Beartas réigiúnach


Béim ag an mbeartas réigiúnach ar réigiúin agus ar chathracha an AE, ag cur le fás eacnamaíoch agus le mianach saoil trí infheistíocht straitéiseach. Is dlúthpháirtíocht ghníomhach é freisin lena ndírítear ar thacaíocht do na réigiúin bheagfhorbartha.

Tá maoiniú bheartas réigiúnach an AE dírithe ar 4 thosaíocht:

 • taighde agus nuálaíocht
 • teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide.
 • fiontair bheaga agus mheánmhéide a dhéanamh níos iomaíche
 • geilleagar ísealcharbóin a chur chun cinn

Tríd an mbeartas réigiúnach baintear torthaí fiúntacha amach. Idir 2007 agus 2012 chuidigh sé le tíortha AE:

 • 769 000 post a chruthú
 • infheistiú i 225 000 gnólacht níos lú
 • 72 000 tionscadal taighde a mhaoiniú
 • seirbhísí leathanbhanda a chur ar fáil do 5 mhilliún saoránach eile de chuid an Aontais
 • mianach saoil a fheabhsú i gcathracha trí 11 000 tionscadal éagsúil

Is trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus tríd an gCiste Comhtháthaithe a chuirtear chun feidhme an beartas réigiúnach. Is iad na húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha, i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, atá freagrach as bainistiú na gcistí ar bhonn laethúil. Is iad na hÚdaráis Bainistíochta sin a roghnaíonn agus a mhaoiníonn na tionscadail is fearr a fhónfaidh do na riachtanais áitiúla agus a dhéanann monatóireacht orthu. Tugann siad eolas faoi dheiseanna cistiúcháin do thairbhithe ionchasacha, lena n-áirítear:

 • comhlachtaí poiblí
 • an earnáil phríobháideach (gnólachtaí)
 • ollscoileanna
 • comhlachais agus eagraíochtaí neamhrialtasacha

Tuilleadh eolais faoi bheartas réigiúnach an AE

Aimsigh an t-údarás bainistíochta i do thír féin

Barr

Beartas Réigiúnach

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Twitter

 • An Coimisiún Eorpach - Beartas réigiúnachEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?