Aluepolitiikka


EU:n aluepolitiikan tavoitteena on edistää alueiden ja kaupunkien talouskasvua ja parantaa kohdennetun investointipolitiikan avulla niiden elämänlaatua. Aluepolitiikka on myös osa EU:n yhteisvastuullisuutta, jonka puitteissa tukea kohdennetaan vähemmän kehittyneille alueille.

EU:n aluepolitiikan rahoitusta kohdennetaan erityisesti seuraaville osa-alueille:

Aluepolitiikka tuottaa tulosta. Vuosina 2007–2012 aluetuki auttoi EU-maita

  • luomaan 769 000 työpaikkaa
  • investoimaan 225 000 pienyritykseen
  • rahoittamaan 72 000 tutkimushanketta
  • antamaan nopeat internetyhteydet yli 5 miljoonalle EU-kuluttajalle
  • parantamaan kaupunkien elämänlaatua 11 000:n eri hankkeen kautta.

Aluepolitiikkaa rahoitetaan pääasiassa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta. Varojen jakamisesta ja hallinnoinnista huolehtivat kansalliset ja alueelliset viranomaiset yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Aluepolitiikan hallintoviranomaiset valitsevat rahoitettaviksi hankkeita, jotka parhaiten vastaavat paikallisiin tarpeisiin, ja valvovat hankkeiden toteutusta. Ne antavat myös tietoa rahoitusmahdollisuuksista tuenhakijoille, joita ovat esimerkiksi

  • julkisyhteisöt
  • yritykset ja muut yksityisen sektorin toimijat
  • korkeakoulut
  • erilaiset kansalaisjärjestöt.

Lisätietoa EU:n aluepolitiikasta

Aluepolitiikan hallintoviranomaiset EU-maittain

Sivun alkuun

Aluepolitiikka

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Twitter

  • Euroopan komissio – AluepolitiikkaEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.