Naršymo kelias

Regioninė politika


Regioninė politika skirta ES regionams ir miestams, ja skatinamas ekonomikos augimas ir gerinama gyvenimo kokybė strateginėmis investicijomis. Ji yra ir aktyvios formos solidarumas, nes remiami mažiau išsivystę regionai.

Skiriant ES regioninės politikos lėšas dėmesys telkiamas į 4 prioritetus:

Regioninė politika duoda rezultatų. Ją pasitelkus, 2007–2012 m. ES šalims padėta:

  • sukurti 769 000 darbo vietų,
  • investuoti į 225 000 mažesnių įmonių,
  • finansuoti 72 000 mokslinių tyrimų projektų,
  • pasiekti, kad plačiajuosčiu ryšiu galėtų naudotis 5 mln. ES piliečių daugiau,
  • pagerinti gyvenimo kokybę miestuose įvykdžius 11 000 skirtingus projektus.

Regioninė politika įgyvendinama pasitelkus Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) ir Sanglaudos fondą. Už kasdienį šių fondų lėšų valdymą atsakingos nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos, bendradarbiaujančios su Europos Komisija. Šios vadovaujančiosios institucijos atrenka, finansuoja ir stebi projektus, kuriais galima geriausiai patenkinti vietos reikmes. Jos teikia informaciją apie finansavimo galimybes potencialiems naudos gavėjams, įskaitant:

  • viešąsias įstaigas,
  • privatųjį sektorių (įmones),
  • universitetus,
  • asociacijas ir NVO.

Daugiau apie ES regioninę politiką

Ieškokite savo šalies vadovaujančiosios institucijos

Į puslapio pradžią

Regioninė politika

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Twitter

  • Europos Komisija. Regioninė politikaEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?