Regionalpolitik


Regionalpolitikken er rettet mod EU's regioner og byer. Den sætter gang i den økonomiske vækst og forbedrer livskvaliteten gennem strategiske investeringer. Det er også en aktiv form for solidaritet, idet støtten målrettes mindre udviklede regioner.

Midlerne under EU's regionalpolitik er rettet mod 4 prioriteter:

Regionalpolitikken giver resultater. Mellem 2007 og 2012 hjalp den EU-landene med at:

  • skabe 594 000 job
  • investere i 198 000 mindre virksomheder
  • finansiere 61 000 forskningsprojekter
  • give bredbåndsdækning til næsten 5 millioner flere EU-borgere
  • forbedre livskvaliteten i byerne gennem 9432 forskellige projekter

Regionalpolitik leveres hovedsagelig gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden. Nationale og regionale myndigheder er sammen med Europa-Kommissionen ansvarlige for at forvalte midlerne på daglig basis. Forvaltningsmyndighederne udvælger, finansierer og overvåger de projekter, som bedst hjælper med at opfylde lokale behov. De stiller information til rådighed om støttemuligheder til potentielle støttemodtagere, herunder:

  • offentlige organer
  • den private sektor (virksomheder)
  • universiteter
  • sammenslutninger og ngo'er

Mere om EU's regionalpolitik

Find forvaltningsorganet i dit medlemsland

Til toppen

Regionalpolitik

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Twitter

  • Europa-Kommissionen – regionalpolitikEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?