Monikielisyys


EU:lla on 24 virallista kieltä, mutta EU:n alueella puhutaan näiden lisäksi myös useita alue- ja vähemmistökieliä. EU pyrkii suojaamaan tätä kielellistä monimuotoisuutta ja edistämään kielten oppimista.

Viralliset kielet

EU:n 28 jäsenmaan liput © EU

EU:lla on 24 virallista kieltä.

EU:n viralliset kielet ovat tätä nykyä bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

Ääninäytteitä EU:n virallisista kielistä

EU-kansalaisilla on oikeus kommunikoida unionin toimielinten kanssa millä tahansa EU:n virallisella kielellä ja saada vastaus samalla kielellä. Kaikki EU:n direktiivit, asetukset ja muu lainsäädäntö julkaistaan kaikilla näillä kielillä iiriä lukuun ottamatta (väliaikaisen järjestelyn mukaan iiriksi käännetään ainoastaan Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin yhdessä antamat asetukset).

Euroopan parlamentin jäsenillä on parlamenttityöskentelyssä oikeus ilmaista itseään valitsemallaan virallisella EU-kielellä.

EUROPA-sivuston kielet

EUROPA-sivustolla on runsaasti tietoa EU:sta ja sen toiminnasta, eikä sen koko sisältöä voida tarjota kaikilla virallisilla kielillä. Perustiedot EU-politiikan eri aloista ovat saatavilla kaikilla kielillä, mutta sivuston muu sisältö on luettavissa vain laajimmin käytetyillä EU-kielillä.

Alue- ja vähemmistökielet

EU:ssa puhutaan yli 60:tä alkuperäistä alue- ja vähemmistökieltä. Niiden puhujia on noin 40 miljoonaa. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksi saame, katalaani, baski, friisi, kymri ja jiddiš.

Alue- ja vähemmistökielten oikeudellisesta asemasta ja tukemisesta päättää kukin EU-maa itse. Euroopan komissio käy asiasta avointa vuoropuhelua jäsenmaiden kanssa ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan edistämään kielellistä monimuotoisuutta. Opetusalan ja muihin hankkeisiin, joilla suojellaan ja edistetään vähemmistökielten asemaa, on saatavilla myös EU-rahoitusta. Tukea voi hakea EU:n uudesta koulutus-, nuoriso- ja urheilualan Erasmus+ -ohjelmasta .

Kielten oppiminen

Useita monikielisiä sanakirjoja kirjahyllyssä © iStockphoto

Vieraisiin kieliin kannattaa tutustua jo hyvin nuorena.

Yksi EU:n monikielisyyspolitiikan tavoitteista on, että jokainen eurooppalainen oppisi puhumaan äidinkielensä lisäksi kahta muuta kieltä. Tämä onnistuu parhaiten, jos lapset voivat opetella pienestä pitäen kahta vierasta kieltä. Tutkimusten mukaan näin voidaan sekä nopeuttaa kielten oppimista että parantaa lasten äidinkielen taitoja.

EU tukee kielten oppimista seuraavista syistä:

  • Kun lasten, nuorten ja aikuisten kielitaito paranee, yhä useammat eurooppalaiset voivat opiskella ja/tai työskennellä muissa EU-maissa. Hyvä kielitaito lisää muutenkin työnsaantimahdollisuuksia.
  • Vieraiden kielten taito edistää kulttuurien välistä yhteisymmärrystä, mikä on tärkeää monikielisessä ja monikulttuurisessa Euroopassa.
  • Yritykset tarvitsevat kielitaitoisia työntekijöitä voidakseen käydä kauppaa EU-markkinoilla.
  • Kieliala eli kääntäminen ja tulkkaus, kieltenopetus ja kieliteknologia on yksi nopeimmin kasvavista talouden aloista.

Viimeisimmän eurooppalaisten kielikäsityksiä koskevan EU-selvityksen pdf - 8 MB [8 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr) (Eurobarometri 2012) mukaan monikielisyys on eurooppalaisten mielestä erittäin tärkeää. EU-kansalaisista 98 prosenttia katsoo, kielitaito on heidän lastensa tulevaisuuden kannalta tärkeää. 88 prosenttia heistä on sitä mieltä, että vieraiden kielten osaaminen on erittäin hyödyllistä. 72 prosenttia kannattaa EU:n tavoitetta, jonka mukaan kaikkien pitäisi oppia vähintään kahta vierasta kieltä, ja 77 prosenttia katsoo, että kielitaidon parantamisen pitäisi olla poliittinen prioriteetti.

Sivun alkuun

Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

  • EU-elinten tulkkauspalvelutEnglish (en)
  • Komission käännöstoimen pääosasto English (en)

Twitter

  • EU:n toimielinten tulkkauspalvelutEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.