Cosán nascleanúna

Ilteangachas


De bhreis ar 24 teanga oifigiúil an AE, is iomaí teanga réigiúnach agus mionteanga a labhraítear san Eoraip. Féachann an AE leis an éagsúlacht teanga sin a chosaint agus le foghlaim na dteangacha a chur chun cinn.

Teangacha oifigiúla

Bratacha an 28 Ballstát den AE © AE

24 teanga oifigiúil atá ag an AE faoi láthair.

Seo a leanas na teangacha oifigiúla sin: an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualannais agus an Ungáiris.

Éist le samplaí de theangacha oifigiúla an AE

Mar shaoránach de chuid an AE, féadfaidh tú cumarsáid a dhéanamh le hinstitiúidí an AE in aon cheann de na teangacha sin, agus freagra a fháil sa teanga sin. Foilsítear rialacháin agus cáipéisí reachtacha eile an AE i ngach ceann de na teangacha sin, seachas sa Ghaeilge (ós rud é go bhfuil maolú sealadach i bhfeidhm agus nach n-aistrítear go Gaeilge ach na rialacháin uile a bhfuil comhghlacadh leo ag an gComhairle agus ag an bParlaimint).

Fairis sin, i bParlaimint na hEorpa, tá sé de cheart ag ionadaithe tofa na ndaoine labhairt in aon teanga oifigiúil de chuid an AE.

Teangacha a úsáidtear ar an suíomh gréasáin EUROPA

Tá an oiread sin eolais ar an ngréasán faoin AE agus a chuid gníomhaíochtaí uile nach féidir é ar fad a chur ar fáil i ngach teanga oifigiúil. Tugann an AE eolas bunúsach ginearálta faoina bheartais, agus cáipéisí a bhaineann le deiseanna maoinithe, i ngach teanga. Tugtar ábhar eile sna teangacha is forleithne a labhraítear san AE.

Teangacha réigiúnacha agus mionteangacha

Tá breis agus 60 teanga dhúchasach réigiúnach nó mionlaigh á labhairt san AE, ag thart ar 40 milliún duine. Ina measc tá an Chatalóinis, an Bhascais, an Fhreaslainnis, an tSáimis, an Bhreatnais agus an Ghiúdais.

Is é beartas an AE mionteangacha a chosaint agus a chur chun cinn trí mhaoiniú a thabhairt do thionscnaimh ábhartha a bhfuil na haidhmeanna sin acu.

Foghlaim teangacha

Roinnt foclóirí ilteangacha ar sheilf leabhar © iStockphoto

Téann sé go mór chun tairbhe do leanaí teangacha iasachta a fhoghlaim go luath ina saol.

Tá sé ar cheann de chuspóirí bheartas ilteangachais an AE go labhródh gach Eorpach dhá theanga sa bhreis ar a theanga dhúchais. An dóigh is fearr chun é sin a bhaint amach ná dhá theanga iasachta a mhúineadh do leanaí ag aois óg. Tá fianaise ann a thugann le tuiscint go gcuireann sé sin luas faoi fhoghlaim na dteangacha agus gur fearrde a scileanna ina dteanga dhúchais é.

Tacaíonn an AE le foghlaim na dteangacha ar na cúiseanna seo a leanas:

  • trí scileanna teanga leanaí, daoine óga agus daoine fásta a fheabhsú féadfaidh níos mó acu dul ag staidéar agus/nó ag obair i dtíortha eile den AE agus cuirfear lena ndeiseanna fostaíochta ar an iomlán
  • éascaíonn eolas ar theangacha iasachta tuiscint idirchultúrtha, rud tá riachtanach chun maireachtáil le chéile in Eoraip ilteangach, ilchultúrtha
  • tá foirne ilteangacha de dhíth ar ghnólachtaí le trádáil éifeachtach a dhéanamh ar fud na hEorpa
  • tá tionscal na dteangacha - aistriúchán agus ateangaireacht, múineadh teangacha, teicneolaíochtaí teanga, srl. - ar cheann de na réimsí is tapúla fáis sa gheilleagar.

Léiríonn an suirbhé is déanaí de chuid Eorabharaiméadair maidir le hEorpaigh agus a dteangacha (2012) go bhfuil meon iontach dearfach ag Eorpaigh i leith an ilteangachais. Dar le 98%, bheadh máistreacht ar theangacha iasachta úsáideach do thodhchaí a gcuid leanaí. Creideann 88% go bhfuil sé úsáideach teangacha eile seachas do theanga dhúchais a bheith agat. Aontaíonn 72% le cuspóir an AE gur cheart do gach duine ar a laghad dhá theanga iasachta a fhoghlaim agus ceapann 77% gur cheart feabhsú scileanna teanga a bheith ina thosaíocht beartais.

Barr

BarrFan ceangailte

Facebook

  • Ateangaireacht don EoraipEnglish (en)
  • Ag aistriú don Eoraip English (en)

Twitter

  • Ateangaireacht don AEEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?