Cosán nascleanúna

Ilteangachas


Sa bhreis ar an 24 teanga oifigiúil atá ag an AE faoi láthair, is iomaí teanga réigiúnach agus mionteanga a labhraítear san Eoraip. Féachann an AE leis an éagsúlacht teanga sin a chosaint agus le foghlaim teangacha a chur chun cinn.

Teangacha oifigiúla

Bratacha an 28 Ballstát den AE © AE

Tá 24 teanga oifigiúil ag an AE faoi láthair.

Seo a leanas na teangacha oifigiúla sin: An Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis agus an Ungáiris.

Éist le samplaí de theangacha oifigiúla an AE

Mar shaoránach de chuid an AE, féadfaidh tú cumarsáid a dhéanamh le hinstitiúidí an AE in aon cheann de na teangacha sin, agus freagra a fháil sa teanga sin. Foilsítear rialacháin agus doiciméid reachtacha eile an AE i ngach ceann de na teangacha sin, seachas sa Ghaeilge (ós rud é go bhfuil maolú sealadach i bhfeidhm agus nach n-aistrítear go Gaeilge ach na rialacháin a ghlacann an Chomhairle agus an Pharlaimint le chéile).

Fairis sin, i bParlaimint na hEorpa, tá sé de cheart ag ionadaithe tofa an phobail labhairt in aon cheann de theangacha oifigiúla an AE.

Teangacha a úsáidtear ar an suíomh gréasáin EUROPA

Tá an oiread sin eolais ar an ngréasán faoin AE agus a chuid gníomhaíochtaí uile nach féidir é ar fad a chur ar fáil i ngach teanga oifigiúil. Tugann an AE eolas bunúsach ginearálta faoina bheartais i ngach teanga. Tugtar eolas eile sna teangacha is forleithne a labhraítear san AE.

Teangacha réigiúnacha agus mionteangacha

Tá breis agus 60 teanga dhúchasach réigiúnach nó mhionlaigh san AE, teangacha atá ag thart ar 40 milliún duine. Ina measc tá an Chatalóinis, an Bhascais, an Fhreaslainnis, an tSáimis, an Bhreatnais agus an Ghiúdais.

Faoi rialtais na mBallstát a mbaineann siad leo atá sé féachaint i ndiaidh an stádais dlí atá ag na teangacha sin agus tacú leo, ach bíonn an Coimisiún i mbun plé leo go rialta ina dtaobh agus féachann sé leis an éagsúlacht teanga a chur chun cinn a oiread is féidir é. Is féidir le tionscnaimh arb é is aidhm dóibh mionteangacha a chosaint agus a chur chun cinn, go háirithe trína múineadh agus trína bhfoghlaim, is féidir leo maoiniú a fháil ó Erasmus+ , clár nua atá ag an AE le haghaidh gnóthaí oideachais, oiliúna, óige agus spóirt.

Foghlaim teangacha

Roinnt foclóirí ilteangacha ar sheilf leabhar © iStockphoto

Téann sé go mór chun tairbhe do leanaí teangacha iasachta a fhoghlaim agus iad an-óg.

Ar cheann de na cuspóirí atá ag beartas ilteangachais an AE tá dhá theanga sa bhreis ar a theanga dhúchais a bheith ag gach Eorpach. Is é dóigh is fearr leis sin a bhaint amach dhá theanga iasachta a mhúineadh do leanaí ag aois óg ar aghaidh. Tá fianaise ann a thugann le tuiscint go gcuireann sé sin luas faoi fhoghlaim teangacha agus gur fearrde a scileanna ina dteanga dhúchais é.

Tacaíonn an AE le foghlaim teangacha ar na cúiseanna seo a leanas:

  • trí scileanna teanga leanaí, daoine óga agus daoine fásta a fheabhsú féadfaidh níos mó acu dul ag staidéar agus/nó ag obair i dtíortha eile den AE agus san am céanna cuideoidh sé leo post a fháil.
  • cabhraíonn eolas ar theangacha iasachta le daoine eolas a chur ar chultúir eile, rud atá riachtanach chun maireachtáil le chéile in Eoraip ilteangach, ilchultúrtha
  • bíonn oibrithe ilteangacha de dhíth ar ghnólachtaí le trádáil éifeachtach a dhéanamh ar fud na hEorpa
  • tá tionscal na dteangacha – aistriúchán agus ateangaireacht, múineadh teangacha, teicneolaíochtaí teanga, srl. – ar cheann de na réimsí is mó fás sa gheilleagar.

Léiríonn an suirbhé is déanaí ó Eorabharaiméadair maidir le hEorpaigh agus a dteangacha (2012) pdf - 8 MB [8 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr) go bhfuil meon iontach dearfach ag Eorpaigh i leith an ilteangachais. Dar le 98% de na daoine, bheadh máistreacht ar theangacha iasachta úsáideach do thodhchaí a gcuid leanaí. Creideann 88% díobh go bhfuil sé úsáideach teangacha eile seachas do theanga dhúchais a bheith agat. Aontaíonn 72% díobh le cuspóir an AE gur cheart do gach duine ar a laghad dhá theanga iasachta a fhoghlaim agus ceapann 77% díobh gur cheart feabhsú scileanna teanga a bheith ina thosaíocht beartais.

Barr

BarrFan ceangailte

Facebook

  • Ateangaireacht don EoraipEnglish (en)
  • Ag aistriú don Eoraip English (en)

Twitter

  • Ateangaireacht don AEEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?