Reģionālā politika


Reģionālā politika kalpo ES reģioniem un pilsētām, veicinot ekonomikas izaugsmi un uzlabojot dzīves kvalitāti ar stratēģiskiem ieguldījumiem. Tā ir arī aktīvas solidaritātes izpausme par labu mazāk attīstītajiem reģioniem.

ES reģionālās politikas finansējumu galvenokārt piešķir četrām prioritātēm:

Reģionālai politikai ir panākumi. No 2007. līdz 2012. gadam tā ir palīdzējusi ES valstīm:

  • radīt 769 000 darbvietas,
  • ieguldīt 225 000 mazos uzņēmumos,
  • finansēt 72 000 pētniecības projektus,
  • nodrošināt platjoslas pārklājumu vēl 5 miljoniem ES iedzīvotāju,
  • uzlabot dzīves kvalitāti pilsētās ar 11 000 dažādiem projektiem.

Reģionālo politiku finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda. Valsts iestādes un reģionālās pašvaldības sadarbībā ar Eiropas Komisiju ir atbildīgas par šo fondu ikdienas pārvaldību. Šīs pārvaldības iestādes atlasa, finansē un pārrauga projektus, kuri vislabāk atbilst vietējām vajadzībām. Tās sniedz informāciju, kādas ir iespējas saņemt finansējumu, piemēram,

  • publiskām iestādēm,
  • privātajam sektoram (uzņēmumiem),
  • universitātēm,
  • apvienībām un NVO.

Plašāk par ES reģionālo politiku

Atrast pārvaldības iestādi jūsu valstī

Uz augšu

Reģionālā politika

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Twitter

  • Eiropas Komisijas reģionu politikaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?