Pētniecība un inovācija


Inovācijai ir atvēlēta ļoti svarīga vieta ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā.

ES dalībvalstīm ir ieteikts līdz 2020. gadam ieguldīt pētniecībā un attīstībā 3 % no sava iekšzemes kopprodukta (no tiem 1 % būtu publiskā sektora finansējums, bet 2 % — privātā sektora investīcijas). Tas radītu 3,7 miljonus darbvietu un paaugstinātu Eiropas Savienības IKP par gandrīz 800 miljardiem eiro gadā.

ES iniciatīvā “Inovācijas savienība” English Eiropa (arī sadarbībā ar ārpussavienības valstīm) pievēršas mūslaiku lielo jautājumu risināšanai: enerģētikai, pārtikas pietiekamībai, klimata pārmaiņām un sabiedrības novecošanai. Stratēģijā paredzēts izmantot publiskā sektora atbalstu, lai stimulētu privāto sektoru un novērstu šķēršļus, kas izgudrojumiem neļauj sasniegt tirgu, — finansējuma trūkumu, sadrumstalotas pētniecības sistēmas un tirgus, inovācijas ziņā nepilnvērtīgi izmantotas publiskā iepirkuma iespējas un lēno procesu, kādā tiek noteikti standarti.

ES arī daudz dara, lai izveidotu vienoto Eiropas pētniecības telpu English, kas zinātniekiem dos iespējas strādāt jebkurā ES valstī un nodrošinās atbalstu pārrobežu sadarbībai, kura tiks stimulēta.

ES finansējums

2014. gada janvārī ES sāka darboties jaunākā 7 gadu pētniecības programma — “Apvārsnis 2020” English. Līdz 2020. gadam ir pieejami 80 miljardi eiro no ES finansējuma, ko papildinās privātie un valstu ieguldījumi, kurus palīdzēs piesaistīt ES līdzekļi. Tādējādi viss pētniecības un inovācijas finansējums ir apkopots vienā integrētā programmā.

Tās mērķi ir:

 • nostiprināt ES pozīcijas zinātnē (24,4 miljardi eiro, ieskaitot 13 miljardus eiro lielu finansējumu Eiropas Pētniecības padomei English),
 • nostiprināt rūpniecisko inovāciju (17,9 miljardi eiro) — šeit iekļautas investīcijas svarīgākajās tehnoloģijās, kapitāla pieejamība un atbalsts mazajiem uzņēmumiem,
 • risināt svarīgākās sociālās problēmas — piemēram, klimata pārmaiņas, ilgtspējīgs transports, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana, pārtikas nekaitīgums un pārtikas pietiekamība, sabiedrības novecošana (24,4 miljardi eiro).

Ar programmu “Apvārsnis 2020” iecerēts:

 • gādāt, lai no tehnoloģiskiem jaunatklājumiem izveidotos ekonomiski dzīvotspējīgi ražojumi ar reāli komerciālu potenciālu (tas panākams partnerībā ar nozari un valdību),
 • izvērst starptautisko sadarbību pētniecības un inovāciju jomā English, aicinot piedalīties ārpussavienības valstis un organizācijas, 
 • izvērst Eiropas Pētniecības telpas English darbību.

Citas ES pētniecības un inovācijas struktūras

 • Kopīgais Pētniecības centrs (JRC) English — Komisijas dienests, kas nodrošina neatkarīgu un uz pārbaudītām zinātnes atziņām balstītu zinātnisku un tehnisku atbalstu ES politikas veidošanā.
 • Eiropas Pētniecības padome (ERC) English  atbalsta kardinālus jaunatklājumus un sevišķi modernas tehnoloģijas.
 • Pētniecības izpildaģentūra (REA) English — pārvalda apmēram pusi no visām ES finansētajām pētniecības dotācijām.
 • Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) English — pārvalda dažādas ES programmas, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumus.
 • Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) English — pārvalda Eiropas transporta tīklu izveidi. 
 • Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts English — veido partnerības starp augstskolām un pētniecības un inovācijas struktūrām: zināšanu un inovāciju kopienas.

Uz augšu

Pētniecība un inovācija

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

 • Inovācijas savienībaEnglish (en)

Twitter

 • CORDIS ziņas par finansējumuEnglish (en)
 • Inovācijas savienībaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?