Večjezičnost


Poleg 24 uradnih jezikov govorimo v Evropski uniji še številne regionalne in manjšinske jezike. Evropska unija si prizadeva obvarovati to jezikovno različnost in spodbuja učenje tujih jezikov.

Uradni jeziki

Zastave 28 držav članic EU © EU

EU ima zdaj 24 uradnih jezikov.

Uradni jeziki EU so: angleški, bolgarski, češki, danski, estonski, finski, francoski, grški, hrvaški, irski, italijanski, latvijski, litovski, madžarski, malteški, nemški, nizozemski, poljski, portugalski, romunski, slovaški, slovenski, španski in švedski jezik.

Kako zvenijo uradni jeziki EU

Državljani imajo pravico, da institucijam EU pišejo v kateremkoli uradnem jeziku in da v istem jeziku prejmejo tudi odgovor. Vse uredbe in drugi zakonodajni dokumenti EU so objavljeni v vseh uradnih jezikih, izjema velja samo za irščino (po sedanji začasni ureditvi so v irščino prevedene samo uredbe, ki jih skupaj sprejmeta Svet EU in Evropski parlament).

Tudi poslanci Evropskega parlamenta imajo pravico, da govorijo v kateremkoli uradnem jeziku EU.

Jeziki na portalu EUROPA

Številnih spletnih informacij o EU in njenih dejavnostih ne moremo objaviti v vseh uradnih jezikih. V vseh jezikih tako objavljamo splošne informacije o politikah EU, preostale vsebine pa v najbolj razširjenih jezikih EU.

Regionalni in manjšinski jeziki

V EU je več kot 60 avtohtonih regionalnih oziroma manjšinskih jezikov, ki jih govori približno 40 milijonov ljudi, denimo katalonščina, baskovščina, frizijščina, samijščina, valižanščina in jidiš.

Njihov pravni status je sicer v pristojnosti držav EU, te jih tudi podpirajo, toda Evropska komisija ohranja dialog z njimi in v okviru možnosti spodbuja jezikovno različnost. Pobude v zvezi z ohranjanjem in uveljavljanjem manjšinskih jezikov tako lahko prejmejo finančno podporo novega programa EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus+ .

Učenje jezikov

Večjezični slovarji na knjižni polici © iStockphoto

Zgodnje učenje tujega jezika je za otroke lahko zelo koristno.

Evropska unija si s politiko večjezičnosti med drugim prizadeva tudi za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega govoril še dva tuja jezika. Najlaže bi bilo to uresničiti tako, da bi se dveh tujih jezikov začeli učiti že v zgodnjem otroštvu. Dejstva namreč kažejo, da je učenje jezikov tako hitrejše, izboljša se tudi znanje materinščine.

EU podpira učenje jezikov:

  • z boljšim znanjem jezikov se bodo otroci, mladi in odrasli laže odločili za študij oziroma delo v drugi državi EU in si na splošno povečali možnosti za zaposlitev,
  • znanje tujih jezikov olajša razumevanje drugih kultur, kar je nujno v večjezični in večkulturni Evropi,
  • podjetja potrebujejo zaposlene, ki govorijo več jezikov, da lahko uspešno poslujejo po vsej Evropi,
  • jezikovni sektor – prevajanje in tolmačenje, poučevanje jezikov, jezikovne tehnologije itd. – je med najhitreje rastočimi panogami gospodarstva.

Zadnja anketa Eurobarometra o Evropejcih in jezikih pdf - 8 MB [8 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr) (2012) kaže, da je odnos Evropejcev do večjezičnosti zelo pozitiven. 98 % vprašanih meni, da je znanje tujega jezika koristno za otrokovo prihodnost, 88 % jih meni, da znanje tujih jezikov koristi tudi njim. 72 % jih podpira prizadevanje EU, da bi se moral vsakdo naučiti vsaj dva tuja jezika, 77 % jih meni, da bi moralo biti spodbujanje učenja jezikov prednostna politična naloga.

Na vrh

Na vrhOstanite povezani

Facebook

  • Tolmačenje za EvropoEnglish (en)
  • Prevajanje za EU English (en)

Twitter

  • Tolmačenje za EUEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?