Regionalpolitik


Selvom EU er en af de rigeste dele af verden, er der store velstandsforskelle både mellem lande og internt i de enkelte lande. Det rigeste land, Luxembourg, er over syv gange rigere end Rumænien og Bulgarien, EU's fattigste og nyeste medlemslande.

Men den dynamik, der opstår som følge af EU-medlemskabet, kan i samspil med en ambitiøs og målrettet investeringspolitik give positive resultater.

Solidaritet og samhørighed

Regional anvendelse af midler efter aktivitet © EU

EU's regionalpolitik sigter mod at:

 • hjælpe alle regioner med at nå deres fulde potentiale
 • forbedre konkurrenceevnen og beskæftigelsen på regionalt plan ved at investere i områder med stort vækstpotentiale, hvilket vil skabe merværdi for hele EU
 • hæve levestandarden i de lande, der er kommet med i EU siden 2004, til EU-gennemsnittet så hurtigt som muligt.

Årsager til uligheder

Regionale uligheder kan skyldes mange ting. Bl.a.:

 • handicap, der er betinget af geografisk isolation eller lav befolkningstæthed
 • nylige sociale og økonomiske ændringer
 • de tidligere centralt styrede økonomiske systemer
 • en kombination af disse og andre forhold.

Disse handicap medfører ofte:

 • sociale vanskeligheder
 • lav kvalitet i undervisningen
 • høj arbejdsløshed
 • utilstrækkelige infrastrukturer.

Større vækst og beskæftigelse

Rumænere, der får regionalstøtte © DG REGIO

Regionalpolitik handler om at investere i mennesker.

Meningen er, at regionalpolitikken skal gå hånd i hånd med EU's dagsorden for vækst og beskæftigelse ved at:

 • sørge for, at lande og regioner bliver mere tilgængelige, leverer tjenester af høj kvalitet (såsom højhastighedsinternet) og bevarer deres miljøfordele, så de kan blive mere attraktive at investere i
 • fremme innovation, iværksætterkultur og en videnbaseret økonomi og tilskynde regioner til at udnytte deres styrker og anvende Europas nationale og regionale offentlige midler på en mere effektiv og kombineret måde og udvikle "intelligente specialiseringsstrategier" for vækst
 • skabe flere og bedre job ved at gøre arbejdsmarkedet mere attraktivt, stoppe "hjerneflugten", forbedre arbejdstagernes omstillingsevne og øge investeringerne i menneskelig kapital.

Disponible midler

De regionale udgifter for 2007-2013 udgør over en tredjedel af EU's budget – omkring 347 milliarder euro.

Alt efter hvad midlerne skal bruges til og i hvilket land eller region, kommer pengene fra tre forskellige kilder:

 • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) – generel infrastruktur, innovation og investeringer
 • Den Europæiske Socialfond (ESF) – erhvervsuddannelsesprojekter og andre former for støtte til jobsøgende samt programmer for jobskabelse
 • Samhørighedsfonden – miljø- og transportinfrastrukturprojekter samt udvikling af vedvarende energi. Disse midler går til 15 lande, hvis økonomiske resultater ligger på under 90 % af EU's gennemsnit (de 13 nyeste medlemslande samt Portugal, Grækenland og Spanien).

Hvor og hvordan bruges midlerne?

Regionalpolitik vil sige at investere i alle EU's regioner i overensstemmelse med Europa 2020-målene.

Der arbejdes særligt på at hjælpe central- og østeuropæiske medlemslande samt andre EU-landes regioner med særlige behov. Politikken skal afhjælpe krisen og sørge for, at de tilgængelige midler kommer hurtigere frem.

Der er stort fokus på støtte til innovation og forskning, bæredygtig udvikling og opbygning af et gunstigt klima for små virksomheder - som er den europæiske økonomis rygrad. Der gives også støtte til nogle grænseoverskridende og tværregionale samarbejdsprojekter.

Til toppen

Til toppenHold forbindelsen

Twitter

 • Europa-Kommissionen – regionalpolitikEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?