Navigacijski put

Višejezičnost


Uz 24 službena jezika EU, u Europi se govore brojni regionalni i manjinski jezici. EU nastoji zaštititi tu jezičnu raznolikost i promicati učenje jezika.

Službeni jezici

Zastave 28 članica EU (c) EU

EU danas ima 24 službena jezika.

Trenutačno su službeni jezici EU: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i talijanski.

Poslušajte primjere službenih jezika EU

Kao državljanin EU-a možete komunicirati s institucijama EU-a na bilo kojem od tih jezika i imate pravo dobiti odgovor na istom jeziku. Sve zakonske odredbe i ostali pravni dokumenti objavljuju se na svim tim jezicima osim irskog (koji se koristi po privremenoj uredbi, tako da se na irski jezik prevode samo one odredbe koje su usvojili i Vijeće EU i Europski Parlament).

Izabrani zastupnici naroda u Europskom parlamentu imaju pravo govoriti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.

Jezici koji se koriste na web stranici EUROPA

Nemoguće je pružiti ogromnu količinu informacija o Europskoj uniji i svim njezinim aktivnostima na webu na svim službenim jezicima. EU na svim jezicima pruža osnovne opće informacije o svojim politikama i dokumentima koji se tiču mogućnosti financiranja. Ostali sadržaj daju se na najrasprostranjenijim jezicima EU.

Regionalni jezici i jezici nacionalnih manjina

U Europskoj uniji koristi se više od 60 nacionalnih regionalnih ili manjinskih jezika, a govori ih oko 40 milijuna govornika. To su, između ostalih, katalonski, baskijski, frizijski, saami, velški i jidiš.

EU u okviru svojih politika štiti i promiče manjinske jezike financiranjem odgovarajućih inicijativa.

Učenje jezika

Nekoliko višejezičnih rječnika na polici (c) iStockphoto

Upoznavanje djece sa stranim jezicima od rane dobi može biti vrlo korisno.

Jedan od ciljeva politike višejezičnosti EU jest da svaki Europljanin uz svoj jezik govori još dva strana jezika. To se može najučinkovitije postići tako da djeca od najranije dobi uče dva strana jezika. Dokazano je da se jezici tako brže uče, a brže se stječu i napredne vještine korištenja materinjeg jezika.

EU pruža podršku za učenje jezika radi:

  • stjecanja boljih jezičnih vještina kod djece, mladih i odraslih, što će im pomoći u učenju i/ili radu u drugim zemljama EU, uz istovremeno općenito poboljšanje zapošljivosti
  • poznavanje stranih jezika olakšava međusobno razumijevanje različitih kultura, a to je bitno za suživot u višejezičnoj i multikulturalnoj Europi
  • poslovni subjekti trebaju zaposlenike koji poznaju više jezika kako bi mogli učinkovito poslovati u cijeloj Europi
  • jezično poslovno područje - prijevodi i tumačenje, učenje jezika, jezične tehnologije itd. spadaju u gospodarska područja s najbržim rastom.

Najnovije istraživanje Eurobarometra o Europljanima i njihovim jezicima (iz 2012. godine) pokazuje da Europljani imaju vrlo pozitivan stav prema višejezičnosti. 98% ih smatra da je usvajanje stranih jezika korisno za budućnost njihove djece. 88% ih smatra da im je uz materinji korisno poznavanje i drugih jezika. 72% ih se slaže s ciljem EU da svatko treba naučiti najmanje dva strana jezika, a 77% ih misli da bi bolje usvajanje jezičnih vještina trebala biti prioritetna politika.

Vrh

VrhOstanite povezani

Facebook

  • Tumačenje za EuropuEnglish (en)
  • Prevođenje za EuropuEnglish (en)

Twitter

  • Usmeno prevođenje za EUEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?