Reģionālā politika


ES varbūt ir viens no pasaules bagātākajiem reģioniem, tomēr labklājības līmenī ir lielas atšķirības gan starp ES valstīm, gan pašās ES valstīs. Visturīgākā valsts Luksemburga ir vairāk nekā septiņas reizes bagātāka par Rumāniju un Bulgāriju — visnabadzīgākajām un jaunākajām ES dalībvalstīm.

Taču dinamikai, kuru nosaka dalība ES, un enerģiskai un mērķtiecīgai reģionālajai politikai var būt rezultāti.

Solidaritāte un kohēzija

Reģionālā fonda izdevumi pēc darbības © ES

ES reģionālajai politikai ir šādi mērķi:

 • palīdzēt katram reģionam simtprocentīgi izmantot savu potenciālu;
 • uzlabot konkurētspēju un nodarbinātību, reģionu līmenī investējot jomās ar lielu izaugsmes potenciālu, nodrošinot virsvērtību ES kā veselumam;
 • dzīves līmeni valstīs, kas ES iestājās kopš 2004. gada, pēc iespējas ātrāk pietuvināt vidējam dzīves līmenim ES.

Nevienlīdzības cēloņi

Reģionu nevienlīdzībai var būt daudzi iemesli, piemēram:

 • ilgstoši neizdevīgs stāvoklis, ko nosaka ģeogrāfiskais tālums vai mazs iedzīvotāju blīvums;
 • nesen notikušas sociālas un ekonomiskas pārmaiņas;
 • bijušo centralizēti plānotās ekonomikas sistēmu atstātais mantojums;
 • šo faktoru un citu iemeslu apvienojums.

Šīs problēmas bieži vien izpaužas šādi:

 • sociālā atstumtība,
 • sliktas kvalitātes izglītības sistēmas,
 • lielāks bezdarbs,
 • nepietiekama infrastruktūra.

Izaugsmes un nodarbinātības sekmēšana

Rumāņi saņem reģionu finansējumu © DG REGIO

Reģionālā politika ir saistīta ar ieguldījumiem cilvēkos.

Reģionālā politika atbilst ES izaugsmes un nodarbinātības sekmēšanas programmai, un tai ir šādi mērķi:

 • padarīt valstis un reģionus labvēlīgākus ieguldījumiem ar pieejamības uzlabošanu, atbilstošas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu (piemēram, ātras darbības internets) un vides potenciāla saglabāšanu;
 • veicināt jauninājumus, uzņēmējdarbību un zināšanu ekonomiku, mudinot reģionus likt lietā savas priekšrocības un labāk izmantot un apvienot valstīm un reģioniem atvēlētos ES līdzekļus, izstrādājot pārdomātas specializēšanās stratēģijas izaugsmes labā;
 • radīt vairāk labāku darbvietu, iesaistot arvien vairāk cilvēku darba tirgū, apturot intelektuālā darbaspēka emigrāciju, uzlabojot strādājošo piemērošanās spējas un palielinot ieguldījumus cilvēkkapitālā.

Pieejamais finansējums

Reģionālās attīstības izdevumi 2007.–2013. gadam ir vairāk nekā trešdaļa ES budžeta jeb aptuveni 347 miljardi eiro.

Naudas līdzekļi nāk no trijiem dažādiem avotiem atkarībā no finansējuma mērķa un valsts vai reģiona:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) aptver vispārējo infrastruktūru, inovāciju un ieguldījumus;
 • Eiropas Sociālais fonds (ESF) finansē profesionālās izglītības projektus, cita veida atbalsta programmas nodarbinātībai un darbvietu radīšanai;
 • Kohēzijas fonds finansē vides un transporta infrastruktūras projektus un atjaunojamās enerģijas attīstību. Šis finansējums ir paredzēts 15 valstīm, kurās ekonomikas rezultāti nesasniedz 90 % no ES vidējā līmeņa (13 jaunākās ES dalībvalstis, kā arī Portugāle, Grieķija un Spānija).

Kur un kā šos līdzekļus izmanto

Reģionālā politika ir investēt visos ES reģionos atbilstoši stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem.

Uzmanības centrā ir dalībvalstis no Centrāleiropas un Austrumeiropas un citu ES dalībvalstu reģioni ar īpašām attīstības vajadzībām. Politikas mērķis ir pārvarēt krīzi un nodrošināt pieejamā finansējuma ātrāku piešķiršanu.

Īpaša vērība ir piešķirta tam, lai atbalstītu inovāciju un pētniecību, ilgtspējīgu attīstību un radītu labvēlīgu vidi mazajiem uzņēmumiem, kas ir Eiropas ekonomikas pamats. Finansējums tiek piešķirts arī pārrobežu un reģionu savstarpējās sadarbības projektiem.

Uz augšu

Uz augšuEsiet informēti

Twitter

 • Eiropas Komisijas reģionu politikaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?