Beartas réigiúnach


Béim ag an mbeartas réigiúnach ar réigiúin agus ar chathracha an AE, ag cur le fás eacnamaíoch agus le mianach saoil trí infheistíocht straitéiseach. Is dlúthpháirtíocht ghníomhach é freisin lena ndírítear ar thacaíocht do na réigiúin bheagfhorbartha.

Tá maoiniú bheartas réigiúnach an AE dírithe ar 4 thosaíocht:

 • taighde agus nuálaíocht
 • teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide.
 • fiontair bheaga agus mheánmhéide a dhéanamh níos iomaíche
 • geilleagar ísealcharbóin a chur chun cinn

Tríd an mbeartas réigiúnach baintear torthaí fiúntacha amach. Idir 2007 agus 2012 chuidigh sé le tíortha AE:

 • 594 000 post a chruthú
 • infheistiú i 198 000 gnólacht níos lú
 • 61 000 tionscadal taighde a mhaoiniú
 • clúdach leathanbhanda a sholáthar do beagnach 5 mhilliún saoránach AE eile
 • mianach saoil a fheabhsú i gcathracha trí 9432 tionscadal éagsúil

Is trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus tríd an gCiste Comhtháthaithe a chuirtear chun feidhme an beartas réigiúnach. Is iad na húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha, i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, atá freagrach as bainistiú na gcistí ar bhonn laethúil. Is iad na hÚdaráis Bainistíochta sin a roghnaíonn agus a mhaoiníonn na tionscadail is fearr a fhónfaidh do na riachtanais áitiúla agus a dhéanann monatóireacht orthu. Tugann siad eolas faoi dheiseanna cistiúcháin do thairbhithe ionchasacha, lena n-áirítear:

 • comhlachtaí poiblí
 • an earnáil phríobháideach (gnólachtaí)
 • ollscoileanna
 • comhlachais agus eagraíochtaí neamhrialtasacha

Tuilleadh eolais faoi bheartas réigiúnach an AE

Aimsigh an t-údarás bainistíochta i do thír féin

Barr

Beartas Réigiúnach

An lámhscríbhinn arna críochnú in Aibreán 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Twitter

 • An Coimisiún Eorpach - Beartas réigiúnachEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?