Многоезичие


Освен 24-те официални езика на ЕС в Европа се говорят и много регионални и малцинствени езици. ЕС се стреми към опазване на това езиково многообразие и насърчава изучаването на езици.

Официални езици

Флаговете на 28-те страни от ЕС © ЕС

В момента в ЕС има 24 официални езика.

Това са: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

Чуйте как звучат официалните езици на ЕС

Гражданите имат право да изпращат до европейските институции документи на който и да е от тези езици и да получат отговор на същия език. Всички регламенти и други законодателни документи на ЕС се публикуват на всеки от тези езици, с изключение на ирландски (съгласно временна договореност само регламенти, приети едновременно от Съвета на ЕС и Европейския парламент, се превеждат на ирландски).

В Европейския парламент депутатите също имат право да говорят на всеки един от официалните езици на ЕС.

Езици, използвани на сайта EUROPA

Огромното количество информация в интернет за ЕС и неговите дейности не може да бъде публикувана на всеки официален език. ЕС осигурява на всички езици основна информация за своите политики. Останалата част от съдържанието се публикува на най-разпространените езици в ЕС.

Регионални и малцинствени езици

В ЕС има повече от 60 регионални или малцинствени езика, които се говорят от около 40 млн. души. Сред тях са каталонски, баски, фризийски, саами, уелски и идиш.

Правният статус и подкрепата за тези езици зависят от правителствата на страните от ЕС, но Комисията поддържа открит диалог с тях, като насърчава максимално езиковото многообразие. Инициативи за защита и насърчаване на малцинствени езици, особено чрез учене и преподаване, могат да получат финансиране по линия на Еразъм+ — новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт.

Изучаване на езици

Няколко многоезични речника на полица © iStockphoto

Изучаването на чужди езици от ранна възраст може да бъде от голяма полза.

Една от целите на политиката на многоезичие на ЕС е всеки европеец да говори два други езика освен родния си език. Най-ефективният начин за постигането на тази цел е децата да започнат да изучават два чужди езика от ранна възраст. Фактите показват, че това може да доведе до по-бързо изучаване на езици и до развитие на по-добри умения по майчиния език.

ЕС подкрепя изучаването на езици, защото:

  • подобряването на езиковите умения на децата, младежите и възрастните ще даде възможност на повече от тях да учат и/или работят в други страни от ЕС, като в същото време ще подобри цялостните им перспективи за заетост;
  • владеенето на чужди езици улеснява междукултурното разбирателство, което е от голямо значение за съвместния живот в една многоезична и мултикултурна Европа;
  • предприятията се нуждаят от служители, говорещи по няколко езика, за да могат да търгуват успешно в цяла Европа;
  • езиковата индустрия – писмени и устни преводи, преподаване на езици, езикови технологии и т.н. – е един от най-бързо растящите сектори на икономиката.

Най-новото проучване на ЕС за европейците и говорените от тях езици pdf - 8 MB [8 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr) („Евробарометър“, 2012 г.) показва, че те имат много положително отношение към многоезичието. 98 % смятат владеенето на чужд език за полезно за бъдещето на техните деца. 88 % са на мнение, че владеенето на други езици — освен техния майчин език — е полезно за самите тях. 72 % одобряват целта на ЕС всеки да научи поне два чужди езика, а 77 % смятат, че подобряването на езиковите умения трябва да бъде политически приоритет.

Нагоре

НагореОстанете на линия

Facebook

  • Устни преводи за ЕвропаEnglish (en)
  • Писмени преводи за Европа English (en)

Twitter

  • Устни преводи за ЕСEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?