Forskning och innovation


Forskning och innovation är centrala inslag i EU:s strategi för tillväxt och jobb.

Målet för 2020 är att medlemsländerna ska satsa 3 procent av sin BNP på forskning och utveckling (1 procent offentliga medel, 2 procent privata investeringar) – det förväntas skapa 3,7 miljoner jobb och öka EU:s årliga BNP med nästan 800 miljarder euro.

Med initiativet Innovationsunionen English inriktas EU:s insatser och samarbetet med länder utanför EU på vår tids stora utmaningar: energi, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar och vår åldrande befolkning. Offentliga åtgärder ska stimulera den privata sektorn och få bort flaskhalsar som hindrar idéer från att förverkligas. Det gäller brist på pengar, splittrad forskning och uppdelade marknader, underanvändning av offentlig upphandling för innovation och alltför långsam utveckling av standarder.

EU vill också skapa ett gemensamt europeiskt område för forskning English och främja samarbete över gränserna – forskare ska kunna jobba var som helst i EU.

EU-finansiering

I januari 2014 startade EU sitt senaste sjuåriga forskningsprogram – Horisont 2020 English. EU satsar nästan 80 miljarder euro fram till 2020 – pengar som kommer att generera ytterligare satsningar från privata och offentliga källor. Genom Horisont 2020 samlas allt stöd till forskning och innovation i ett enda program.

Målen är att

 • stärka EU:s ställning inom forskningen (24,4 miljarder euro, varav 13 miljarder euro går till Europeiska forskningsrådet English)
 • stärka företagens innovation (17 miljarder euro) – genom satsningar på viktig teknik och större tillgång till kapital och stöd för småföretagen
 • ta itu med viktiga samhällsfrågor som klimatförändringen, hållbara transporter, förnybar energi, säker mat och tryggad livsmedelsförsörjning samt den åldrande befolkningen (24,4 miljarder euro).

Horisont 2020 har som mål att

 • se till att tekniska genombrott omsätts i kommersiellt bärkraftiga produkter genom att bygga partnerskap mellan näringslivet och staten
 • öka det internationella samarbetet inom forskning och innovation English genom att uppmana länder och organisationer utanför EU att delta 
 • vidareutveckla det europeiska området för forskning English.

Andra EU-organ inom forskning och innovation

 • Gemensamma forskningscentrumet English – kommissionens eget organ som bidrar med oberoende evidensbaserat, vetenskapligt och tekniskt underlag till EU-politiken.
 • Europeiska forskningsrådet English  stöder särskilt spetsforskning.
 • Genomförandeorganet för forskning English – förvaltar ungefär hälften av EU:s forskningsbidrag.
 • Genomförandeorganet för små och medelstora företag English – förvaltar flera EU-program som hjälper företag.
 • Genomförandeorganet för innovation och transportnät English – förvaltar genomförandet av EU:s transeuropeiska transportnät. 
 • Europeiska institutet för innovation och teknik English – inrättar partnerskap mellan universitet/högskolor och forsknings- och innovationsorgan: så kallade kunskaps- och innovationsgrupper.

Till början

Forskning och innovation

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

 • InnovationsunionenEnglish (en)

Twitter

 • Cordis – nyheter om finansieringEnglish (en)
 • InnovationsunionenEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?