Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-multilingwiżmu


Apparti mill-24 ilsien uffiċjali tal-UE, fl-Ewropa mitkellma ħafna lingwi reġjonali u minoritarji. L-UE tipprova minn kollox biex tipproteġi din id-diversità lingwistika u biex tippromwovi t-tagħlim tal-lingwi.

Lingwi uffiċjali

Il-bnadar tat-28 membru tal-UE © UE

Attwalment hemm 24 ilsien uffiċjali fl-UE.

Il-lingwi uffiċjali attwali tal-UE huma: il-Bulgaru, il-Kroat, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, l-Irlandiż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol u l-Isvediż.

Isma xi ħaġa b'kull lingwi uffiċjali tal-UE

Bħala ċittadin tal-UE, tista’ tikkomunika mal-istituzzjonijiet tal-UE bi kwalunkwe minn dawn l-ilsna, u int intitolat tirċievi tweġiba bl-istess lingwa. Ir-regolamenti kollha tal-UE u dokumenti leġiżlattivi oħra huma ppubblikati b’kull waħda minn dawn il-lingwi, minbarra l-Irlandiż (taħt arranġament temporanju, huma biss ir-regolamenti adottati kemm mill-Kunsill tal-UE u l-Parlament Ewropew li jinqalbu għall-Irlandiż).

Fil-Parlament Ewropew, ir-rappreżentanti eletti min-nies għandhom ukoll id-dritt li jitkellmu fi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE.

Il-lingwi użati fil-websajt EUROPA

L-ammont kbir ta' informazzjoni fuq l-internet dwar l-UE u l-attivitajiet tagħha ma tistax tingħata f'kull lingwa uffiċjali. L-UE toffri, bl-ilsna kollha, tagħrif essenzjali dwar il-politiki tagħha. Kontenut ieħor jingħata bil-lingwi l-aktar mitkellma fl-UE.

Lingwi reġjonali jew minoritarji

L-UE jinsabu fiha aktar minn 60 lingwa indiġeni reġjonali jew lingwi minoritarji, mitkellma minn madwar 40 miljun persuna. Dawn jinkludu l-Katalan, il-Bask, il-Frisjan, is-Saami, iċ-Ċeltiku u l-Yiddish.

l-istatus legali u l-appoġġ ta' dawn il-lingwi huma f’idejn il-gvernijiet tal-Istati Membri tal-UE, iżda l-Kummissjoni żżomm djalogu miftuħ magħhom, u tħeġġeġ id-diversità lingwistika sa fejn ikun possibbli. Inizjattivi biex tħares u tippromwovi l-ilsna minoritarji, b'mod partikulari permezz tat-tagħlim, jistgħu jieħdu finanzjament permezz ta' Erasmus+ , il-programm il-ġdid tal-UE għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport.

It-tagħlim tal-lingwi

Bosta dizzjunarji multilingwi fuq xkaffa © iStockphoto

Huwa tajjeb ħafna li nrawmu lit-tfal ta' età żgħira b'lingwi ġodda.

Għan wieħed tal-politika tal-UE dwar il-multilingwiżmu hu li kull Ewropew ikun jaf jitkellem b’2 lingwi apparti minn ilsien pajjiżu. L-aktar mod effettiv biex jinkiseb dan ikun li t-tfal jitgħallmu żewġ ilsna barranin minn età bikrija. L-evidenza tissuġġerixxi li dan jista' jirriżulta f'tagħlim tal-lingwi aktar malajr u f'kapaċitajiet aktar avvanzati fil-lingwa materna.

L-UE tipprovdi appoġġ għat-tagħlim tal-lingwi minħabba li:

  • il-ħiliet lingwistiċi tajbin fit-tfal, iż-żgħażagħ, u l-adulti jippermettulhom jistudjaw u/jew jaħdmu f’pajjiżi oħra tal-UE, filwaqt li jtejbu l-prospetti tax-xogħol tagħhom b’mod ġenerali
  • l-għarfien tal-lingwi barranin jiffaċilita l-komprensjoni kulturali, li hu essenzjali biex ngħixu flimkien f’Ewropa multilingwi u multikulturali
  • in-negozji jinħtiġilhom staff multilingwi biex ikunu jistgħu joperaw b'mod effettiv fl-Ewropa kollha
  • l-industrija tal-lingwi – it-traduzzjoni u l-interpretazzjoni, it-tagħlim tal-lingwi, it-teknoloġija lingwistika, eċċ. – hi waħda mill-oqsma li qed jikbru b'rata mgħaġġla fl-ekonomija.

L-aħħar stħarriġ tal-UE dwar l-Ewropej u l-lingwi tagħhom pdf - 8 MB [8 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr) (Ewrobarometru 2012) juri li l-Ewropej għandhom attitudni tassew pożittiva lejn il-multilingwiżmu. 98% iqisu l-ħakma tal-ilsna barranin utli għall-ġejjieni ta' wliedhom. 88% jaħsbu li l-għarfien ta’ ilsna oħra apparti lsien twelidhom huwa utli għalihom infushom. 72% jaqblu mal-għan tal-UE li kulħadd għandu jitgħallem tal-inqas żewġt ilsna barranin, u 77% jaħsbu li t-titjib tal-ħiliet lingwistiċi għandu jkun prijorità politika.

Fuq

FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

  • Ninterpretaw għall-EwropaEnglish (en)
  • Nittraduċu għall-Ewropa English (en)

Twitter

  • Ninterpretaw għall-EwropaEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?