Justiție și afaceri interne


Cetățenii UE au dreptul de a locui în orice stat membru. De la intrarea în vigoare a Acordului Schengen, care a eliminat controalele la frontierele interne ale UE (nu și în Bulgaria, Croația, Cipru, Irlanda, România și Regatul Unit), se poate trece foarte ușor dintr-o țară în alta.

De asemenea, UE face eforturi pentru a-i proteja pe cetățeni de criminalitatea internațională și de terorism și pentru a garanta accesul la sistemul local de justiție și respectarea drepturilor cetățenilor pe întreg teritoriul UE. Accesul efectiv la justiție este un drept fundamental, unul din principiile fondatoare ale democrațiilor europene.

Garantarea drepturilor fundamentale

Carta drepturilor fundamentale Deutsch (de) English (en) français (fr) a UE stabilește toate drepturile individuale, civile, politice, economice și sociale care decurg din cetățenia europeană. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) DeutschEnglishfrançais ajută factorii decizionali să elaboreze noi acte legislative și să deruleze activități menite să sensibilizeze publicul față de drepturile fundamentale.

UE acționează în numele cetățenilor săi pentru a combate discriminarea pe motiv de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Într-o epocă marcată de omniprezența internetului, UE s-a angajat să lupte pentru dreptul la protecția datelor personale.

Cooperarea dintre instanțele judiciare

Când călătoriți pe teritoriul UE, beneficiați de acces nerestricționat la sistemul juridic al țării în care vă aflați. De asemenea, infractorii nu pot scăpa de consecințele faptelor comise trecând granița.

Cooperarea dintre autoritățile judiciare naționale s-a intensificat, astfel încât deciziile luate într-o țară din UE să fie recunoscute și aplicate în celelalte. Aceste principii sunt foarte importante în special în procese civile cum sunt procesele de divorț, de stabilire a custodiei sau a pensiei alimentare, sau chiar cele având ca obiect falimentul sau neplata facturilor, atunci când persoanele implicate locuiesc în țări diferite.

Pentru a contribui la combaterea infracțiunilor grave precum corupția, traficul și distribuirea de droguri și terorismul, UE a creat Rețeaua judiciară europeană English (en) .

Mandatul european de arestare English a înlocuit lungile proceduri de extrădare, astfel încât persoanele suspectate sau condamnate care au fugit în străinătate să poată fi retrimise rapid în țara în care au fost sau urmează să fie judecate.

Azil și imigrare

Standardele comune minime și procedurile pentru solicitanții de azil English vor asigura un grad ridicat de protecție celor care au nevoie de aceasta și vor garanta că sistemele naționale de azil nu fac obiectul abuzurilor. De exemplu, ele stabilesc cum și unde trebuie prelucrate cererile, ce norme trebuie respectate în cazul primirii solicitanților de azil, ce statut au persoanele cărora li se acordă azil și ce rol joacă autoritățile naționale în îndeplinirea acestor responsabilități.

Țările UE lucrează la elaborarea unei politici europene coerente în domeniul imigrării English, care să valorifice oportunitățile create de fenomenul imigrării legale și să soluționeze, în același timp, problemele cauzate de imigrația ilegală. Această politică își propune să țină cont de prioritățile și nevoile fiecărui stat membru și să încurajeze integrarea cetățenilor provenind din afara UE în societățile care îi primesc.

UE se străduiește să creeze, totodată, parteneriate cu țările de origine și cu cele tranzitate, pentru a organiza mai eficient imigrarea legală și pentru a o combate pe cea ilegală, pentru a îmbunătăți raportul dintre migrație și dezvoltare, pentru a consolida statul de drept și pentru a promova respectarea drepturilor fundamentale în aceste țări.

Pentru ca cetățenii să poată circula liber pe teritoriul UE, trebuie să existe controale eficiente la toate punctele de intrare în UE. Statele membre colaborează pentru a ameliora securitatea prin controale mai eficiente la frontieră și pentru a facilita intrarea în UE a persoanelor îndreptățite. Cooperarea operațională între țările UE este coordonată de agenția pentru gestionarea cooperării la frontierele externe ale UE, FRONTEX English.

Strategia de securitate a UE

Politicile UE în domeniul afacerilor interne pun accent pe combaterea terorismului English și a crimei organizate English, a criminalității informatice English și a radicalizării violente English (en) , în special prin măsuri vizând traficul ilegal de arme English, traficul de persoane English și exploatarea sexuală a copiilor English.

Strategia internă de securitate English a UE urmărește ameliorarea securității interne prin cooperare în ceea ce privește aplicarea legii, gestionarea frontierelor, protecția civilă și gestionarea dezastrelor.

Strategia include măsuri legislative și modalități practice menite să-i împiedice pe membrii rețelelor de crimă organizată - baroni ai drogurilor, persoane implicate în spălarea de bani, teroriști, traficanți de persoane - să exploateze libertățile oferite de UE și să amelioreze cooperarea dintre forțele naționale de poliție, în special în cadrul Oficiului European de Poliție (Europol) English.

Începutul paginii

Justiție, drepturi fundamentale și egalitate

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Migraţie și azil

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Securitatea la frontiere

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiRămâi conectat

Facebook

  • JustiţieEnglish (en)

Twitter

  • Afaceri interneEnglish (en)
  • JustiţieEnglish (en)

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: