Forskning og innovation


Innovation har fået en central placering i EU's strategi for vækst og beskæftigelse.

EU-landene opfordres til at investere 3 % af deres BNP i forskning og udvikling senest i 2020 (1 % offentlig finansiering og 2 % investering fra den private sektor). Dette ventes at skabe 3,7 millioner job og øge EU's BNP med næsten 800 millioner euro årligt.

Initiativet Innovation i EU English skal målrette Europas bestræbelser – og samarbejdet med landene uden for EU – mod vores tids store spørgsmål: energi, fødevaresikkerhed, klimaforandringer og en aldrende befolkning. Initiativet indebærer, at det offentlige er med til at stimulere den private sektor og fjerne flaskehalse, som forhindrer idéer i at komme på markedet – bl.a. manglende finansiering, fragmenterede forskningssystemer og -markeder, dårlig udnyttelse af offentlige kontrakter til innovation og langsom fastsættelse af standarder.

EU arbejder også på at skabe et fælles europæisk forskningsrum English, hvor forskerne vil kunne arbejde overalt i EU, og samarbejdet over grænserne støttes og tilskyndes.

EU-støtte

I januar 2014 lancerede EU sit seneste 7-årige forskningsprogram - Horisont 2020 English. Der er næsten 80 milliarder euro til rådighed i EU-støtte frem til 2020 – ud over de private og nationale investeringer pengene vil tiltrække. Programmet samler alle de midler, der stilles til rådighed til forskning og innovation i ét.

Dets mål er at:

 • styrke EU's position inden for forskning (24,4 milliarder euro – herunder støtte på 13 milliarder euro til Det Europæiske Forskningsråd English)
 • styrke industriel innovation (17 milliarder euro) – blandt andet investering i vigtige teknologier, bedre adgang til kapital og støtte til små virksomheder
 • finde løsninger på store samfundsmæssige spørgsmål som klimaforandringer, bæredygtig transport, vedvarende energi, fødevaresikkerhed og fødevaresikring og den aldrende befolkning (24,4 milliarder euro).

Horisont 2020 skal:

 • sikre, at teknologiske gennembrud udvikles til rentable produkter med et reelt kommercielt potentiale – ved at etablere partnerskaber med erhvervslivet og det offentlige
 • sætte skub i internationalt samarbejde om forskning og innovation English – ved at invitere lande og organisationer uden for EU til at deltage 
 • udvikle det europæiske forskningsrum English yderligere.

Andre forsknings- og innovationsorganer i EU

 • Det Fælles Forskningscenter (JRC) English – Kommissionens interne tjeneste, som yder uafhængig, evidensbaseret videnskabelig og teknisk støtte til udformningen af EU's politikker.
 • Det Europæiske Forskningsråd (EFR) English støtter særlig ambitiøs og ny forskning.
 • Forvaltningsorganet for Forskning (REA) English – forvalter cirka halvdelen af alle EU-støttede forskningslegater.
 • Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) English – forvalter adskillige EU-programmer for virksomhedsstøtte.
 • Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) English – forvalter gennemførelsen af EU's transeuropæiske transportnet. 
 • Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi English – etablerer partnerskaber mellem højere uddannelsesinstitutioner og forsknings- og innovationsorganer: "videns- og innovationsfællesskaber".

Til toppen

Forskning og innovation

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

 • Innovation i EUEnglish (en)

Twitter

 • CORDIS Funding NewsEnglish (en)
 • Innovation i EUEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?