Navigacijski put

Višejezičnost


Osim 24 službena jezika EU-a, u Europi se govore mnogi regionalni i manjinski jezici. EU nastoji zaštititi jezičnu raznolikost i promicati učenje jezika.

Službeni jezici

Zastave 28 članica EU-a © EU

Službenih je jezika u EU-u trenutačno 24.

Službeni jezici EU-a su: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski i švedski, talijanski.

Poslušajte kako zvuče službeni jezici EU-a

Građanin EU-a može komunicirati s institucijama EU-a na bilo kojem od navedenih jezika i ima pravo primiti odgovor na istom jeziku. Svi propisi EU-a i ostali zakonodavni akti objavljuju se na svakom od tih jezika, osim na irskom (u okviru privremenog dogovora, samo propisi koje su donijeli i Vijeće i Europski parlament prevode se na irski.)

U Europskom parlamentu izabrani predstavnici naroda imaju pravo govoriti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.

Jezici koji se koriste na web-mjestu EUROPA

Golema količina informacija na internetu o EU-u i svim njegovim aktivnostima ne može se pružiti na svakom službenom jeziku. EU nudi osnovne opće informacije na svim jezicima o svojim politikama. Ostali sadržaji nude se na jezicima EU-a koji imaju najviše govornika.

Regionalni i manjinski jezici

U EU-u ima više od 60 autohtonih regionalnih ili manjinskih jezika koje govori oko 40 milijuna ljudi. Oni uključuju katalonski, baskijski, frizijski, sami, velški i jidiš.

Pravni status tih jezika i potpora njima u rukama je vlada država članica EU-a, ali Komisija održava otvoreni dijalog s državama kako bi u što većoj mjeri dala potporu jezičnoj raznolikosti. Inicijative za zaštitu i promicanje manjinskih jezika, posebno podukom i učenjem, mogu biti financirane iz programa Erasmus+ , novog programa EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Učenje jezika

Nekoliko višejezičnih rječnika na polici © iStockphoto

Veoma korisno može biti uvođenje stranih jezika djeci od rane dobi.

Jedan je od ciljeva politike višejezičnosti EU-a da svaki Europljanin govori dva jezika pored svoga materinjega. Najučinkovitiji način da se to postigne je da se uvedu dva jezika djeci od rane dobi. Dokazano je da to pridonosi bržem učenju jezika i naprednijim vještinama u materinjem jeziku.

EU podupire učenje jezika jer:

  • poboljšanje jezičnih vještina kod djece, mladih i odraslih omogućit će većem broju njih da studiraju i/ili rade u drugim državama članicama EU-a, općenito time poboljšavajući mogućnosti zapošljavanja
  • znanje stranih jezika olakšava razumijevanje među kulturama, što je osnovno za suživot u višejezičnoj i multikulturnoj Europi
  • poduzeća trebaju višejezično osoblje da bi učinkovito poslovali diljem Europe
  • jezične djelatnosti – pismeno i usmeno prevođenje, podučavanje jezika, jezične tehnologije itd. – jedno je od najbrže rastućih područja gospodarstva.

Najnovije istraživanje EU-a o Europljanima i njihovim jezicima PDFDeutschEnglishfrançais (Eurobarometar 2012.) pokazuje da Europljani imaju vrlo pozitivan stav prema višejezičnosti. Ukupno 98 % smatra savladavanje stranih jezika korisnim za budućnost svoje djece, 88 % misli da je znanje drugih jezika osim materinjeg korisno njima samima, 72 % slaže se da je cilj EU-a da svatko treba naučiti barem dva strana jezika, a 77 % misli da poboljšanje jezičnih vještina treba biti prioritet politike.

Vrh

VrhOstanite povezani

Facebook

  • Tumačenje za EuropuEnglish (en)
  • Prevođenje za EuropuEnglish (en)

Twitter

  • Usmeno prevođenje za EUEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?