Mnohojazyčnost


V Evropě se kromě 24 úředních jazyků EU hovoří také mnoha regionálními a menšinovými jazyky. Evropská unie se snaží tuto jazykovou rozmanitost zachovat a podporovat studium cizích jazyků.

Úřední jazyky

The flags of the 28 members of the EU © EU

V současné době má EU 24 úředních jazyků.

Jsou jimi: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

Poslechněte si, jak jednotlivé úřední jazyky EU znějí

Občané mají právo se obracet na orgány EU v kterémkoli z těchto jazyků a dostat i ve stejném jazyce odpověď. Veškerá nařízení EU a ostatní právní dokumenty jsou zveřejňovány ve všech těchto jazycích s výjimkou irštiny (v rámci dočasného opatření se do irštiny překládají pouze nařízení přijatá Radou EU i Evropským parlamentem).

Poslanci mají v Evropském parlamentu právo hovořit v kterémkoli úředním jazyce Unie.

Jazyky používané na portálu EUROPA

Není možné, aby ohromné množství informací, které se na internetu o EU a všech jejích aktivitách zveřejňují, bylo k dispozici v každém úředním jazyce. Sama Unie však poskytuje ve všech těchto jazycích nejdůležitější informace o svých politikách. Další její stránky jsou pak k dispozici v nejrozšířenějších jazycích EU.

Regionální a menšinové jazyky

V Evropské unii najdeme více než 60 původních regionálních a menšinových jazyků, kterými hovoří okolo 40 milionů osob. Patří k nim například katalánština, baskičtina, fríština, sámština (dříve známá jako laponština, popř. saamština), velština a jidiš.

Právní postavení a podpora těchto jazyků je v rukou vlád členských států EU, nicméně Komise s nimi vede otevřený dialog s cílem podporovat jazykovou rozmanitost v co možná nejširším rozsahu. Iniciativy na ochranu menšinových jazyků a k jejich podpoře, zejména prostřednictvím jejich výuky, mohou být financovány prostřednictvím programu Erasmus+, tedy nového programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Výuka jazyků

Several multilingual dictionaries on a bookshelf © iStockphoto

Výuka cizích jazyků od raného věku může dětem velmi usnadnit další studium.

Jedním z cílů politiky mnohojazyčnosti EU je dosáhnout toho, aby každá osoba v EU kromě svého mateřského jazyka ovládala další dva jazyky. Nejefektivnějším způsobem, jak toho docílit, by bylo začít děti učit dva cizí jazyky už v raném věku. Bylo dokázáno, že tento přístup může vést k rychlejšímu zvládnutí cizích jazyků i ke zdokonalení jazykových dovedností při používání mateřštiny.

Evropská unie výuku cizích jazyků podporuje také z těchto důvodů:

  • lepší znalost jazyků dětem, mladým lidem i dospělým umožňuje studovat nebo získat práci v jiných zemích EU, čímž se zvyšují možnosti jejich pracovního uplatnění
  • díky znalosti cizích jazyků lze snadněji pochopit kulturu jiných národů, což je základním předpokladem pro soužití národů v dnešní mnohojazyčné a multikulturní Evropě
  • podniky potřebují personál, který ovládá několik jazyků, aby mohly efektivněji fungovat v celé Evropě
  • jazykový průmysl (překlady a tlumočení, výuka jazyků, jazykové technologie apod.) je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví ekonomiky.

Nejnovější průzkum EU týkající se jazykových znalostí Evropanů PDFDeutschEnglishfrançais (Eurobarometr 2012) ukázal, že Evropané mají k mnohojazyčnosti velmi pozitivní přístup. 98 % Evropanů má za to, že osvojit si cizí jazyky je pro budoucnost jejich dětí užitečné. 88 % je názoru, že znalost jiného než mateřského jazyka je užitečná i pro ně samotné. 72 % souhlasí s cílem EU, aby se každý naučil alespoň dva cizí jazyky, a 77 % si myslí, že lepší znalost jazyků by měla být politickou prioritou.

Začátek stránky

Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

  • Tlumočení pro EUEnglish (en)
  • Překládáme pro Evropu English (en)

Twitter

  • Tlumočení pro EUEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?