Flerspråkighet


Utöver de 24 officiella EU-språken talas det många regionala språk och minoritetsspråk i Europa. EU vill skydda den språkliga mångfalden och främja språkinlärning.

Officiella EU-språk

De 28 EU-ländernas flaggor © EU

Det finns idag 24 officiella EU-språk.

De officiella EU-språken är bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Lyssna på EU-språken

Som EU-medborgare kan du kommunicera med EU-institutionerna på vilket som helst av dessa språk och få svar på samma språk. Alla EU-förordningar och andra rättsakter publiceras på de officiella språken, utom på iriska (enligt tillfälliga regler översätts bara förordningar som antagits av både ministerrådet och Europaparlamentet till iriska).

I Europaparlamentet har de folkvalda också rätt att tala vilket som helst av de officiella EU-språken.

Språk som används på europa.eu

Informationen på europa.eu finns tyvärr inte på alla officiella språk. Men basfakta om EU:s verksamhet och hur man söker pengar hittar du på alla språk. Övrigt innehåll finns på ett eller några av de största EU-språken.

Regionala språk och minoritetsspråk

Det finns över 60 regionala språk eller minoritetsspråk i EU som talas av cirka 40 miljoner människor. Här finns baskiska, frisiska, jiddisch, katalanska, samiska och walesiska.

EU finansierar initiativ som ska skydda och främja minoritetsspråk.

Språkinlärning

Olika ordböcker i en bokhylla © iStockphoto

Att lära sig andra språk redan som barn har många fördelar.

Ett av målen för EU:s flerspråkighetspolitik är att alla i EU ska tala två språk utöver sitt modersmål. Det effektivaste sättet är att låta barn lära sig två främmande språk redan som små. Det har visat sig att detta leder till både snabbare språkinlärning och fördjupade kunskaper i modersmålet.

EU stöder språkinlärning för att

  • bättre språkkunskaper ger människor större möjligheter att studera och arbeta i andra EU-länder och bättre karriärmöjligheter överlag
  • kunskaper i främmande språk underlättar förståelsen för andra kulturer, vilket är oumbärligt för oss som lever tillsammans i ett flerspråkigt och multikulturellt Europa
  • företag behöver flerspråkig personal som kan göra affärer i hela EU
  • språkindustrin – översättning och tolkning, språkundervisning, språkteknik osv. – är en av de snabbast växande branscherna.

En Eurobarometerundersökning från 2012 visar att européerna är mycket positivt inställda till flerspråkighet. 98 procent anser att goda kunskaper i främmande språk är viktigt för deras barns framtid. 88 procent anser att de själva har nytta av kunskaper i andra språk än modersmålet. 72 procent stöder EU:s mål att alla ska lära sig minst två främmande språk och 77 procent tycker att bättre språkkunskaper borde vara en politisk prioritet.

Till början

Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

  • Tolka för EUEnglish (en)
  • Översätta för EU English (en)

Twitter

  • Tolka för EUEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?