Regionální politika


Regionální politika se zaměřuje na regiony a města EU, podporuje jejich hospodářský růst a zlepšuje kvalitu života jejich občanů prostřednictvím strategických investic. Představuje rovněž účinnou formu solidarity, jež zajišťuje podporu méně rozvinutým regionům.

Regionální politika EU se soustředí na 4 priority:

Regionální politika přináší výsledky. V období 2007 až 2012 pomohla členským zemím EU:

  • vytvořit 594 000 pracovních míst
  • investovat do 198 000 menších podniků
  • financovat 61 000 výzkumných projektů
  • zajistit širokopásmové připojení k internetu pro téměř 5 milionů občanů EU
  • zlepšit kvalitu života ve městech prostřednictvím 9432 různých projektů

Prostředky na regionální politiku jsou poskytovány prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)Fondu soudržnosti. Za správu přidělených finančních prostředků odpovídají vnitrostátní a regionální orgány ve spolupráci s Evropskou komisí. Tyto řídící orgány vybírají, financují a monitorují projekty, které nejlépe odpovídají potřebám jednotlivých regionů. Poskytují také informace o možnostech financování potenciálním příjemcům peněz – např.:

  • subjektům veřejné správy
  • soukromému sektoru (podnikům)
  • univerzitám
  • sdružením a nevládním organizacím

Další informace o regionální politice EU

Kde najít řídící orgán ve vaší zemi

Začátek stránky

Regionální politika

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Twitter

  • Evropská komise – Regionální politikaEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?