Tutkimus ja innovointi


Innovointi on keskeisessä asemassa EU:n kasvua ja kehitystä edistävässä strategiassa.

EU-maiden olisi investoitava 3 % bruttokansantuotteestaan (BKT) tutkimus- ja kehittämistoimintaan vuoteen 2020 mennessä (1 % julkista rahoitusta, 2 % yksityissektorin investointeja). Näin voitaisiin luoda arviolta 3,7 miljoonaa uutta työpaikkaa ja kasvattaa EU:n vuotuista BKT:ta lähes 800 miljardilla eurolla.

Innovaatiounionihankkeen English tarkoituksena on keskittää EU:n ponnisteluja ja kansainvälistä yhteistyötä, jotka liittyvät nykyajan keskeisiin haasteisiin, energiaan, elintarviketurvallisuuteen, ilmastonmuutokseen ja väestön ikääntymiseen. Siinä pyritään julkisen sektorin toimilla stimuloimaan yksityissektoria ja poistamaan esteitä, jotka haittaavat uusien ideoiden tuloa markkinoille. Tällaisia esteitä ovat mm. rahoituksen puute, tutkimusjärjestelmien ja markkinoiden hajanaisuus, julkisten hankintojen liian vähäinen käyttö innovaatiotarkoituksiin sekä standardoinnin hitaus.

EU valmistelee parhaillaan myös yhtenäistä eurooppalaista tutkimusaluetta English. Sen ansiosta eurooppalaiset tutkijat voivat työskennellä missä tahansa EU:n alueella, ja eri maiden yhteistyötä tuetaan ja tiivistetään.

EU:n rahoitus

Tammikuussa 2014 EU käynnisti uusimman seitsenvuotisen tutkimusohjelmansa. Se on nimeltään Horisontti 2020 English, ja sen kautta kanavoidaan lähes 80 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Tämä vahva EU:n rahoitusosuus houkuttaa mukaan investointeja myös yksityissektorilta ja jäsenmaiden kansallisilta viranomaisilta. Horisontti 2020 yhdistää kaiken tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteen ohjelmaan.

Horisontti 2020-ohjelman tavoitteena on:

 • EU:n aseman lujittaminen tiedemaailmassa (24,4 miljardia euroa mukaan luettuna 13 miljardia euroa Euroopan tutkimusneuvostolta English)
 • teollisuuden innovointijohtajuuden turvaaminen (17 miljardia euroa) – mukaan luettuina investointi avainteknologioihin, toimenpiteitä pääoman saatavuuden lisäämiseksi sekä tuki pienyrityksille
 • keskeisten yhteiskunnallisten aiheiden tutkimus – esimerkiksi ilmastonmuutos, kestävä liikenne, uusiutuva energia, elintarviketurvallisuus ja väestön ikääntyminen (24,4 miljardia euroa).

Horisontti 2020 -ohjelman pyrkimyksenä on

 • varmistaa, että teknologiset läpimurrot jalostetaan kaupallisesti elinkelpoisiksi tuotteiksi (saatetaan julkisia rahoittajia ja yksityisiä yrityksiä yhteistyöhön)
 • tehostaa kansainvälistä tutkimus- ja innovointiyhteistyötä English (kutsutaan EU:n ulkopuolisia maita ja organisaatioita mukaan osallistumaan) 
 • kehittää eurooppalaista tutkimusaluetta English.

Muut tutkimus- ja innovointitoiminnassa mukana olevat EU-toimielimet

 • EU:n Yhteinen tutkimuskeskus (YTK) English on komission osasto, joka antaa tieteellistä ja teknistä tukea EU:n toimintapolitiikkojen suunnittelulle, kehittämiselle, toteutukselle ja seurannalle.
 • Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) English tukee etenkin tieteen eturintaman tutkimusta.
 • Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) English hallinnoi noin puolta EU:n tutkimusrahoituksesta.
 • Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) English hallinnoi useita EU-ohjelmia, joilla edistetään pk-yritysten toimintaa.
 • Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) English hallinnoi Euroopan laajuisten liikenneverkkojen toteutusta. 
 • Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti English edistää korkeakoulujen ja tutkimus/innovointielinten yhteistyötä osaamis- ja innovointiyhteisöjen kautta.

Sivun alkuun

Tutkimus ja innovointi

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

 • InnovaatiounioniEnglish (en)

Twitter

 • Cordis Funding News – tietoa tutkimus- ja kehitysrahoituksestaEnglish (en)
 • InnovaatiounioniEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.