Διαδρομή πλοήγησης

Πολυγλωσσία


Εκτός από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στην Ευρώπη ομιλούνται πολλές περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Η ΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει αυτή τη γλωσσική πολυμορφία και να προωθήσει την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Επίσημες γλώσσες

Οι σημαίες των 28 κρατών μελών της ΕΕ © EU

Η ΕΕ έχει σήμερα 24 επίσημες γλώσσες.

Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

Ακούστε ένα δείγμα από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Ως πολίτης της ΕΕ έχετε το δικαίωμα να αποστέλλετε έγγραφα στα όργανα της ΕΕ σε οποιαδήποτε από αυτές τις γλώσσες και να λαμβάνετε απάντηση στην ίδια γλώσσα. Όλοι οι κανονισμοί της ΕΕ και άλλα νομοθετικά έγγραφα δημοσιεύονται σε κάθε μία από αυτές τις γλώσσες, εκτός από τα ιρλανδικά (σύμφωνα με μια προσωρινή ρύθμιση, μόνον οι κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταφράζονται στα ιρλανδικά).

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πολιτών έχουν επίσης το δικαίωμα να μιλούν σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο EUROPA

Ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών που υπάρχει στον ιστότοπο EUROPA για την ΕΕ και τις δραστηριότητές της δεν είναι δυνατόν να διατίθεται σε κάθε επίσημη γλώσσα. Η ΕΕ παρέχει όμως σε όλες τις γλώσσες βασικές πληροφορίες για τις πολιτικές της, καθώς και τα έγγραφα σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Άλλα είδη περιεχομένου παρέχονται στις ευρύτερα ομιλούμενες γλώσσες της ΕΕ.

Περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες

Στην ΕΕ υπάρχουν πάνω από 60 αυτόχθονες περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες που ομιλούνται από 40 περίπου εκατομμύρια άτομα. Στις γλώσσες αυτές περιλαμβάνονται τα καταλανικά, τα βασκικά, τα φριζικά, τα λαπωνικά, τα ουαλικά και τα γίντις (γερμανοεβραϊκά).

Η πολιτική της ΕΕ στοχεύει στην προστασία και προαγωγή των μειονοτικών γλωσσών και χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που έχουν αυτόν τον στόχο.

Εκμάθηση γλωσσών

Πολύγλωσσα λεξικά σε ράφι βιβλιοθήκης © iStockphoto

Η διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά μικρής ηλικίας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

Ένας από τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για την πολυγλωσσία είναι κάθε πολίτης της ΕΕ να ομιλεί δύο γλώσσες πέραν της μητρικής του. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να ξεκινούν τα παιδιά την εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η επαφή των παιδιών με δύο ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη γρηγορότερη εκμάθηση ξένων γλωσσών και την καλύτερη γνώση της μητρικής.

Η ΕΕ στηρίζει την εκμάθηση ξένων γλωσσών για τους εξής λόγους:

  • η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων τούς δίνει τη δυνατότητα να σπουδάζουν και/ή να εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, βελτιώνοντας γενικότερα τις επαγγελματικές τους προοπτικές
  • η γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνει τη διαπολιτισμική επικοινωνία, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για τη συμβίωση σε μια πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική Ευρώπη
  • οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα πολύγλωσσο προσωπικό για να μπορούν να συναλλάσσονται αποτελεσματικά σε όλη την Ευρώπη
  • ο γλωσσικός κλάδος - μετάφραση και διερμηνεία, διδασκαλία γλωσσών, γλωσσικές τεχνολογίες, κ.λπ.- είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας.

Η πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τους Ευρωπαίους και τις γλώσσες που μιλούν (2012) δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ θετική στάση απέναντι στην πολυγλωσσία. Σε ποσοστό 98% θεωρούν ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι κάτι χρήσιμο για το μέλλον των παιδιών τους. Το 88% θεωρούν ότι η γνώση άλλων γλωσσών πέραν της μητρικής τους είναι χρήσιμη για τους ίδιους. Το 72% συμφωνούν με τον στόχο της ΕΕ ότι όλοι πρέπει να μαθαίνουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες και το 77% θεωρούν ότι η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Αρχή σελίδας

Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

  • Διερμηνεία για την ΕυρώπηEnglish (en)
  • Μεταφράζοντας για την Ευρώπη English (en)

Twitter

  • Διερμηνείς στην ΕΕEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;