Flersprogethed


Ud over de 24 officielle EU-sprog tales der mange regionale sprog og mindretalssprog i Europa. EU beskytter denne sproglige mangfoldighed og styrker fremmedsprogsindlæring.

Officielle sprog

De 28 EU-landes flag © EU

Der er i øjeblikket 24 officielle EU-sprog.

Her og nu er følgende sprog officielle EU-sprog: Bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Lyt til lydprøver af de officielle EU-sprog

Som EU-borger har du ret til at kommunikere med EU-institutionerne på et hvilket som helst af disse sprog og til at få svar på samme sprog. Alle EU-forordninger og andre lovtekster udgives desuden på alle sprogene, undtagen irsk (i øjeblikket oversættes kun forordninger vedtaget af både Rådet og Europa-Parlamentet til irsk).

I Europa-Parlamentet har de folkevalgte repræsentanter ret til at tale på et hvilket som helst af de officielle EU-sprog.

Sprogbrug på webstedet EUROPA

Det er umuligt at oversætte de enorme mængder oplysninger om EU og alle dets aktiviteter til alle officielle sprog. EU tilbyder grundlæggende generelle oplysninger om sin politik på alle sprog. Andet indhold foreligger på de mest udbredte EU-sprog.

Regionale sprog og mindretalssprog

I EU findes der flere end 60 oprindelige regionale sprog eller mindretalssprog, der tales af omkring 40 millioner mennesker. Det drejer sig blandt andet om catalansk, baskisk, frisisk, samisk, walisisk og jiddisch.

Sprogenes retlige status og støtten til dem ligger i hænderne på de enkelte EU-lande, men Kommissionen indgår i en åben dialog med dem om emnet og opfordrer så vidt muligt til sproglig mangfoldighed. Der kan gives finansiering til initiativer til at beskytte og fremme mindretalssprog, navnlig gennem undervisning og uddannelse i sproget, via Erasmus+ , det nye EU-program for uddannelse, ungdom og sport.

Sprogindlæring

Flersprogede ordbøger på en hylde © iStockphoto

Det kan være meget nyttigt at lære små børn fremmedsprog.

Et af målene for EU's politik om flersprogethed er, at alle i EU skal kunne tale to sprog ud over deres modersmål. Den mest effektive måde at nå det på, ville være at lade børn lære to fremmedsprog fra helt små. Erfaringerne tyder på, at det kan give hurtigere sprogindlæring og bedre færdigheder på modersmålet.

EU støtter sprogindlæring, fordi:

  • bedre sprogfærdigheder hos børn, unge og voksne vil give flere af dem mulighed for at læse og/eller arbejde i andre EU-lande og forbedre deres jobmuligheder generelt
  • kendskab til fremmedsprog fremmer mellemfolkelig forståelse, der er afgørende for at leve sammen i et flersproget og multikulturelt Europa
  • erhvervslivet har brug for flersproget personale for at kunne handle effektivt med hele Europa
  • sprogsektoren – oversættelse og tolkning, sprogundervisning, sprogteknologi m.m. – er et af økonomiens hurtigst voksende områder.

Den seneste EU-undersøgelse om europæerne og deres sprog pdf - 8 MB [8 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr) (Eurobarometer 2012) viser, at folk har en meget positiv holdning til flersprogethed. 98 % mener, at det er nyttigt for deres børns fremtid, at de kan fremmedsprog. 88 % mener, at det er nyttigt for dem selv at kende andre sprog. 72 % er enige med EU's målsætning om, at alle skal lære mindst to fremmedsprog, og 77 % mener, at bedre sprogkundskaber bør være en politisk prioritet.

Til toppen

Til toppen



Hold forbindelsen

Facebook

  • Tolkning for EuropaEnglish (en)
  • Oversættelse for Europa English (en)

Twitter

  • Tolkning for EuropaEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?