Wielojęzyczność


Oprócz 24 urzędowych języków UE w Europie używa się wielu języków regionalnych i języków mniejszości. UE stara się dbać o tę różnorodność i propagować naukę języków obcych.

Języki urzędowe

Flagi 28 państw członkowskich UE © UE

W UE obowiązują 24 języki urzędowe.

Są nimi obecnie: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

Posłuchaj, jak brzmią języki państw UE

Obywatele Unii mogą zwracać się do instytucji UE w każdym z tych języków. Odpowiedź mają prawo otrzymać w tym samym języku. Wszystkie rozporządzenia UE i inne akty prawne publikowane są we wszystkich językach urzędowych z wyjątkiem irlandzkiego (zgodnie z uregulowaniami przejściowymi na ten język tłumaczone są tylko rozporządzenia wydawane wspólnie przez Radę UE i Parlament Europejski).

W Parlamencie Europejskim posłowie mogą przemawiać w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Języki portalu EUROPA

Nie wszystkie informacje o UE i jej działalności, które znajdują się w tym portalu, są dostępne we wszystkich językach urzędowych. W ten sposób prezentuje się tylko podstawowe informacje o polityce UE oraz dokumenty związane z możliwością uzyskania wsparcia finansowego. Pozostałe informacje są publikowane w najbardziej rozpowszechnionych językach UE.

Języki regionalne i języki mniejszości

Na obszarze UE używa się ponad 60 lokalnych języków regionalnych lub języków mniejszości. Mówi nimi ok. 40 milionów osób. Do języków tych należą: kataloński, baskijski, fryzyjski, lapoński, walijski i jidysz.

UE stawia sobie za cel ochronę i propagowanie języków mniejszości, dlatego też finansuje szereg inicjatyw temu służących.

Nauka języków obcych

Słowniki różnych języków stojące na półce © iStockphoto

Nauka języków obcych już od najmłodszych lat przynosi wiele korzyści

Każdy mieszkaniec UE powinien w założeniu posługiwać się – poza językiem ojczystym – jeszcze dwoma innymi językami. Najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia tego celu jest zapewnienie, by dzieci od najmłodszych lat miały do czynienia z dwoma językami obcymi. Istnieją dowody, że takie podejście pomaga w szybszym uczeniu się języków obcych i w sprawniejszym posługiwaniu się językiem ojczystym.

UE wspiera naukę języków, ponieważ:

  • kompetencje językowe umożliwiają dzieciom i młodzieży naukę, a dorosłym − naukę i pracę w innych krajach, polepszają też ich perspektywy zatrudnienia
  • znajomość języków pomaga budować więzi między różnymi kulturami i jest niezbędna w wielojęzycznej i wielokulturowej Europie
  • przedsiębiorstwa, które chcą z powodzeniem prowadzić działalność w całej Europie, potrzebują pracowników posługujących się wieloma językami
  • sektor językowy – tłumaczenia pisemne i ustne, nauczanie języków, technologie językowe itp. – jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki.

Według najnowszego badania Eurobarometru dotyczącego Europejczyków i języków (z 2012 roku) Europejczycy mają bardzo pozytywny stosunek do wielojęzyczności. 98 proc. uważa, że znajomość języków ma duże znaczenie dla przyszłości ich dzieci. 88 proc. sądzi, że znajomość języka obcego przynosi korzyści im samym. 72 proc. popiera unijny cel polegający na tym, że każdy Europejczyk powinien nauczyć się co najmniej dwóch języków obcych, a 77 proc. twierdzi, że doskonalenie kompetencji językowych powinno być priorytetem polityki.

Początek strony

Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

  • Tłumaczenia konferencyjne w instytucjach UEEnglish (en)
  • Tłumaczenie pisemne dla Europy English (en)

Twitter

  • Tłumaczenia konferencyjne w instytucjach UEEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?