Regionalna politika


Iako se nalazi u jednom od najbogatijih dijelova svijeta, u EU-u postoje velike razlike u stupnju blagostanja među državama i regijama unutar iste države. Luksemburg kao najbogatija država članica sedam je puta bogatiji od Rumunjske i Bugarske, najsiromašnijih i najnovijih članica EU-a.

Međutim, u sprezi sa snažnom i ciljanom politikom ulaganja dinamički učinci članstva u EU-u mogu donijeti rezultate.

Solidarnost i kohezija

Sredstva fonda za regionalni razvoj po djelatnostima © EU

Svrha je regionalne politike:

 • pomoći regijama da ostvare svoj puni potencijal
 • poboljšati konkurentnost i zapošljavanje ulaganjima na regionalnoj razini u područja s velikim potencijalom rasta i dodanom vrijednošću za EU u cjelini
 • što prije podići životni standard u zemljama koje su ušle u EU nakon 2004. na razinu prosjeka EU-a.

Uzroci nejednakosti

Regionalne nejednakosti mogu biti uzrokovane brojnim čimbenicima, uključujući:

 • dugotrajne poteškoće uvjetovane geografskom udaljenošću ili rijetkom naseljenošću
 • novije društvene i gospodarske promjene
 • nasljedstvo prijašnjih centralno planiranih gospodarskih sustava
 • kombinacije tih i drugih čimbenika.

Posljedice tih teškoća često se ogledaju u:

 • socijalnoj deprivaciji
 • lošoj kvaliteti škola
 • porastu nezaposlenosti
 • neodgovarajućoj infrastrukturi

Poticanje gospodarskog rasta i otvaranje radnih mjesta

Korištenje sredstava za regionalni razvoj u Rumunjskoj © DG REGIO

Bit je regionalne politike ulaganje u ljude.

Regionalnom se politikom podupire program EU-a za promicanje rasta i zapošljavanja tako što:

 • države i regije čini privlačnijima za ulaganja poboljšanjem pristupačnosti, pružanjem kvalitetnih usluga (npr. brzog interneta) i očuvanjem okoliša
 • podupire inovacije, poduzetništvo i gospodarstvo utemeljeno na znanju potiče regije da maksimalno iskoriste svoje prednosti te učinkovitije i bolje iskoriste europske nacionalne i regionalne javne fondove izradom strategije rasta temeljene na „pametnim specijalizacijama”
 • potiče otvaranje boljih i više radnih mjesta motivirajući veći broj ljudi na zapošljavanje, zaustavljajući odljev mozgova, poboljšavajući prilagodljivost radnika i povećavajući ulaganja u ljudski kapital.

Dostupna sredstva

Sredstva za regionalni razvoj za razdoblje 2007. – 2013. čine više od jedne trećine proračuna EU-a , što iznosi oko 347 milijardi eura.

Novac dolazi iz triju različitih izvora ovisno o tome što se financira i u kojoj zemlji ili regiji:

 • Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) – opća infrastruktura, inovacije i ulaganja
 • Europskog socijalnog fonda (ESF) – projekti strukovnog osposobljavanja, druge vrste pomoći pri zapošljavanju i programi otvaranja radnih mjesta
 • Kohezijskog fonda – projekti ekološke i prijevozne infrastrukture i razvoj obnovljive energije. Ta su sredstva namijenjena 15 zemalja čiji je gospodarski rezultat manji od 90% prosjeka EU-a (13 najnovijih članica EU-a te Portugal, Grčka i Španjolska).

Gdje i kako se sredstva troše

U okviru regionalne politike sredstva se ulažu u sve regije EU-a u skladu s ciljevima programa Europa 2020.

Posebni se napori poduzimanju u državama članicama iz srednje i istočne Europe te u drugim državama EU-a i regijama s posebnim razvojnim potrebama. Svrha je regionalne politike ublažiti krizu i osigurati bržu isporuku dostupnih sredstava.

Velik se naglasak stavlja na podupiranje inovacija i istraživanja, održivi razvoj i stvaranje povoljnog okruženja za mala poduzeća koja čine okosnicu europskog gospodarstva. Dostupno je i financiranje projekata prekogranične i međuregionalne suradnje.

Vrh

VrhOstanite povezani

Twitter

 • Europska komisija - Regionalna politikaEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?