Monikielisyys


EU:ssa on 24 virallista kieltä, mutta EU:n alueella puhutaan näiden lisäksi myös useita alue- ja vähemmistökieliä. EU pyrkii suojaamaan tätä kielellistä monimuotoisuutta ja edistämään kielten oppimista.

Viralliset kielet

EU:n 28 jäsenmaan liput © EU

EU:ssa on nykyisin 24 virallista kieltä.

EU:n viralliset kielet ovat tällä hetkellä bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

Ääninäytteitä EU:n virallisista kielistä

EU-kansalaisilla on oikeus kommunikoida EU:n toimielinten kanssa millä tahansa EU:n virallisella kielellä ja saada vastaus samalla kielellä. Kaikki EU:n direktiivit, asetukset ja muu EU-lainsäädäntö julkaistaan kaikilla näillä kielillä, lukuun ottamatta iiriä (väliaikaisen järjestelyn mukaan ainoastaan Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin yhdessä antamat asetukset käännetään iiriksi).

Euroopan parlamentin jäsenillä on parlamenttityöskentelyssä oikeus ilmaista itseään valitsemallaan virallisella EU-kielellä.

EUROPA-sivuston kielet

EU:sta ja sen toiminnasta on EUROPA-sivustolla paljon tietoa, eikä sitä kaikkea voida tarjota kaikilla virallisilla kielillä. Sivustolla on kaikilla kielillä perustiedot EU-politiikan aloista sekä rahoitusmahdollisuuksiin liittyvät asiakirjat. Muu sisältö on luettavissa vain laajimmin puhutuilla EU-kielillä.

Alue- ja vähemmistökielet

EU:ssa puhutaan yli 60:tä alkuperäistä alue- ja vähemmistökieltä, ja niiden puhujia on noin 40 miljoonaa. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksi saame, katalaani, baski, friisi, kymri ja jiddiš.

EU:n poliittisena tavoitteena on edistää vähemmistökielten asemaa, ja rahoitusta on jo myönnetty useisiin tähän tähtääviin hankkeisiin.

Kielten oppiminen

Useita monikielisiä sanakirjoja kirjahyllyssä © iStockphoto

Vieraisiin kieliin kannattaa tutustua jo hyvin nuorena.

EU:n monikielisyyspolitiikan tavoitteena on, että jokainen eurooppalainen oppisi puhumaan äidinkielensä lisäksi kahta muuta kieltä. Tehokkain tapa tämän toteuttamiseksi olisi se, että lapsille opetettaisiin pienestä pitäen kahta vierasta kieltä. Tutkimusten mukaan tämä voi sekä nopeuttaa kielten oppimista että parantaa lasten äidinkielen taitoja.

EU tukee kielten oppimista seuraavista syistä:

  • Lasten, nuorten ja aikuisten kielitaidon parantaminen mahdollistaa sen, että yhä useammat eurooppalaiset voivat opiskella ja/tai työskennellä muissa EU-maissa. Hyvä kielitaito lisää työnsaantimahdollisuuksia yleensäkin.
  • Vieraiden kielten taito edistää kulttuurien välistä yhteisymmärrystä, mikä on tärkeää monikielisessä ja monikulttuurisessa Euroopassa
  • Yritykset tarvitsevat kielitaitoisia työntekijöitä voidakseen käydä tuloksellista kauppaa Euroopassa.
  • Kieliala eli kääntäminen ja tulkkaus, kieltenopetus ja kieliteknologia on yksi nopeimmin kasvavista talouden aloista.

Keväällä 2012 tehdyn eurooppalaisia ja heidän kieliään käsittelevän Eurobarometri-kyselyn mukaan monikielisyys on eurooppalaisten mielestä erittäin tärkeää. EU-kansalaisista 98 prosenttia katsoo, että kielitaito on heidän lastensa tulevaisuuden kannalta tärkeä taito. Lähes yhdeksän kymmenestä on sitä mieltä, että vieraiden kielten osaaminen on erittäin hyödyllistä. Lähes kolme neljästä (72 %) eurooppalaisesta on samaa mieltä tavoitteesta, jonka mukaan kaikille pitäisi opettaa vähintään kahta vierasta kieltä, ja 77 prosenttia katsoo, että kielitaidon parantamisen pitäisi olla poliittinen prioriteetti.

Sivun alkuun

Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

  • EU-elinten tulkkauspalvelutEnglish (en)
  • Komission käännöstoimen pääosasto English (en)

Twitter

  • EU:n toimielinten tulkkauspalvelutEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.