Regionaal beleid


De EU is dan wel een van de rijkste regio's ter wereld, maar er zijn grote verschillen in welvaart tussen en binnen de diverse EU-landen. Luxemburg, het rijkste land, is zeven keer rijker dan Roemenië en Bulgarije, de armste en nieuwste EU-lidstaten.

Het EU-lidmaatschap zorgt echter voor een dynamiek die, zeker in combinatie met een krachtig en gericht investeringsbeleid, iets daaraan kan doen.

Solidariteit en cohesie

Uitgaven van het Regionaal Fonds per activiteit © EU

Het regionaal beleid van de EU moet:

 • iedere regio helpen het beste uit zichzelf te halen
 • de concurrentiekracht en werkgelegenheid van regio's verhogen door te investeren in sectoren met een hoog groeipotentieel en een toegevoegde waarde voor de hele EU
 • de levensstandaard in de EU-landen die na 2004 zijn toegetreden zo snel mogelijk in de buurt van het gemiddelde van de Unie brengen

De oorzaken van de verschillen in welvaart

Regionale verschillen kunnen allerlei oorzaken hebben, zoals:

 • een ongunstige ligging of lage bevolkingsdichtheid van oudsher
 • sociale en economische veranderingen die recenter van aard zijn
 • de naweeën van centraal geleide economieën
 • of een combinatie van deze en andere factoren

Vaak uiten deze nadelen zich in:

 • sociale achterstand
 • slecht onderwijs
 • veel werkloosheid
 • ontoereikende infrastructuur

Zorgen voor groei en werkgelegenheid

Regionale steun voor Roemenië © DG REGIO

Regionaal beleid draait om investeren in mensen

Het regionaal beleid moet goed aansluiten op de EU-agenda voor meer groei en werkgelegenheid. Dat betekent:

 • landen en regio's aantrekkelijker maken voor investeringen door deze beter te ontsluiten, de dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld met snel internet) en het milieu in stand te houden
 • innovatievermogen, ondernemerszin en kenniseconomie stimuleren, en de regio's aanzetten beter gebruik te maken van hun sterke kanten en te profiteren van de combinatie van nationale en Europese regionale fondsen om een groeistrategie op basis van slimme specialisatie te ontwikkelen
 • meer en betere banen creëren door werken aantrekkelijker te maken, de "brain-drain" om te keren, de flexibiliteit van de werknemers te verhogen en te investeren in menselijk kapitaal

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Aan regionaal beleid is tussen 2007 en 2013 meer dan een derde van de EU-begroting besteed, zo'n 347 miljard euro.

Afhankelijk van het land of de regio, het type steun en de begunstigde, komt dat geld uit een van de volgende drie bronnen:

 • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is er voor programma's voor algemene infrastructuur, innovatie en investeringen.
 • Het Europees Sociaal Fonds (ESF) betaalt mee aan beroepsopleidingen, programma's voor werkzoekenden en werkgelegenheidsprojecten.
 • Het Cohesiefonds dekt de kosten van milieu- en transportinfrastructuur en de ontwikkeling van duurzame energie. Deze steun is er voor 15 landen waar de economische productiviteit onder 90% van het EU-gemiddelde ligt (de 13 jongste lidstaten plus Griekenland, Portugal en Spanje).

Waar en hoe wordt het uitgegeven?

Het regionaal beleid investeert in alle EU-regio's volgens de doelstellingen van Europa 2020.

Er wordt iets extra's gedaan voor landen in Midden- en Oost-Europa en voor regio´s met bijzondere ontwikkelingsbehoeften in andere EU-landen. Het beleid is erop gericht te helpen bij de oplossing van de crisis en moet ervoor zorgen dat er sneller geld beschikbaar komt.

De nadruk ligt op steun voor innovatie en onderzoek, duurzame ontwikkeling en een gunstig klimaat voor het bedrijfsleven, de ruggengraat van de Europese economie Er is ook geld voor grensoverschrijdende en interregionale samenwerking.

Naar boven

Naar bovenBlijf in contact

Twitter

 • Europese Commissie - Regionaal beleidEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?