Έρευνα και καινοτομία


Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να επενδύουν το 3% του ΑΕΠ τους στην Ε&Α μέχρι το 2020 (1% δημόσια χρηματοδότηση, 2% επενδύσεις ιδιωτικού τομέα). Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και θα αυξηθεί το ετήσιο ΑΕΠ της ΕΕ κατά 800 περίπου δισ. ευρώ.

Με την πρωτοβουλία "Ένωση της Καινοτομίας" English η ΕΕ εστιάζει τις προσπάθειες – και τη συνεργασία της με τρίτες χώρες – στην επιτυχή αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας: ενέργεια, επισιτιστική ασφάλεια, κλιματική αλλαγή και γήρανση του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, το δημόσιο παρεμβαίνει για να παρέχει κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα και να αίρει τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των καινοτόμων ιδεών στην αγορά. Τέτοιου είδους εμπόδια είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, ο κατακερματισμός των ερευνητικών προγραμμάτων και αγορών, η περιορισμένη χρήση δημόσιων διαγωνισμών για την καινοτομία και οι καθυστερήσεις στη θέσπιση προτύπων.

Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να δημιουργήσει έναν ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας English, εντός του οποίου οι ερευνητές θα μπορούν να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ, ενώ θα παρέχεται στήριξη στη διασυνοριακή συνεργασία.

Χρηματοδότηση από την ΕΕ

Τον Ιανουάριο του 2014, η ΕΕ εγκαινίασε το νέο 7ετές ερευνητικό πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" English. Σχεδόν 80 δισ. ευρώ προερχόμενα από πόρους της ΕΕ θα διατίθενται μέχρι το 2020 – πέρα από τις ιδιωτικές και εθνικές δημόσιες επενδύσεις που θα προσελκύσουν τα χρήματα αυτά. Το πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα είδη των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων υπέρ της έρευνας και της καινοτομίας.

Στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • να ενισχυθεί η θέση της ΕΕ στον τομέα της επιστημονικής έρευνας (πόροι ύψους 24,4 δισ. ευρώ – εκ των οποίων 13 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας English)
 • να ενισχυθεί η βιομηχανική καινοτομία (17 δισ. ευρώ) - το ποσό αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες, μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων
 • να αντιμετωπιστούν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, οι βιώσιμες μεταφορές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ασφάλεια των τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια, η γήρανση του πληθυσμού (24,4 δισ. ευρώ).

Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" θα επιδιώξει:

 • οι τεχνολογικές ανακαλύψεις να μετατρέπονται σε βιώσιμα προϊόντα με πραγματικές εμπορικές δυνατότητες - μέσω της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων με τη βιομηχανία και τις δημόσιες αρχές
 • να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία για την έρευνα και την καινοτομία English, καλώντας σε συμμετοχή τρίτες χώρες και φορείς  
 • να αναπτύξει περαιτέρω τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας English.

Άλλοι φορείς της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας

 • Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) English – υπηρεσία της Επιτροπής η οποία παρέχει ανεξάρτητη, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις πολιτικές της ΕΕ.
 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (EΣΕ) English  το οποίο στηρίζει κυρίως φιλόδοξα και πρωτοποριακά ερευνητικά σχέδια.
 • Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ) English – ο οποίος διαχειρίζεται το ήμισυ περίπου των επιχορηγήσεων έρευνας που χρηματοδοτεί η ΕΕ.
 • Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) English – ο οποίος διαχειρίζεται πολλά προγράμματα της ΕΕ για τη στήριξη των επιχειρήσεων.
 • Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) English – ο οποίος διαχειρίζεται την υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών της ΕΕ. 
 • Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας English – το οποίο δημιουργεί εταιρικές σχέσεις μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων έρευνας/καινοτομίας, τις λεγόμενες "κοινότητες γνώσης και καινοτομίας".

Αρχή σελίδας

Έρευνα και καινοτομία

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

 • Ένωση καινοτομίαςEnglish (en)

Twitter

 • CORDIS - Ειδήσεις για τη χρηματοδότησηEnglish (en)
 • Ένωση καινοτομίαςEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;