută a populaţiei
 • recentele schimbări socio-economice
 • moştenirea lăsată de fostele sisteme economice centralizate
 • combinaţia dintre aceste cauze şi alţi factori.

Adesea, impactul acestor dezavantaje se reflectă în:

 • excluziunea socială
 • învăţământul de proastă calitate
 • rata ridicată a şomajului
 • infrastructura necorespunzătoare.

Favorizarea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă

Cetăţeni români beneficiari ai fondurilor regionale © DG REGIO

Politica regională investeşte în oameni.

Ea trebuie să se înscrie pe drumul trasat de Agenda UE privind promovarea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă prin:

 • trezirea interesului investitorilor faţă de statele membre şi regiunile acestora, prin îmbunătăţirea accesibilităţii, furnizarea de servicii de calitate (cum ar fi internetul de mare viteză) şi protejarea potenţialului de mediu
 • promovarea inovării, a spiritului antreprenorial şi a economiei bazate pe cunoaştere, încurajând regiunile să-şi valorifice punctele forte şi să utilizeze mai eficient fondurile europene destinate iniţiativelor naţionale şi regionale, prin elaborarea unor strategii inteligente specializate destinate să favorizeze creşterea
 • crearea de noi locuri de muncă, mai numeroase şi de cea mai bună calitate, prin atragerea unui număr mai mare de persoane pe piaţa muncii, prin îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a lucrătorilor şi prin creşterea investiţiilor în capitalul uman.

Finanţare disponibilă

Bugetul alocat finanţării regionale pentru perioada 2007-2013 reprezintă o treime din bugetul UE, adică aproximativ 347 de miliarde de euro.

În funcţie de domeniul finanţării şi de ţară sau regiune, banii provin din trei surse diferite:

 • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) - infrastructură generală, inovare şi investiţii
 • Fondul Social European (FSE) – proiecte de formare profesională şi alte tipuri de programe de asistenţă în domeniul ocupării şi creării de locuri de muncă
 • Fondul de coeziune – proiectele care au ca obiect protecţia mediului, infrastructura de transport şi dezvoltarea surselor regenerabile de energie. De acest tip de finanţare pot beneficia 15 ţări al căror standard de viaţă se situează sub 90% din media înregistrată la nivelul UE (ultimele 13 state membre, plus Portugalia, Grecia şi Spania).

Repartizarea cheltuielilor

Politica regională investeşte în toate regiunile UE, conform obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Se depun eforturi deosebite în statele membre din Europa Centrală şi de Est şi în regiunile cu nevoi speciale de dezvoltare din alte state membre ale UE. Prin intermediul acestei politici se urmăreşte contracararea efectelor crizei şi ameliorarea accesului la finanţare.

În mod deosebit, se pune accent pe sprijinul pentru inovare şi cercetare, dezvoltare durabilă şi crearea unui mediu favorabil pentru întreprinderile mici, care reprezintă temelia economiei europene. O parte din fonduri sunt destinate proiectelor de cooperare transfrontalieră şi interregională.

Începutul paginii

Începutul paginiiRămâi conectat

Twitter

 • Comisia Europeană - Politica regionalăEnglish (en)

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: