Navigatsioonitee

Regionaalpoliitika


Regionaalpoliitika on suunatud ELi piirkondadele ja linnadele, soodustades majanduskasvu ning parandades elukvaliteeti strateegiliste investeeringute kaudu. See on ka solidaarsuse aktiivse väljendamise vorm, millega toetatakse vähemarenenud piirkondi.

ELi regionaalpoliitika rahastamisel keskendutakse 4 prioriteedile:

Regionaalpoliitika annab tulemusi. Ajavahemikul 2007–2012 aitas see ELi liikmesriikidel:

  • luua 594 000 töökohta;
  • investeerida 198 000 väikeettevõttesse;
  • rahastada 61 000 teadusprojekti;
  • muuta lairibaühendus kättesaadavaks veel peaaegu 5 miljonile ELi kodanikule;
  • parandada linnades elukvaliteeti 9432 erineva projekti raames.

Regionaalpoliitikat viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi abil. Rahaliste vahendite igapäevase haldamise eest vastutavad riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused koostöös Euroopa Komisjoniga. Asjaomased korraldusasutused valivad välja, rahastavad ja jälgivad selliseid projekte, mis vastavad kõige paremini kohalikele vajadustele. Asutused teavitavad rahastamisvõimalustest potentsiaalseid abisaajaid, sealhulgas:

  • avalik-õiguslikke asutusi
  • erasektorit (ettevõtjaid)
  • ülikoole
  • ühendusi ja vabaühendusi

Lugege täiendavalt ELi regionaalpoliitika kohta

Leidke korraldusasutus oma liikmesriigis

Üles

Regionaal­ poliitika

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Twitter

  • Euroopa Komisjon - RegionaalpoliitikaEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?